Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 23 november, 2017

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel

23 november 2017

Ett Meddelande om Tacksägelse

Kära Ni

Kvaliteten av Tacksamhet kan leda er till ett rent hjärta. Den ändrar energifälten inom och runt er kropp, och omvandlar ert mentala tillstånd genom att lyfta er vibrationsfrekvens.

Det Amerikanska firandet av Tacksägelsen(Thanksgiving) för upp högre ideal till människornas tankar, familjens ideal och att vara samman i kärlek, idealet av överflöd och den frikostighet som är möjlig och viktigast, idealet av att tacka. Att dela med sig av det man har är en stor del av idealet bakom Tacksägelsefirandet.

Skapandet av idrottsevent och shoppingdagar är moderna distraktioner från den ursprungliga avsikten med en dag utvald för kärleksfull vänlighet och böner av Tacksamhet för allt det man har i sitt liv.

När ni befinner er i ett tillstånd av tacksamhet för ert liv, blir det en sådan höjning av medvetande att allt som verkar åt motsatt håll börjar röra sig bort. En känsla av tacksamhet skapar en hög frekvens av energi som är besläktad med en kärleksfull omfamning av Universum.

Det finns vetenskapliga bevis för att Tacksamhet faktiskt kan ändra er hjärna kemiskt. Att uttrycka tacksamhet kan bli en helig handling som kallar fram all den Gudomliga hjälp som behövs för att ni ska känna er stöttade och omhändertagna i detta liv.

Även om livet kanske inte visat er de ideal som står för frikostighet så finns det fortfarande saker ni kan vara tacksamma för. Med denna handling byggs små fickor av tacksamhet upp till något som visas er i hela livet. Det mesta av det som visas kommer dock från ert upplyfta mentala tillstånd som byggs starkt när ni inser alla de många sätt på vilka ni omhändertas av godheten i Guds Nåd.

Ett alltid-utvecklande liv börjar med ert fokus på uppmärksamhet, så väl som med er avsikt att leva inom det heliga hjärtat av Tacksamhet. När ni kan älska det som är, börjar de tomma utrymmena fyllas med Ljus. Att fylla de tomma utrymmena i ert liv med Gudomligt Ljus skapar en frekvens av överflöd och fullständighet. Ert hjärta börjar kännas fullt av kärlek och kreativa möjligheter börjar uppenbara sig på mirakulösa sätt.

Då ni börjar uttrycka tacksamhet förefaller det finnas mer och mer att vara tacksam för, och er varelses heliga farkost blir renad med Ljuset av er Tacksamhet och Glädje. Varje tanke, varje andetag kan öppna vägen för klart ljus som för rening in i er varelse. Er villighet att föra större Ljus och Tacksamhetens attityd till er varelse låter er bli en ren farkost som håller er Gudomlighet.

Börja med den minsta medvetenhet och när ni för er tacksamhet till den, inträffar förändring. Var tacksamma över att ni inte behöver tala om för era lungor att de ska andas och ert hjärta att slå, och alla andra mirakulösa sätt på vilket er kropp tjänar er.

Var tacksamma för att det finns träd som utsöndrar syre och vatten till Jorden och som absorberar kol. Var tacksamma för all skönhet och styrka i haven och sjöarna, floderna och vattnen i världen som så vackert när oss. Uttryck tacksamhet för den fantastiska skönheten i Naturen och låt den inspirera er till stordåd.

När ni börjar utöva detta, kommer handlingen av Tacksamhet att förändra ert liv till det bättre.

Här är ett förslag till Tacksägelseböner:

Gudomliga Närvaro:

Tack för de många gåvor ni fört in i mitt liv. Tack för mitt hjärta som slår med er kärlek, och denna mirakulösa kropp som tjänar mig så att jag kan tjäna er på denna Jord. Tack för de nya idéer och möjligheter som uppenbarar sig för mig varje dag. Tack för skönheten hos denna Jord och den frikostighet den visar. Tack för dem som tar hand om mig och ger mig glädje och kärlek i mitt liv. Tack för att ni visar hur mycket jag är älskad och för att ni visar mig nya sätt att älska.

Låt min kropp känna Tacksamhetens styrka i varje cell och låt mig vakna upp till er Närvaro. Må jag se era gåvor i varje ögonblick och vara tacksam för allt som mig skänks, oavsett vad det ser ut som. Låt mig svara med tacksamhet på varje situation vetande att min själs uppvaknande är avhängigt mina svar. Då Tacksamhet fyller min varelse, hjälp mig att flöda denna energi av kärlek och tacksägelse till världen.

I min varelses centrum vet jag att allt är väl. För detta och alla mina gåvor säger jag, tack, tack, tack till er. Och så är det.

Må denna tid av Tacksägelse fylla era hjärtan med nya uppvaknanden till den kärleksfulla Närvaron inom allting, och välsigna varje område i ert liv med ren Tacksamhet.

Shanta Gabriel

Inspirerad av Ärkeängeln Gabriel

ShantaGabriel.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...