Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 3 februari 2019

Ärkeängeln Gabriel

Via Shanta Gabriel, 3 februari 2019

ETT ÖVERRASKANDE SÄTT ATT FÅ BALANS I ERA LIV

Vi gör er uppmärksamma på den medkännande och tidlösa visdomen i Gabriels budskap, för att ge insikt och inspiration som vi kan tillämpa varje dag i våra liv. Detta budskap från Ärkeängeln Gabriel uppmuntrar till att lära oss att ta emot på ett mer älskvärt sätt på alla nivåer.

Gabriels meddelandekort för den här veckan är: Ett Sätt att Balansera ert Inre är att Tillåta Er Själva att Älska och bli Älskade.

Shanta Gabriel: ”Mitt i starka och kraftfulla energiströmmar, som vi alla upplever, har balans blivit en av mina mer eftertraktade upplevelser.

Det här kortet påminner mig om att tillåta mig själv att ta emot Kärlek är lika viktigt som att ge. Hur ofta drar jag mig undan från en uppriktig komplimang? Hur är det med de tillfällen då mina mottagningskanaler, av olika anledningar, är stängda för dem som vill stödja mig?

Ofta tycker jag att det är så mycket lättare att ge kärlek till andra, än att själv ta emot den. Men det här budskapet får mig att ifrågasätta denna praxis. Om jag är mer fokuserad på att ge, blockerar inte det flödet av att ta emot? Och när jag börjar tänka på alla andra saker som jag kan blockeras från att ta emot, som det ekonomiska flödet eller kreativiteten, blir det en mycket större affär än att väja för en komplimang som var välmenande. Ingen av oss har råd att blockera denna stödjande energi som flödar mot oss.

Att nådigt ta emot det stöd som erbjuds är ett viktigt sätt att visa tacksamhet för Universums generositet mot oss. När jag är villig att ta emot, är mitt hjärta öppet för nya möjligheter att ta emot mer Kärlek och Stöd på alla nivåer.

Den största upptäckten för mig är, att det visar sig att den bästa och snabbaste vägen för att komma i balans, är att älska mig själv. Det känns inte bra när jag är blockerad från att ta emot. Jag har inte den energi jag behöver för att göra det jag älskar och som skulle lyfta upp mig. En av mina affirmationsfavoriter sedan länge är:

Jag Tillåter Nu Mig Själv att bli Älskad och Stöttad på alla Nivåer.

I tider av motstånd av flödet, är det ofta svårt att minnas, men styrkan i att öppna mitt hjärta för mig själv är nyckeln till att komma i Balans inom mig.

En anpassning till mitt mest Gudomliga Jag är den magiska drivkraft som öppnar kanalerna. Det är också viktigt att låta Ljuset bli aktivt i min fysiska kropp. Jag är här för att förkroppsliga min Gudomlighet, att ta ner himlen till Jorden genom att låta Guds Ljus arbeta genom mig.

Det är viktigt för min lycka och nödvändigt för min Själs syfte att anpassa mig till Gudomligt Ljus genom mitt innersta väsen. Jag måste vara tillräckligt medveten för att låta Källans energi arbeta i mitt liv. När jag gör det ger det vitalitet, välbefinnande, skönhet, kreativitet, överflöd och naturligtvis balans till varje del av mitt liv.

Djupt inom mig vet jag att Kärlek är min vägledande kraft, och att leva utifrån mitt hjärta är nyckeln till balans. Den energi jag känner inom mig hjälper mig att minnas att jag är ansluten till min Själ, och att göra det arbete jag kom till Jorden för att göra den här gången.

Gudomliga Närvaro

Tack för att du öppnar mitt hjärta och mitt sinne för att ta emot all den Kärlek och allt det Stöd som finns för mig på varje nivå. Låt mig vara en mottagare av det som jag behöver, och vara mycket tacksam för dessa gåvor som så generöst erbjuds mig. Mitt hjärta flödar över av tacksamhet för det och för alla mina välsignelser.

När jag generöst tar emot kan jag också ge från min fulla bägare av Gudomlig Energi. Tack för att Du ger mig all vägledning och Kärlek som krävs för att vara en kanal för frid. Må jag vara lika generös mot andra som Gud är mot mig. Må hela mänskligheten bli välsignad och ta emot det Kärleksfulla Stöd som finns tillgängligt för dem.

Det viktigaste, när jag blir en mer kraftfull mottagare av Gudomlig Nåd, är att jag förankrar den Gudomliga Feminina Energin genom mig till Jorden. Tack Gud för det här och för alla välsignelser i mitt liv. Och så är det.”

Shanta Gabriel, 3 februari 2019

Ett sätt att få inre balans är att tillåta sig själv att älska och bli älskad.

Mina kära

När ni tillåter er själva att älska en annan person, öppnar det upp kanaler inom er för att ta emot Gudomlig Kärlek från Gud, den Gränslösa Källan. Det finns en outtömlig tillförsel av denna Kärlek. När ni villigt börjar ge av denna Kärlek välsignas ni med mer, så att ni kan fortsätta att ge. På så sätt kommer ni aldrig att hungra efter Kärlek, på grund av att ni känner att ni har gett för mycket. Ni kan inte ge för mycket Kärlek, eftersom Guds outtömliga källa av Kärlek är lika för varje efterfrågan.

Det finns många sätt att ge Kärlek på. Ibland kan den mest kärleksfulla handling ni kan göra, vara att lämna människor ifred, så att de kan följa sin egen väg i livet. Det innebär inte att ni stänger dem ute från ert hjärta, även om ni kanske aldrig ser dem igen. Att ge Kärlek naturligt innebär att ni älskar er själva tillräckligt för att hela tiden bara vara i de situationer som tjänar ert högsta goda, och det gör att ni kan bemötas på ett respektfullt sätt.

Att ta emot Kärlek är ibland svårare än att ge, men er villighet att ta emot är också nödvändig för en perfekt balans i era liv. När ni tar emot Kärlek från andra, tillåter ni dem att ge. Det fullbordar cirkeln för Guds Kärlek.

Att låta er bli älskade öppnar dörren för att ta emot ett oändligt överflöd från Universum, och skapar kanaler så att ni kan ta emot på ett underbart sätt från andra människor. Det innebär att få stöd i ert liv, vilket är viktigt eftersom det aldrig var meningen att ni skulle kämpa ensamma. Ni är ett barn av den Gudomliga Källan och är givna oändliga sätt att ta emot Kärlek. Tillåt er själva att ta emot, och var tacksamma för alla bevis på Kärlek som ges till er varje dag.

När ni öppnar ert hjärta för en annan människa skapar det en energi av Kärlek inom er, vilket i sin tur ger balans till alla system i den fysiska kroppen. När er kropp är i balans skapar den helande strömmar inom sig själv. Det är en av orsakerna till att Kärlek är en så starkt helande kraft. För att få en hälsosam kropp kan ni inte tillåta er själva att stänga ert hjärta för Kärleken.

När balansens egenskaper är aktiva i ert liv, kommer allt att falla på plats i perfekt ordning. Det kommer att finnas balans i era finanser, i er hälsa, i ert hushåll och i ert andliga liv. När ni ger och tar på ett balanserat sätt, är ni öppna för den Gudomliga energins flöde som ger djup, skönhet och mening till ert liv. Ni kommer att känna er rikligt välsignade på alla sätt.

Övning:

Det är viktigt att ha en energi som aktivt påverkar ert liv. När ni tillåter saker att hända för er, finns ingen känsla av stress. Ni tar ett steg i taget och vägen är öppen för nästa steg, och så fortsätter det utan ansträngning. När ni trycker på för att få saker att hända, skapas stress i er kropp och hjärna. Det leder till obalans som kan orsaka sjukdom.  Så öva på att agera i balans och harmoni. Tillåt andra att älska och stödja er. Det blir då lättare att ha en mer glädjerik och meningsfull existens, eftersom den här känslan av tillåtelse kommer att bidra till att skapa den öppenhet som krävs för att mirakler ska ske.

Träd in i flödet av en mirakulös livsstil. Ge er själva möjligheten att bli älskade och stöttade av Gud och av de som älskar er. Tillåt er själva att ge kärlek, och vet att den kommer att återgäldas på mirakulösa sätt. Tillåt er själva att ta emot och ge kärlek så att ni skapar balans i kropp, sinne och känslor. Var medvetna om att omständigheterna arbetar för ert allra bästa när ni är i balans med allt liv.

Kom ihåg ert budskap från Ärkeängeln Gabriel idag:

Ett sätt att balansera ert inre är att tillåta er själva att Älska och att bli Älskad.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.shantagabriel.com

Source: The Golden Light Channel

Du gillar kanske också...