Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 24 juni, 2018

Ärkeängeln Gabriel 180624

Denna veckas budskapskort från Gabriel

Sann vishet och ren kärlek går hand i hand. Du måste älska hela dig själv innan ren visdom slår rot inuti dig.

Den senaste tiden har jag lagt märke till teman som kretsat kring hur nödvändigt det är för var och en av oss att älska oss själva i det intensiva liv vi alla tycks ha den här tiden.

Att bli en sammansmält varelse som integrerar vårt mest gudomliga jag med det mest mänskliga har varit en stor utmaning för alla som vaknar upp till de mera utvidgade femtedimensionella frekvenserna.

Vi ser hur vi själva växer och i våra hjärtan vet vi hur vi vill bete oss mot andra och visa upp oss i världen. Ändå missar vi ofta målet. Vid de tillfällena kan det vara svårt att vara tålmodig och hysa medlidande. Att älska oss själva under processen när vi blir en bro från himlen till jorden tycks dock vara vår klokaste attityd gentemot livet medan vi lär oss navigera i en värld som ständigt förändras.

Det som uppenbarligen krävs av mig är att jag kommer i samstämmighet med det jag ber om i mitt liv. Detta är den ökända attraktionslagen som vi alla känner till. För att vara i harmoni med den här lagen krävs det av mig att jag ständigt övervakar min attityd gentemot mitt liv och hur jag känner inför mig själv.

Självkritik tycks vara en allmänt förhärskande attityd som många av oss hyser kring hur vi tar oss framåt i livet. Jag har märkt att när jag till sist ger mig själv den medkänsla och omtanke som jag mest av allt behöver går saker mycket lättare. Om jag fokuserar på hur jobbigt allt är och hur dåligt jag sköter mitt liv verkar det bara bli värre.

Den nedåtgående spiralen är svår att komma ur eftersom vi hela tiden drar till oss mer av just de vibrationsfrekvenser vi uttrycker i våra energifält. Livet är behagligare när jag kan minnas att inuti mig finns en gudomlig helhet som balanserar de många aspekterna av mitt väsen. Mina sämre delar kan bara förbättras när slutar fokusera på hur besviken jag är på dem och i stället accepterar deras närvaro som en del av min mänsklighet. Det kan också vara sant att ljusbärare i världen rensar upp de här aspekterna av våra personligheter för att underlätta för resten av mänskligheten.

Som en andlig varelse som åtnjuter ett liv på jorden är det av högsta vikt att jag låter de här särskilda områdena översköljas av gudomligt ljus och mina välsignelser. Även om vi blivit lärda att det är fel och själviskt att fokusera på vår egen lycka blir vi avskurna från den gudomliga förbindelsen till allt det vi allra mest behöver i livet när vi inte ger oss själva den kärlek och vänlighet vi förtjänar.

När medkänsla med mig själv är det första jag erbjuder mitt oskuldsfulla hjärta, i stället för den sista utvägen, blir mitt liv mycket behagligare. Mitt inre väsen finner större frid. Jag lever i ett mera öppenhjärtigt och lyckligt tillstånd, som i sin tur attraherar mera kärlek från människor omkring mig och nya möjligheter i mitt liv.

Detta tycks vara en mycket from process. Och för mig är detta verkligen sann vishet.

Gudomliga närvaro

Tack för att du hjälper mig finna styrka i att vara mera kärleksfull mot mig själv och alla varelser. Jag är tacksam för att du öppnar mitt hjärta och sinne för den rena visheten som finns inom mig alltid.

Jag ber om att erhålla mera medkänsla och tålamod till mitt väsen så att jag verkligen kan leva i kärlek och vänlighet gentemot mig själv och hela mänskligheten. På det sättet vet jag att jag bättre kan tjäna både min själ och jorden i hennes utveckling. Och så är det.

Shanta Gabriel

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...