Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 20 april 2018

Ärkeängeln Gabriel, 20 april 2018

Via Shanta Gabriel

Vi kommer idag att tala om herravälde. Herraväldet över er själva i världen kommer att bli den princip som gör att ni kan trivas på Jorden, där fokus och disciplin är viktiga. Med disciplin menar vi inte att ni ska vara stränga eller strikta mot er själva, utan mer som en anpassning till ert Högsta Jag.

Tänk inte så mycket på de förändringens vågor som pågår i er värld. Skapa i stället ett djupt band med naturen och den värld som stödjer er och ger er näring. Ni kommer att finna att den kommer att tjäna er på ett mycket bättre sätt än ni tidigare har förstått.

Integreringen av Ljusfrekvenser är en process som gör att ni kan bemästra ert energisystem i dessa nya tider av uppvaknande. Medvetenhet om denna process gör att ni lägger större vikt vid er inre kunskap och tillåter att en djupare kontakt med er kärna av sanning blir tillgänglig i varje ögonblick. Ni öppnar dörrar till nya högre frekvenser när ni integrerar ljusvågorna allteftersom de kommer till er.

Genom tiderna har det funnits stunder som har krävt att ni tog på er en roll som andliga krigare. Det är ett av dessa ögonblick när ni kommer i kontakt med er själ på den djupaste nivån, och låter den styra era handlingar i världen. Krigarens grymhet inkluderar också en mild medkänsla, som fungerar som sanningens eld inom er.

Krigarens beslutsamhet balanseras av hjärtats medkänsla, vilken blir den centrala aspekt som stöder ert oinskränkta bemästrande av er själva här på Jorden. Stor ödmjukhet blir kännetecknet när krigaren erkänner att allt har fullbordats, men endast genom den Gudomliges Vilja. Då äger kapitulation rum i solarplexus när den släpper självrättfärdigheten. När ni gör detta skapas en överraskande lugn inre styrka av Kärlek, Visdom och Makt.

Medkänsla blir en balanserad förmedlare i ert liv, som kan aktivera ert inre gyroskop. När ni sätter denna balanserande energi i rörelse med era intentioner, kommer ett nytt levnadssätt att utvecklas.

Bemästrande av era känslomässiga och mentala komponenter skapar er energetiska grund när er anpassning till den Högre Viljan aktiverar ert vägledningssystem för livet. Då kommer allt att bli bra. Och så är det.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...