Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 31 juli

angelgabriel2

Shanta Gabriel ~ ÄÄ Gabriel ~ Att jorda överskottsenergier från rädsla, ångest eller ilska i Jorden, och sedan öppna hjärtat i den rådande situationen.

Kära Ni,

Att grunda överskottsenergier innebär att varje gång ni känner er oroliga, arga, rädda eller exalterade, upplever ni överskottsenergi i kroppen, vilken medvetet kan omdirigeras. Denna energi är mycket potent och kan användas på ett konstruktivt sätt.

En metafor kan vara användbar. I elektriska termer, är det nödvändigt att ha något som kallas ”jord.” Till exempel, i ett hus finns det en jordledning som är kopplad till jorden, så att el-flödet blir säkert. Det är lika dant med er kropp. Ni får energi från den gudomliga källan vid alla tidpunkter. Det är perfekta kanaler för att energin ska flöda igenom kroppen. Om ni inte är jordade, så att säga, kan ni fastna i er mentala aktivitet, såvida ni inte är medvetet medvetna om att ni är kopplade till jorden, då kan denna energi flöda in i kanaler som gör att ni kan känna er obekväma. Den kan sedan cirkulera genom nervsystemet, överstimulera ert sinne, orsaka ångest och andra psykiska obalanser. När ni känner er upprörda och oroliga, är det mycket bra att komma ihåg att ni har fötter och huvud.

Öva på:

Era fötterna är i kontakt med jorden, en plats med rikliga tillgångar och närande energier. När ni är medvetna om jordens närvaro, känner ni stöd och att ni är omhändertagna. Ni kan visualisera att energin som lämnar era fötter eller från slutet av ryggraden, tränger ner som ljusstrålar i jorden. Detta gör så att överskottet av elektrisk energi i ert sinne försvinner.

Det är också viktigt att lugna er emotionella kropp. Precis som att den mentala kroppen är elektrisk, är den känslomässiga kroppen magnetisk. Detta innebär att era känslor kan locka till sig det ni känner igen som Lagen av Attraktion. Många gånger lockar ni till er motsatsen av vad ni önskar ha i ert liv. Det är viktigt att jorda dessa överskottskänslor också. På den elektriska strålen som går in i jorden, kan ni linda en spole av den magnetiska energin från era känslor. Ni kan sedan avsiktligt skicka dessa överskottskänslor in i jorden.

Om ni har träd, berg eller vattendrag nära er, kan dessa som platser användas som jordning av överskottsenergi. Ni kan visualisera ljusstrålar som går ut från fötterna, kraftfulla strålar av ljus från slutet av ryggraden, eller pelare av ljus från himlen till jorden; vilken av bilderna som helst som passar er. Detta är ett mycket enkelt men kraftfullt verktyg för er att använda.

När ni blir mer medvetna om denna jordningsprocess, kommer ni att börja bli mer närvarande i nuet. Att vara närvarande innebär att ha ett öppet hjärta för var ni än är, och vilken situation som uppstår just då. När ert hjärta är öppet, kan ni fatta beslut från en plats av kärlek och inte från rädsla. Då fler människor gör detta, stiger hela planetens medvetande upp. När fler sinnen medvetet ansluter till Ett Sinne, blir alla välsignade och kan leva friare i kärlek och fred.

Ni kan vara en del av denna fredsfyllda utveckling genom de val ni gör varje dag. Välj att leva i kärlek, inte i rädsla. Lägg märke till när ni känner ångest eller ilska i kroppen och känner er

Överlastade.” Ta er tid att skicka denna överskottsenergi in i jorden med en bön, och bed om att bara uppleva kärlek. Alla på jorden blir välsignade, när en individ väljer att öppna sitt hjärta av kärlek till en annan. Jorden är välsignad när ni ger energi till henne, och alla kommer att välsignas när denna stora planet, ger tillbaka i näring och liv.

 

På dessa enkla sätt kan ni skapa fred i världen när ni …

Jordar all överskottsenergi från rädsla, ångest eller ilska i jorden,

och sedan öppnar hjärtat i den rådande situationen.

 

Shanta Gabriel för

Ärkeängeln Gabriel

31 juli, 2016

www.TheGabrielMessages.com


Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...