Ärkeängel Hope via Shanta Gabriel, 21 september, 2018

Per Staffan 21 september 2018

Ett Equinoxmeddelande inspirerat av Ärkeängel Hope via Shanta Gabriel

Kära Ni!

Vi pratar idag om sammansmältning. Sammansmältning innebär att vara helt nedsänkt i den Universella Närvarons Ljus, anpassat till ditt mest grundläggande jag som omfamnar och välkomnar den Kreativa Styrkan i din Jordiska kropp. Denna process leder till Helhet och full integration eftersom du blir en Gudomlig Människa, aktiv i världen.

Det finns aspekter av denna sammansmältningsprocess som återspeglas på er Jord nu. Ni ser nedbränning av stora områden av skogsmark. Dessa massiva bränder är större än mänskligheten någonsin har sett. Men det som händer i denna process är inte bara Jordens brännande och förödelse av liv och egendom, det finns tydliga analogier användbara i den transformativa processen ni upplever och den gamla processen med Balans inom Naturen.

Under eoner har miljön varit beroende av de vilda bränderna för att rensa bort det gamla och det icke-nödvändiga i skogen vilket låter de naturliga livsformerna trivas i sina livsmiljöer. Vi jämför detta med ert avstående av gamla tankar och attityder, som kan ses som den invasiva arten av massmedvetande.

Precis som eldens värme är den katalysator som är nödvändig för att frön ska släppas för att skapa nytt liv i skogen, ökar transformationsvärmen dina frekvenser, så att du kan utöka din medvetenhet och släppa allt som inte längre tjänar dig. För att växa i den kristallina formen av din Ljuskropp, eliminerar transformationsbränderna de gamla mönster som inte utvecklas så att nya former ska kunna födas inom dig.

Träden har undervisat er i många år med sina tydliga demonstrationer av anpassning och fotosyntes. Ni använder ljus som mat och näring för skapandet av era subtila ljuskroppar. Den näring som trädrötterna får tas upp naturligt av stigande strömmar inom trädstammen. På samma sätt ökar de stigande strömmarna i den andliga kärnan av ditt väsen din andliga energi från basen av din ryggrad och drar också upp den kvinnliga näringen inifrån Jorden till ditt hjärta.

Trädet attraherar och föder sig på solljuset, när det absorberar Ljuset i sina barr eller löv och förmedlar den kraftfulla energin till trädets hela kropp med den naturliga nedåtgående strömmen. De gamla yogierna har talat om denna naturliga ström som din koppling till Ljuset av Oändlig Intelligens som sänker sig genom ditt energisystem så att du kan integrera gudomligheten i din mänskliga form.

Träd blir den ultimata demonstrationen av inriktningen och sammanslagningen av Himmel och Jord genom ett levande väsen. Ni har noggrant integrerat era Universella Jag och era jordiska mänskliga själar. Genom detta aktiverar ni den kristallina kroppen som låter er använda de nya frekvenserna som ett transformativt verktyg inom era liv.

Genom all denna aktivitet sätter du i rörelse den evolutionsprocess som fullt ut manifesterar sig som den Gudomliga Människan, en som kan leva av högre dimensionell medvetenhet i fysisk form. Du behöver inte lämna din kropp för att komma upp i högre medvetenhet.

När du går igenom det evolutionära kaosets bränder, vet du att du är en katalysator för att föda en ny form av mänsklighet, en som lever i harmoni med Naturen och som kan höja sig över förstörelsen så att nytt liv flödar i fullt kreativt uttryck på Jorden och i ditt eget liv.

Var tacksam för att du är medveten om denna välsignelse. Du förvandlar det gamla för att skapa det nya. Hope fullgör detta uppdrag. Och så är det.

Shanta Gabriel för
Ärkeängel Hope
www.ShantaGabriel.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...