Ärkeängel Jofiel via Genoveva Coyle, 31 december, 2017

Ärkeängel Jofiel

via Genoveva Coyle

31 december, 2017

Att bana fram nya vägar för kärleken in till mörkret är ingen uppgift för dem som är fega.

 

Hälsningar, min kära familj!

Jag är Ärkeängel Jofiel, er nära familj, er ständiga följeslagare och beskyddare. Och javisst, jag kommer inte så ofta för att tala till er, men det betyder inte att jag inte ständigt skulle vara vid er sida, redo att ingripa och omfamna er i min oändliga kärlek.

Det bereder mig ett stort nöje att komma hit i kväll, för att få bekräfta för er att ni har mitt stöd och min hand att hålla tag i medan ni tar era första steg ut till det okända och i den okända riktning dit er själ knuffar er.

För ett tag sedan talade jag om för er att under tider som dessa med nya begynnelser, så måste ni stå stadigt i er vetskap och att ni nödvändigtvis inte behöver känna till allting som ligger framåt i tiden. Och vad det innebär är att ni behöver veta att ni är kapabla att på ett perfekt sätt kunna utföra uppgiften som ni står inför, att ni har kunskap och visdom att kunna lyckas, för ni är de som är utvalda, ni är de bästa för detta specifika åtagande.

Ifall ni hade alla detaljer framför er och ifall ni kände till hela planen gällande hur saker och ting borde veckla ut sig, så skulle processen saktas ner. Det skulle bringa fler blockeringar, för ert ego kommer alltid att vilja ta ledningen och tala om för er och oss vad som ska göras. Det vill också få mer erkännande än vad som är tillbörligt för att få jobbet gjort och detta skulle inombords skapa en obalans och slutligen minska ert självförtroende och fördunkla ert ljus.

Att stiga in i de nya uppdragen av kärlek är inte något annorlunda än några tidigare uppdrag som ni har engagerat er i och inom vilka ni redan har varit framgångsrika. Ni måste framskrida med tillit, och ställa in er avsikt på att enbart ta med er ljus och sanning varthelst ni färdas i egenskap av sändebud för Moderns kärlek.

Tillåt oss utföra resten av arbetet och vänligen be oss om hjälp och ingripande, närhelst och varhelst ni märker att ni har kört fast, är förvirrade, eller bara känner er ur form. Återigen, så krävs det inte av er att ni ska utföra allting ensamma, förutan vår vägledning och hjälp från er himmelska familj!

Närhelst ni känner er manade till att göra det, var medvetna om att det är ert ego som vill få er att återvända till mönstren i det gamla paradigmet, att framskrida med fruktan och ångest, att arbeta hårt och så som hör till de tidigare smärtsamma sätten. Det finns inga specifika belöningar och pluspoäng i att utföra allt på egen hand eller i att arbeta i motlut och ta den svåraste vägen eller i att få lida onödigt på er färd.

Att bana nya vägar för kärleken in till mörkret, vilket de flesta av er för närvarande engagerar er i, är ingen uppgift för veklingar. Fastän ni är de starkaste av de starka, så förekommer det tider när det är bättre att se uppgifterna avslutade och uppdragen redan slutförda. Lita på mig när jag säger till er att det inte finns mycket som ni missar, när vi sparar detaljerna för en genomgång vid ett senare tillfälle, för som ni vet så finns det utifrån det högre perspektivet inget som kan gömmas undan permanent och därför kommer ni senare att få tillfälle att få se allt som ni har varit engagerade i.

Käraste och tappraste hjärtan, framskrid med styrka och mod! Ha ständigt tillit till er själva, för ni är redo och ni står i färd med att lyckas med ytterligare ett stort kärleksuppdrag. Var medvetna om att jag står bakom er, nu och för alltid!

Gå i frid och gå med min kärlek och tacksamhet! Farväl.

 

By Permission.

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

 

 

Archangel Jophiel via Genoveva Coyle, December 31st, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...