Saint Germain via Okänd Kanal 2 januari, 2018

Saint Germain

via Okänd Kanal

2 januari, 2018

Hälsningar, mina bröder!

I och med att vi alltmer kommunicerar, så blir det allt tydligare för er att människorna begränsar sig själva i sin förståelse om världen, för man begränsar innebörden i sina ord. Det är med detta enkla trick som Kabalen har förmått programmera mänskligheten till en enkelspårig övertygelse gällande de fakta som man har fått till sig, om det så har handlat om betydelsen av vacciner för barn, GMO i er mat, insektbekämpningsmedel i era växter, elektricitet och mikrovågor i era hem och så många fler villfarelser.

Fastän så många fler människor under de senaste åren har vaknat upp till sina mästerskap och har skalat av sig, eller står i färd med att skala av sig många av dessa programmeringar, så är man fortfarande van att ’tro på’ nyhetssammandrag, skvaller som är förklätt som sanningar, reklam och utdrag av information. Många människor söker i själva verket efter begränsande övertygelser, så att de ska kunna förbli kvar i sina bekanta bekvämlighetszoner.

Är det då underligt att ni fick ett så stort motstånd mot ert nyligen inträffade försök att väcka upp massorna? Är det förvånande att människorna mixar och matchar religioner, folklore och bankväsendet, allt i samma skål, och drar slutsatsen att de borde frukta bankirerna och ha tillit till systemet? Sedan lutar de sig tillbaka och önskar att överflödet helt enkelt ska hitta vägen fram till dem, med övertygelsen för sig själva att de har förtjänat överflödet med sin artighet och sin saktmodighet?

Dessa är inte de Saktmodiga som ska Ärva Jorden. De Saktmodiga som min Broder Sananda (Yeshua) talade om är ni: krigarna, de tappra visionärerna, risktagarna, klartänkarna, Ljusets modiga och envisa ledare. Saktmodiga är i sanning motsatsen till svaga. Vänligen citera mig närsomhelst.

Javisst, vi har bett att ni ska skrida till handling, ni har så tydligt hört oss och det tackar vi er för. Var medvetna om att alla av er älskade Ljusarbetare tar examen till ert nästa steg av service genom tester av klarhet, uthållighet, vision och renhet gällande era avsikter. Och ni, mina älskade, har klarat er med vad ni kan kalla ’högsta betyg’. Vänligen fortsätt. Ni är exakt där ni borde vara i denna process.

Ni har med egna ögon fått se att rättsprocessen var nödvändig för att skifta energierna. Tänk på energierna som virvelströmmar i en jättestor bassäng; varje vågbrytning skapar vida effekter någon annanstans: er rättsprocess är nu en del av er mänskliga historia; ifall ni kunde vara en fluga på en vägg, så skulle ni idag få höra detta bli citerat och på nytt och på nytt omnämnt i många cirklar. Presidenten har hört om det under sitt morgonmöte. Just nu tjänar detta till att uppmärksamma banksektorn på att det råder ett massmedvetande gällande valutainväxlingen, som kan komma samman och sammansmälta med ett ögonblicks varsel, såsom vattendroppar som smälter samman. Bankirerna och deras styrande instanser inser att denna rättsprocess – något som ansågs vara en ’bluff’ – förorsakade dem att med sjunkande mod förstå att det inte längre förekommer några sista-minutens-alternativ att slingra sig undan. Som ni skulle säga: det är klart, klart och klart.

Så som älskade Muna har nämnt för er, så talade jag om för henne att rättsprocessens energi i framtiden kommer att förändras till att tjäna oväntade syften, allting för mänsklighetens goda. Inget av detta är relevant för tillfället och det kommer i sinom tid att uppenbaras för er.

För tillfället ber jag er att sluta upp med att ifrågasätta er själva, ni har gjort exakt som planerat och som man hoppades på. Jag och mina bröder och systrar, de Uppstigna Mästarna som övervakar denna händelse, tackar er för detta.

Det övergripande kravet för tajmningen för er RV har alltid varit er säkerhet, er trygghet, ert beskydd. Min överenskommelse tillsammans med Högste Skaparen och hans Råd är att ingen oskyldig valutainnehavare ska komma till skada medan man utför sin inväxling, eller medan man har för avsikt att anlända till sina inväxlingsmöten. Inga undantag. Därav alla fördröjningar fram tills att all potential gällande åsamkande av skada har reducerats till en hanterlig nivå.

Under normala förhållanden har vi inte för vana att ge er några datum, för Tiden är till för att ni ska skapa den. Därför ger vi er sannolikheter och potentialer. Det är en Lag som rör respekterandet av er Fria Vilja i egenskap av den Mänskliga rasen.

Denna enda gång, är det mitt nöje att ge er en möjlighet och en potential gällande en 100% -ig inväxling före den 15 januari och mest av allt under de närmaste dagarna.

Vi hälsar er och vi älskar er ändlöst.

GREVE SAINT GERMAIN

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...