Dikt via Per Beronius; En lek med orden, 3 januari, 2018

Ämne: En lek med orden
Meddelande:
Människan
till Jorden kommen
sätter sina spår i den materiella världen.
När jobbet är fullbordat för denna gång
återvändo till den eteriska dimensionen
Moders/Fadershuset.
Att i Himmelriket arbeta
om än på ett annorlunda vis
början och slut.
Så fortsätter rundgången
på sitt eget unika vis.
Allt högre vi klättrar på Jakobs stege
för varje varv ser vi allt längre
bortom horisonten.
Varje varv
en liten pusselbit
i evigheten, så det fortsätter
tillsynes utan slut.
Vad är väl detta
om inte ett Himmelskt skådespel
med varje sin lilla oumbärliga pusselbit.
Det lilla i det stora, det stora i det lilla
livet, varandet, existensen
så förunderligt underligt.
En lek med orden
och varför inte.
Bliv som det lilla barnet
det hör Himmelriket till.
*  *  *
Av Per Beronius från den eteriska världen mottaget.
__________________________________________
__________________________________________________
I desperation att vägen ej finna, jagar vi prylar, upplevelser, ära
och berömmelse allsköns illusionens bländverk jagade av egots
omåttliga glupskhet, jakten vi fortsätter, utan syfte, mening och
mål, och så vi går på, dag efter dag tills krokben vi sätter för oss
själva, faller ner, i den djupa, bottenlösa brunn, dit egot, ej når
och kanske oss givits en ledtråd hur vägen vi skall återfinna.
Denna dikt hämtad ur boken
Röster från Andromeda
Utgiven 2006
__________________________________________________

Du gillar kanske också...