Ärkeängel Metatron via Anna Merkaba, 15 augusti

Ärkeängel Metatron via Anna Merkaba

15 Augusti 2015

 

Kära Älskade Barn av Ljus,

Definitionen av en-atomiska partiklar av Gud, är helt enkelt byggstenen i er verklighet, den verklighet som ni säkert följdriktigt förstår att det ska vara. De en-atomiska partiklar av Gud är de partiklar som tar del av fenomenet av instruktiva energier av betraktaren, och översätter nämnda energier till den fysiska verklighet som ockuperar er tid och utrymme av kontinuitet. De en-atomiska partiklar av Gud är skickliga på att överträda varierande verklighetsbaserad programmering, för att väcka sanningen om välviljan själv, från själva kärnan i era jordiska strukturer av VARande. För genom att de en-atomiska partiklarna flyter omkring i er eter och i era alldeles egna celler, gör omvandlingen från ett konkurrenskraftigt och individualistbaserat samhälle till förening, och att ett enhetsbaserat samhälle skall börja växa fram. För vi har talat till er villigt angående nämnda förändringar, vilka för tillfället förekommer inom era biologiska strukturer. För vi har talat till er villigt om varierande aktiviteter, vilka äger rum inom era celler och era organ, och helheten av alla delar av fordonet av er valda fart.

Och så och därmed, har tiden kommit till att diskutera de kognitiva effekterna av nämnda en-atomiska partiklar av Gud. Låt oss då inleda med förklaringen av den sanna naturen av byggstenarna i er verklighet, manipulationen därav och er inneboende förmåga att överskrida alla nämnda strukturer, och lägga fram för er genom de insatta.

I sanning är var och en av er utrustade med biologisk och eterisk mekanism, som på er begäran ska aktivera och bryta igenom barriärerna av er kända kognitiva verklighet, överösande genom cellstrukturen av era vibrations principer av att vara.

Och på nämnda aktivering den yttre världsliga dubbla mekanism, som ni alla är utrustade med ska låta er helt ansluta till gudomligheten, inte bara inom er struktur kognition, men kognitionen av dem omkring er, fabricera ett fält av inflytande, ovetande i er nuvarande verklighet.

Vad vi försöker säga till er innerligt älskade, är att tiden har kommit till er för att till fullo aktivera nämnda mekanism, att helt ansluta er till gudomligheten, inte bara inom er själva utan till den kosmiska vägen utsökt utlagd för er, för att tona in till väven av välvilja, till att konstruera en ny verklighet, i vilken ni ska ta del av de himmelska vattnen.

Och så och därför är det genom aktivering sagda mekanism och följande medfödda vetande inom er själva varelse, att ni ska kunna ha tillgång till den universella väven av uppstigningens harmoniska toner.

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

You may also like...