Gudinnan Oraylia via Natalie Glasson, 14 augusti

m1

Gudinnan Oraylia: Hela er Fysiska Kropp, Själsresa och Universum.

Kanal: Natalie Glasson, 14 augusti, 2015

Originalkälla: Sacred School of OmNa

Jag är ett medvetande vid namn Gudinnan Oraylia från Gudinne Rådet på Den Kosmiska Nivån i Skaparens Universum. Det är en ära att få dela med mig av min energi och kärlek till er; jag är först och främst närvarande för att vägleda er i att ta emot de frekvenser, den visdom och transformation som är tillgängliga för er just nu. Tillåt er själva att vara mottagliga för mina energier och min visdom eftersom dessa kommer att stödja vårt samskapande. Acceptans och samskapande är nyckelord vid denna tid i uppstigningen. Skaparen inbjuder er att alltmer acceptera er själva, att acceptera Skaparens energier i det mångfald av former och uttryck som de levereras till er, såväl som att acceptera de skiften som behöver äga rum för att hjälpa till i er transformation. Samskapande är ett centralt fokus då Skaparen bjuder in er till att lägga er uppmärksamhet vid medvetenheten om att ni befinner er i Skaparens ständiga flöde och upplevelse, ännu viktigare är att inse att ni aldrig skapar på egen hand. Skaparen uppmuntrar er att vara uppmärksamma på att ni ständigt skapar med andra uttryck för Skaparen, såsom Uppstigna Mästare och Ärkeänglar. Sådana Varelser kan specifikt kallas på för att samskapa med er i er verklighet, speciellt i er andliga utveckling. Önskningar och drömmar kan också samskapas med Skaparens aspekter för att ge hjälp till en utvidgad syn och upplevelse för er själva på Jorden.

’Mina avgränsningar för att acceptera Skaparen är upplösta; Jag är villig och förmögen att acceptera Skaparen inombords och runtom mig.’

’Jag är skyddad och får stöd av min skara Änglar, och jag kallar på Skaparens mest ändamålsenliga uttryck för att nu samskapa med mig. Min avsikt är att samskapa ….. (var god och förklara er avsikt). Jag tillåter mig nu att bli medveten om de ljus- och kärleksvarelser som har visat sig för att samskapa med mig. Jag välkomnar er och förenar våra energier för att förstora och manifestera min avsikt, gudomligt och ändamålsenligt inom min verklighet. Tack.’

Ta er tid i meditation eller observation för att upptäcka den varelse som har uppenbarat sig för att samskapa med er, och föreställ er också att era energier förenar sig för att skapa en kraftfull ljuskälla, som representerar det som ni önskar skapa. Ta dagligen till er förståelsen att ni ständigt samskapar och låter det bli er avsikt, tills den helt manifesteras inom er fysiska verklighet.

Den nuvarande fasen i vår uppstigning på Jorden och på de inre planen fokuserar på förankrandet och accepterandet av det Kristallina Medvetandet och Gudinnefrekvensen. Bägge energierna slås ihop för att skapa ett intensivt skifte inom många på Jorden så att transformationen av skiftande och personliga aspekter blir uppenbara inom varje person. När vi rör oss in i 2016 kommer ni med större tillit och medvetenhet kunna känna igen de stora transformationer som har ägt rum och som sker inom er varelse och verklighet beroende på ert engagemang för ljuset och er andliga evolution. Dessa transformationer manifesteras också på grund av den sammanslagna närvaron, samskapandet och förankrandet av det Kristallina medvetandet och Gudinnefrekvensen. Det Kristallina Medvetandet erbjuder en kraftfull utrensning, förhöjning av ljuset, frisläppande av ovanor som har sträckt sig över otaliga livstider och förmågan att bekräfta enheten med klarhet och precision. Gudinnefrekvensen delar med sig av sina nyttiga, närande, kreativa och utvidgande egenskaper som, när de kombineras med det Kristallina Medvetandet, skapar en nyckel för uppvaknande och självacceptans. Samskapandet mellan det Kristallina Medvetandet och Gudinnefrekvensen är nu redo att intensifiera sin styrka, kraft och tillgänglighet och skapar då en kraftfull energikick som skall förankras i Jorden och dem som är redo att ta emot.

Jag önskar understödja er så att ni blir klara, tillgängliga och mottagliga för denna kraftfulla energikick bestående av ren avsikt och rena vibrationer. För att uppnå detta, önskar jag att ni med ert sinne och ert tredje öga uppmärksammar er fysiska kropp. Ni kan tidvis ha lagt märke till små, ibland dramatiska förändringar och skiften i er fysiska kropp. Er fysiska kropp håller på att uppgraderas och justeras mer till er sanna essens och själ. Det är in i er fysiska kropp som kraftkickarna av energi från det Kristallina Medvetandet och Gudinnefrekvensen kommer att förankras, till högsta graden påverka och bli märkbart närvarande. Den fysiska kroppen befinner sig nu i er uppstignings fokus, men det beror enbart på utrensningen och healingen som har skett och som nu sker inom er mentala och emotionella kropp.

Föreställ er att er fysiska kropp är sammankopplad med tusentals pyttesmå ledningstrådar med en energikälla i flera olika tillväxtplatåer tills den når källan. Källan sänder energi och ljus genom flera nivåer, som skulle kunna jämföras med nivåerna i ert aurafält, sedan in i er fysiska kropp. Alla andra nivåer har blivit uppgraderade och nu är det dags för den fysiska kroppen att uppgraderas. Detta kommer att ta tid, kanske till och med flera år; men det börjar och fortsätter nu. Källans svall är flytande och förankrar sig in i er fysiska kropp, nästan som en elektrisk laddning.

Liksom alla era energikroppar, är er fysiska kropp en spegling av Skaparens Universum, Skaparens Universum är närvarande inom er fysiska kropp. Er själs personliga resa alltigenom Jorden och Skaparens Universum är också hållen inom er fysiska kropp likt en karta som ni kan navigera efter. Områden inom er fysiska kropp som upplever stelhet eller som erfordrar healing återspeglar områden i er själs resa och Skaparens Universum som också behöver healing. Sålunda kan ni genom medvetenhet om er fysiska kropp och genom att uppmuntra er fysiska kropp att vara mottaglig för energinerladdningarna som just nu flödar från de inre planen, hela uppstigningens alla aspekter, medan ni förespråkar frihet i energiflödet inom er egen fysiska kropp.

Jag inbjuder er alla nu att fridfullt sätta er ner och uppnå ett meditativt tillstånd med ett speciellt fokus på att slappna av i er fysiska kropp. Uppmuntra era sinnen att vara aktiva och vakna, säg sedan högt:

’Jag tillåter nu mig själv att känna och igenkänna områden i min kropp där det naturliga flödet i min själs och Skaparens ljus är förhindrat, stagnerat eller blockerat.’

Tillåt er själva att dras till olika områden i era kroppar. När ni blir uppmärksammade på en del i er fysiska kropp, håll då er uppmärksamhet i det området.

’Jag ber nu och bjuder in energin i Skaparens källa, den heliga energin av transformation och sanning som redan är förankrad i mitt aurafält och i mina chakran, samt den sammanlagda energin i det Kristallina Medvetandet och Gudinnefrekvensen att flöda in i hela min fysiska kropp, speciellt i området där mitt fokus ligger. Jag bjuder in den rena energin som nu förankrar sig, att återställa energiflödet i denna del av min kropp och sålunda helande min fysiska kropp, underlätta transformationen medan den samtidigt helar min själs resa och aspekt i Skaparens Universum som denna min kroppsdel är förbunden med.

Tack.’

Föreställ er att ljus strömmar in i er fysiska kropp från alla håll och speciellt samlar sig i området som ni fokuserar på. Under processens gång kanske ni önskar säga följande för er själv:

’Med ljusflödet som har återställt min fysiska kropp sker en positiv transformation som påverkar min själ och universum. Jag har transformerats.’

Ni kan fortsätta att observera er fysiska kropp genom att återvända till den ursprungliga önskan: ’Jag tillåter nu mig själv att känna och igenkänna områden i min kropp där det naturliga flödet i min själs och Skaparens ljus är förhindrat, stagnerat eller blockerat.’ Detta kommer att fortsätta processen inom kroppens olika områden tills healingen är fullföljd och Skaparens flöde fullständigt har återställts inom er fysiska kropp, sålunda tillåtande er kropp att helt ta emot det Kristallina Medvetandets och Gudinnefrekvensens energier, och förvandlas för att understödja höjningen av er energivibration och er medvetna uppmärksamhet. Med det kommer en underbar healing process på alla nivåer i er varelse att äga rum.

Jag är närvarande för att understödja er healing, att nära er inre kreativitet och jag uppmuntrar er att fortsätta förena er med Skaparen.

Gudinnan Oraylia.

http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...