Sananda via Susan Leland, 11 augusti

 

Sananda: “Vi är Ett i KärleksLjuset!”

Ashtar On The Road Teleconference

11 augusti 2015
Kanal: Susan Leland

 

 

“Hälsningar, min Högst Älskade Familj! Jag är Sananda Kumara. Jag har kommit till er med Kärlek, bara Kärlek. För när man har den här Kärleken, denna höga dimensionella Kärleken, Kärleken som vi alla är skapade av, har man inget behov av något annat. Och det handlar om att se, bokstavligen, genom ögonen av Kärlek – era fysiska ögon och era visdomsögon. När ni gör så, så ser ni som en Mästare; ni har det synsättet. Och när ni har det synsättet, är allt väl i er Värld!

“Ni ser Ljusen, eller ni känner dem i andra. Och, ja, ni kan känna rädsla. Och kanske är det så att ni håller ut era händer och ni skickar dem Kärleken. Ni delar den medvetet med dem. Ni utstrålar Kärlek i alla fall, medvetet eller omedvetet. Det är möjligt för er att förstärka eller ge ytterligare kraft åt den genom er avsikt!

“Ashtar talade om önskan av att kräva, eller att kräva vad ni önskar. Jag säger “krav” som ett mer uttrycksfullt sätt att säga “jag vill” eller “jag behöver,” eftersom verkligheten av det, är att ni inte vill ha eller behöver något. Ni är kärlek! Ni har allt !!!

“Så om ni säger,” jag kräver perfekt hälsa, “eller vad det nu är, är det helt enkelt ett sätt att erkänna att ni är varelser av Kärlek, att ni är Gudomliga! Eller så kan ni säga “magiska” om ni vill, och att ni har all rätt som Gudomliga varelser, som Varelser av Kärlek, som Varelser av Ljus, att ha vad det än är ni önskar, så länge ni inte skadar någon med det.

“Nu, när jag säger” skada, “så menar Jag bara att ge mindre än vad som är den Högsta Energin av det Universella Ljuset av Kärlek, till någon annan. Det är Den Gyllene Regeln, som Jag också lärde ut under min livstid som Yeshua. Dess följd lämnades bort, och det handlar helt enkelt om att behandla er själva såsom ni skulle behandla andra, så det är en tvådelad Regel – Gyllene, naturligtvis, eftersom det belyser attityder och handlingar och uttryck för den Högre Dimensionella Livsstilen, den Gyllene Livsstilen, om ni så vill, eller det Gyllene Vita Ljusets Livsstil.

“Ni kan se att det är mycket kraftfullt, detta Ljus av Kärlek, precis som det ska vara! Och när man betänker detta, ja, ni har en fysisk kropp, men det finns mycket ljus i ert fysiska jag, och era energifält som omger er fysiska kropp sträcker sig längre och längre ut då ni fyller er med mer och mer av det Kärleksljuset !!!

“Och, naturligtvis, är detta en förberedelse för era fysiska jag att omvandlas till era kristallina kroppar, ett mycket nödvändigt steg på vägen till er Hemkomst. Med “hemkomst,” menar Jag er återgång till er själva! Ni kan kalla det himlen eller Ljusets Rike,eller vad ni än väljer. Men det kommer en tid – bortom tid, utanför tid, eftersom tiden inte längre kommer att finnas i er uppfattning – där ni kommer att ha uppstigit helt till era Ljuskroppar. Och ändå kommer ni fortfarande att vara flerdimensionella i er existens, och fortfarande ha alternativ att ta en annan tät kropp i någon annan civilisation, eller kanske på Jorden, men ni kommer att vara annorlunda, eftersom ni kommer ha möjlighet att gå fram och tillbaka !

“Så ni kan – som Saint Germain ofta gör – komma och visa er, kanske glänsa lite mer, men ni kan visa er som en fysisk kropp med någon form av densitet och form. Eller så kan ni helt enkelt komma som en Ljusvarelse som ni är. Och det kommer att bli fler och fler av dessa Ljusvarelser som dyker upp. När ni flyttar uppåt i de Högre Dimensionerna, i den Gyllene Tidsåldern, kommer ni att se dem. Det finns några som redan gör det. De ser auror. De ser Ljusvarelser, de ser orber; de ser små-folk, som vissa kallar dem, älvor, änglarna, och även enhörningar. Var säker på att detta är något som ni alla har kapacitet att göra och ni kommer att göra dessa saker, bland annat !!!

“För nu är det helt enkelt en förberedelse för allt detta. Allt detta öppnande, denna expansion av ert DNA, det som kallas “skräp” av era vetenskapsmän – inte av alla, då några blir ganska upplysta. Men era vetenskapsmän har traditionellt, vi ska säga, kallat detta för “skräp-DNA”, för de såg ingen användning och syfte eftersom de inte kunde se förbi sina tredje dimensionella perspektiv. Men ert DNA innehåller så mycket visdom och kunskap och kapacitet !!!

“Ni har redan så mycket inom era förmågor, och för att utvidga dem, för att citera en underbar låt, ” Allt ni behöver är kärlek! “Kärlek är katalysatorn. Kärlek är den alkemiska katalysatorn, energin av vilken alla dessa saker och mer – ”mirakel”, om ni vill kalla dem det – kommer till er, var och en av er. Och Jag är med er alla! Jag gläds åt denna Stora Pånyttfödelse av Kärlek. Det är vad jag kom för att undervisa. Och, faktiskt -skulle man kunna säga, lade vi grunden för undervisningen – Jag och andra Mästare – och det har nu fått fäste. Det finns ingen återvändo !!!

“Kärlek – en återgång till kärlek, och i slutändan, er återkomst Hem är garanterad. Detta skulle inte hänt om ni inte hade öppnat era hjärtan, Mina Älskade – om ni inte öppnat för att få ännu mer av denna Kärlek och i sin tur, delat den. Och det är med denna Kärlekens energi som vi kommer att fortsätta uppåt eller framåt på era vägar, hur ni nu ser det! Det finns inget berg som vi inte kan klättra eller sväva över eller flytta på som om det inte ens fanns, så stor är Kärlekens kraft! Så stora är ni, bemyndigade med KärleksLjus !!!

“Och så tackar vi er, Jag och Mentorerna som står med mig och alla Varelser från de Ljusa Rikena – änglarna, ärkeänglarna, mästarna, de uppstigna och alla de från Moder Gaias riken som redan ser er stråla klart. Vi är i Glädje över att ni är här! Och även om vi har en bit kvar, försäkrar vi er om att vi är här för att hjälpa och stödja er på varje steg av vägen. Så kom in i närheten av Gemenskap med oss. Kalla på en eller flera av oss! Vi sträcker ut våra händer till er; vi öppnar våra Hjärtan till er och mest av allt, blir vi Ett med Er i Kärlekens Ljus !!! Och jag säger er detta – ni lyser så klart, att hela universum är i vördnad av den Kärlek Ni Är. Se er så som vi ser er, Älskade Ni, och KÄNN den Kärleken!

“Och nu, kommer Mina två Maria (or) in i vår krets.. De bär Kumaras rosor – min Älskade Mor, min Älskade Hustru – som hustru till Yeshua, och Mor till Yeshua – Uppstigna Mästare själva, kommer nu för att förenas med mig och för att erbjuda er de mycket speciella Rosorna från Kumara. De är symboler för vår Kärlek. De är gyllene vita och de lyser strålande. Se ljuset av deras auror och känn den Kärlek de är!

“Och då Mina älskade kommer till er, ta så många ni vill. Förvara dem i era Hjärtan,så att Universum kommer att veta att ni var här i denna Heliga Sammankomst. Vi erbjuder dem som Välsignelser till er, Älskade Ni, var och en av er, och de som följer efter för att förena sig med oss. Och det är vår Kärlek som de ytterligare ger till er, att adderas till den stora Kärlek som ni är. Och det här är vårt sätt att säga “Tack” från våra Hjärtan till era, och för att hedra er för att ha varit här i det Gyllene Vita Ljuset av Kärlek! Vi är Alla Ett !!! Och så är det. Namaste! ”

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

http://www.ashtarontheroad.com/sananda-one-in-love-light.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, August 11, 2015. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

You may also like...