Ärkeängel Metatron via Jelelle Awen, 5 juli, 2017

Metatron, 5 juli 2017 Ä 

Via Jelelle Awen

Jag önskar att ni kunde SE er själva som jag ser er. Att ni kunde se ert ljus som vill skina, synas och tränga igenom varje cell. En stjärna i en mänsklig kropp, som vandrar runt med stjärnstoft i varje molekyl av sitt DNA.

Jag önskar att ni kunde KÄNNA er själva såsom jag gör. Att ni kunde känna ert dyrbara mänskliga hjärta, som är er arts JUVEL, det som gör er till en fyrbåk i hela Universum. Varje tår innehåller koderna till att låsa upp medkänsla, tacksamhet, förlåtelse och empati. Så många nivåer och lager det finns i varje känsla!

Jag önskar att ni kunde VARA er själva såsom jag finner er VARA. Att ni kunde vara äkta utan att gömma er, foga er efter, förminska eller förneka er själva inför någon eller något annat. Ert självmedvetande eller er omdömesförmåga, som hålls nere av er, kunde befrias och helas och ert sanna jag släppas fram.

Jag önskar att ni kunde MINNAS er själva såsom jag minns er. Att ni kunde minnas att ni är en återspegling av den Gudomliga Källan, att ni är Oändlig Kärlek i en mänsklig kropp. Ert återtagande av er födslorätt skapar vågor av förtroende och stöd när ni genomgår er uppvaknings- och minnesresa.

Jag önskar att ni kunde TJÄNA er själv såsom jag tjänar er. Att ni kunde ge kärlek till er själva och alla de delar av er som behöver er medkänsla och omsorg. Att ni kunde ge kärlek till alla själsaspekter från er Metasjäl, som är sårade, traumatiska, lidande, ensamma och som finns i många tidslinjer.

Dessa önskningar är vad det Gudomliga önskar, för varje individuell människa, i Sitt hjärta. Dessa önskningar är vad Ärkeänglarna, änglarna och alla kärleksfulla Eteriska Varelser önskar er. Att höja sig till att se, känna och vara det som är det bästa av vilka ni alla ÄR.

Detta är önskningar av en Oändlig Kärlekskälla, för vilken det inte finns några förutsättningar för att inte komma ihåg Dess kärlek. Det Gudomliga ger denna potential till varje själ som inkarnerar på Gaia, och inbjuder er att uppleva de gränslösa möjligheterna hos er själva, även om Den respekterar er självständighet.

Jag håller fast vid mina önskningar för mänskligheten, och så gör många Själar över hela Universum, liksom den Gudomliga Källan. Vi träffas och matchar alla nya högre vibrationsuttryck och realiteter som ni är öppna för att ta emot. Gåvorna från båda sidorna innehåller oändliga möjligheter till Kärlek. Och så är det!

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 Source – Channel: Jelelle Awen

Du gillar kanske också...