Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson,  3 januari, 2019

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 

3 januari, 2019

 

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa av Natalie Glasson

Ärkeängel Metatron

Audiolänk: https://sananda.website/archangel-metatron-via-natalie-glasson-january-3d-2019/

Livets Gyllene Elixir av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och välkomna till energierna år 2020, jag är Ärkeängel Metatron. Till detta år frambringar vi närvaron av Skaparens ljus i överflöd, för att förankras i er varelse, verklighet och Jorden. Blixten av Ljus är svaret på era böner och begär om hjälp för Jorden, såväl som för alla varelser. Ljusvågen som reser genom de inre planen från Skaparen, har som syfte att beröra varje själ som vill förstärka det ljus som redan finns. När en ökning av ljuset sker, så kommer planetens vibrationer att stiga. Människor kommer att skapa mer ljus då de kan se, känna och erkänna ljusets närvaro i sig själva och andra. Med den växande närvaron av ljus så kommer negativiteten och rädslan både att försöka slåss mot ljuset, och försöka förhindra att många ska kunna se ljusets kraft.

Var Placerar ni Ert Fokus år 2020?

I närvaro av Ljusets Blixt kommer ni att bli inbjudna till:

• Att kontemplera över existensen och verkligheten av ert eget inre ljus, hur ni bäst kan stråla och uttrycka ert ljus.

• Att kontemplera över vad ni vill skapa när ni och er verklighet förstärks positivt av ljus.

• Att erkänna ljuset inom er, kommer att stödja er medvetenhet om det ljus som nu förankras från Skaparen, stödja en förstärkning och sammanställning av ljus inom er.

• Det är dags att erkänna kraften i Skaparens ljus, och viktigast dess syfte inom er och i världen.

• Ljus kan förmedlas genom er för att skapa allt som är Skaparen, det är något som behöver förstås och bemästras. Med närvaron av ljuset kan varje person identifiera sina egna skapande förmågor i sin verklighet, såväl som i sin inre kraft.

• En känsla av ansvar för mig själv och andra kommer att gry, som aldrig har uppnåtts och kunnat förstås på detta sätt. Således kommer en djupare acceptans av Skaparens enighet och förening att uppnås, och sättas i rörelse på Jorden.

• Nya vibrationer, ny frekvens och visdom slingrar sig in i Blixten av Ljus, som  blir tillgängliga för er att ladda ner. Detta innehåller ett syfte med att väcka gammal helig information, färdigheter och förmågor igen, samtidigt som närvaron, upplevelsen och medvetenheten om det gudomliga återvänder till Jorden.

Om ni bara anger er avsikt eller gör en förfrågan till era guider och/ eller själar, så blir det möjligt för er att öppna er och er medvetenhet till alla mina delade insikter, för de möjliga skiftena inom er. Att ta sig tid att vara med ljuset inom er, och acceptera och erkänna närvaron av ljuset, kommer att erbjuda mycket upplysning. Det är också värdefullt att ha avsikten att under meditation ta emot och ladda ner Blixten av ljus, för då kommer ni att öppna er för att få tillgång till dess syfte, och den upplysning den vill tända till er.

Allt Ni Behöver Inom Blixten av Ljus 2020

Jag, Ärkeängel Metatron, vill göra er medvetna om syftet med 2020 års Blixt av Ljus. Det är en gåva från Skaparen som har sammanflätats i ljusfrekvensen, så att alla kan komma åt den och ta emot. Den gåva jag vill dela och göra er uppmärksamma på, är ”Livets Gyllene Elixir.” Energin uppfattas som ett elixir, eftersom den har syntetiserats med den fysiska verkligheten, så att den kan grunda allt ni behöver för att stödja er. Detta är inte nödvändigtvis vad ert sinne tror att ni behöver; det är vad er själ och högre själv tror kommer att stödja er. Att få stöd är värdefullt, särskilt när det kan manifestera allt ni behöver och kräver. Men det är bra att fundera över, och försöka få förståelse för hur ni kommer att vara eller uppleva er själva när ni är uppfyllda, och allt ni behöver finns förankrat i er varelse och verklighet. På så sätt kommer ni att börja ansluta till den kraftfulla gåvan som finns i 2020 års Ljusblixt.

Hur skulle ni känna er inombords, om ni upplevde, förkroppsligade och förankrade allt ni behöver? Vilka skiften, aktiveringar och omvandlingar skulle då ske hos er, de omkring er och i världen? Det finns inget behov av att förstå detta mentalt för, Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er helt enkelt att känna in i denna aspekt av er själva, som redan finns inom er. Kan ni föreställa er att det redan finns en aspekt av er själva som uppfylls och har allt ni behöver? Kan ni föreställa er att den här aspekten helt enkelt behöver förankras i ert förkroppsligande? Kan ni föreställa er att denna aspekt av er själva skulle skifta och förändra hur ni känner, tänker, agerar och reagerar? Det är det här som ’Livets Gyllene Elixir’, vill väcka upp och förankra i er.

När ni får tillgång till och förkroppsligar allt ni behöver, så är det inte nödvändigtvis så att ni plötsligt får allt ni önskar er fysiskt eller i er verklighet. Istället kommer ett sätt att vara att framträda från ert inre, en känsla av att vara hel, komplett, healad och fridfull. Denna heliga känsla kommer att fylla och grunda sig i hela er varelse, och gradvis inverka, påverka och skapa nya vägar och upplevelser i ert liv, vilka matchar det uppvaknande som sker inom er. Så småningom kommer gamla sätt att tänka, känna, vara, agera och skapa, att falla bort. Ni kommer att attrahera nya energier, människor och upplevelser, som matchar den vibration ni har blivit och förkroppsligat. Detta kan bli en stegvis process för vissa, eller så kan det bli ett snabbt uppvaknande, förkroppsligandet kommer att ske i en takt som bäst tjänar er.

Åtkomst till Livets Gyllene Elixir

• Kalla på era guider, själar och alla andra varelser ni känner er kopplade till, för att ladda ner och förankra 2020 års Blixt av Ljus till er. Låt er själva uppleva ljuset som boostar det ljus som redan finns inom er, medan ni förankrar nya ljusfrekvenser. Bada i ljuset så länge ni känner er vägledda till det.

• ’Ärkeängel Metatron, jag inbjuder dig att hjälpa mig att få tillgång till Livets Gyllene Elixir från 2020 års Ljusblixt. Stöd mig när jag ansluter till denna ljusfrekvens nu, så att jag kan känna att dess närvaro finns med mig. Ärkeängel Metatron, vänligen stöd ett flöde av Livets Gyllene Elixir in i min varelse, för att uppmuntra dess uppvaknande, förankring och förkroppsligande inom mig. Se till att jag är öppen för att helt ta emot nu. Tack.’

• När ni sitter eller ligger ner och tar emot ljuset från Livets Gyllene Elixir, så inbjuder Jag, Ärkeängel Metatron, er att upprepa tyst.

”Jag förkroppsligar och förankrar Livets Gyllene Elixir för allt jag behöver.”

Detta uttalande är så heligt och värdefullt, det har kraften att skapa så mycket transformation och healing inom er, om ni engagerar er till fullo i det, så att det kan fylla hela er varelse. Upprepa uttalandet så många gånger ni känner er vägledda till, medan ni tillåter eller föreställer er flödet av ljus ner genom er, jordar det och fyller hela er varelse. Upplev detta så ofta ni kan, så att uttalandet och upplevelsen varje dag kan vara närvarande.

• För att slutföra processen, fokusera helt enkelt på att jorda er själva i Jorden, på det sätt som känns bäst lämpat för er. Genom att göra detta begåvas ni och alla varelser med ljus, er nya medvetenhet och förkroppsligandet på Jorden, som en tjänst och välsignelse.

Jag, Ärkeängel Metatron, hoppas att ni kommer att dra fördel av denna mest värdefulla gåva, och lägga märke till hur den ger er möjlighet att stödja uppstigningsprocessen i världen.

Med djupaste kärlek,

Ärkeängel Metatron

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...