Budskap från Gud via Jahn J Kassl, 2 januari, 2020

Budskap från Gud via Jahn J Kassl, 2 januari, 2020

2020 – DE HÖGA ENERGIERNAS ÅR AV NÅD!

Budskap från Gud

Detta högst energifyllda år 2020 innehar omständigheter som länge har förväntats av NÅGRA och fruktats av ANDRA sedan tidens begynnelse. 

Kanaliserad av Jahn J Kassl
English edition by crystalflow translations

HÖGENERGI SKIFTET HAR BÖRJAT! 

Jag är GUD

Ingen sten på jorden kommer att lämnas oomvänd, och allt kommer att skiftas, förnyas och återföras till den Guds enhet, som Jag Är: En underbar tid, en utmanande tid och en oerhört nådefull tid.

Det positiva och negativa, det mörka och ljusa, börjar materialiseras. Var därför uppmärksam på vad du utstrålar och vad du absorberar.

Människokroppar är både energireceptorer och energigivare.

Allt som genereras i er mentalitet, allt som sägs och hörs, är avgörande – avgörande för er! För genom tankar och känslor – som leder till motsvarande ord och åtgärder – bestämmer ni vart resan ska ta er.

Ni bestämmer själva hur ni upplever denna mycket energirika tid! För det ni skickar ut kommer omedelbart tillbaka till er – och om negativitet och mörker försöker komma in i ert energisystem kan det bara lyckas om ni själva motsvarar det, vilket betyder att ni på något sätt är öppen för det.

Därför bör ni rensa era energifält och vara vaksammma på era tankar och känslor, för det är så ni skapar er verklighet och allt ni vill eller inte vill ha själva.

VÄLT STÖTTEPELARNA AV DEN GUDLÖSA VÄRLDEN

År 2020 är nummer 20 två gånger. Detta indikerar begynnelsen på en tid av gudomlig nåd och gudomlig sanning. I två avseenden kommer sanningen att avslöjas nu – och detta kommer att visa sig i det faktum att individen inte längre kan fly från sitt sanna själv, och att alla åtgärder som vidtas nu kommer att leda till konsekvenser på världsarenan.

År 2020 börjar den gudlösa världens pelare att svaja på ett sätt som blir uppenbart för alla människor.

Mörka avsikter kommer att ge upphov till sin destruktiva verkan, och mänskligheten kommer att konfronteras med orsakerna.

På ett iögonfallande sätt – uppenbart även för blinda – kommer det gudomliga ljuset initiera den stora reningsprocessen.

Detta kommer att medföra stor lättnad för alla ljusets människor, och för alla varelser som är besatta av mörker innebär det en märkbar början på slutet av deras spel här på jorden.

JJK: Betyder detta att vi i år för första gången kommer att få uppleva stora externa skiften?

GUD: Detta mycket energirika år 2020 bär ett resultat av omständigheter som länge har väntats på av SOMLIGA och fruktats av ANDRA sedan tidens begynnelse.

Även om allt är inbäddat i min nåd vill många människor inte ha någon del i det. De valde sin egen väg – ofta omvägar och slingor – och de håller sig kvar sammanlänkade med negativa vibrationer och mörk energi. Vissa kommer att tala om en “domstol”, men det är en feltolkning.

Vad som kommer att hända under detta år av två 20’or är att potentialen för allt som är fullt av ljus kommer att fortsätta att öka och stiga upp genom Guds nåd, och mörkrets möjligheter kommer att minska.

Den ljusa verkligheten kommer att spridas allt mer på jorden. Detta innebär att ljusfattiga företeelser eller varelser måste öppna sig för ljuset, annars kommer rätten att existera här på jorden att gå förlorad. Detta är den tid då himmel och jord – denna värld och de ovanför – förenas, och detta kommer att åstadkommas genom att man ständigt ökar ljusfrekvensen hos vissa människor.

JJK: Vad kan vi förvänta oss?

MIRAKLER OCH GUDS NÅDEVERK

GUD: Mirakler och Guds nåds verk – det är början på och det synliga sammanbrottet av ett system som bygger på separation, förtryck och orättvisa. Detta missbruk av energi kommer att upphöra, och år 2020 markerar tydligt och synligt början.

JJK: Men motståndet kommer med största sannolikhet att bli betydande?

GUD: Ju mer individer eller grupper starkt och hårt motsätter sig denna förändring, desto mer smärtsam blir den för dem. Men den som helt och hållet ger sig själv över till min nåd kommer att uppleva ett år fullt av mirakulösa sammanträffanden och står under mitt beskydd.

Jag inbjuder alla människor att ge över sig själva till mig – att gå igenom den här tiden med full tilltro till Gud.

Låt inte de händelser som kommer – för de måste komma – få er att avvika från ljusets väg.

Alla anklagelser måste föregås av ett omdöme om VAD-ÄR-I-SANNING och mänsklighetens sanning är som den är. Det viktiga är att så många människor som möjligt vaknar nu, och det betyder att mörker måste framkomma innan det kan omvändas eller förvisas.

Ju mörkare det verkar bli på jorden, desto närmare ljuset kommer ni!

Var alltid medveten om detta, för bara då kan ni förstå vad som framkommer och varför det måste ske i denna intensitet.

2020 ÄR DET HÖGST ENERGIRIKA ÅRET SOM PEKAR MOT FRIHETEN

Därför att allt som man tänkt och talat omedelbart ekar tillbaka och skapar den kompletterande resonansen. Det ni skickar ut kommer verkligen tillbaka till er, och det är bara det som kan genomsyra och ge till er det som ni är öppen för.

Därför intensifiera ditt energiarbete för din gudomliga energiarbetsklädnad. Jag är allestädes närvarande och alltid med dig! Det du inte klarar av faller till Guds nåd, den Jag Är och vilken du är lärjunge till.

Buren av Himlen du vandrar genom Tiden, och i ditt hjärta, Evigheten återspeglas.

Jag är GUD

https://sananda.website/message-from-god-via-jahn-j-kassl-january-2nd-2020/

Översättning:  Mats

You may also like...