Ärkeängel Metatron via Méline Portia, 18 oktober

Ärkeängel Zadkiel

Ärkeängel Metatron, 18 oktober 2015

Via: Méline Portia

 

 

Älskade ni,

Det är speciellt viktigt att vara öppen för varje fasett av denna Gudomliga process samtidigt som ni är medvetna om att allting är som det skall vara. Ni har överlämnat er själva i full acceptans för att processen skall få fortsätta som den behöver, och ni behöver våga släppa taget. Speciellt när det gäller era tankemönster och era sinnen, annars kanske ni får flödet att stanna upp, vilket kan orsaka en del obehag.

De ljusarbetare som är närvarande på Jorden just nu för att grunda dessa energier och som fungerar som kanaler under den här processen kan förvänta sig väldigt intensiva energier för att vidarebefordra till det mänskliga kollektivet och till Moder Jord. De är bärarna av de nya energierna och det är deras uppdrag. För dem är det av yttersta vikt att de öppnar upp sig själva för dessa energier och att de accepterar dem; det är vad de behöver arbeta med och fokusera på.

De av er som är här för att bana väg, de s k vägvisarna ibland er, kommer att få ta de första hårda energimässiga smällarna som kommer att blåsa denna dualitet till småflisor. De behöver vara extremt balanserade och uppvisa inre frid annars kan det bli en svår utmaning. De är här på Jorden för att bana vägen ut ur denna dualitet, vilket ofta innebär att grunda dessa föränderliga energier. Detta innebär att de inte alltid bara är en kanal för dessa energier utan i vissa fall också utlösare av dem.

Portväktarna ibland er är de som går igenom svåra tider för de befinner sig inte bara i dessa frekvenser utan är ofta närvarande med sina fysiska aspekter i de högre världarna samtidigt som de är här i denna dualitet. De reser fram och tillbaka hela tiden, oavsett om de är medvetna om det eller inte, för att få ner alltid på Jorde-planet, att grunda det men också att förändra dessa energier. De övervakar var och genom vilka som dessa högre energier kan implementeras och de stödjer också Uppstigningsprocessen för andra på Jorden, som går igenom svåra transformationer. De representerar de multidimensionella aspekterna och de proverbiala tusenfotingar som befinner sig på Jorden för att arbeta med de högre frekvenserna och som ofta är väldigt utmattade pga detta multidimensionella arbete. För dem är det viktigt att få mycket vila, att grunda sig och att meditera regelbundet för att upprätthålla en konstant balans och frekvens som underlättar och förbättrar deras arbete.

Alla bidrar på ett eller annat sätt till Uppstigningsprocessen, men nu kommer allt att höjas några nivåer, och intensifieras och möjligen kännas ganska olidligt om ni inte står stadigt på marken eller om ni inte har nått en inre balans som ett resultat av sammansmältningarna med ert Högre Jag och med Kristusmedvetandet. Denna intensifiering beror på det faktum att Gaias frekvens redan sedan ett tag vibrerar i ett högre medvetande där allt innehåller en mycket mer förfinad energi som inte längre har samma resonans som dualiteten och den materiella världen. Denna dualitet, denna materiella värld kommer gradvis att blekna bort och sammansmälta med nya högre frekvenser för det kommer att uppgå i ny energi = högre frekvenser.

Detta är anledningen till varför det är viktigt att växa med denna process och att förbereda era kroppar för sammansmältningen med de nya eteriska frekvenserna då era fysiska kroppar inte längre kommer att ha materiella former, när ni kommer till slutet på den här resan. Så att vara balanserad och ha en inre kontakt är väldigt viktigt för ni kommer att fortsätta växa in i era kristallinska kroppar och ni kommer att gå igenom den alkemiska processen av att disintegrera er med det materialistiska in i en mer eterisk nivå, som representerar den rena essensen av era varelser.

Eterisk betyder inte alltid rent energimässig utan hänvisar också till den inre spegelbilden av er miljö och er verklighet. Denna inre spegelbild är en frekvens och en värld utan sinnen, utan egon eller tankar, där allt bara ÄR. Den mänskliga hjärnan vill förstå allting och vill beskriva det med ord. Men det kommer att ske mer och mer sällan för ni kommer att VARA mer och mer och inget annat. Ett konstant flöde av Nuet utan några tankar eller frågor. På denna plats kommer den inre vetskapen, acceptansen och Varandet och detta är ett konstant tillstånd.

Detta är njutning och salighet för utan tankar finns det inga mer ord och ingen mer separation, ingen mer smärta, ingen oro och framför allt inga fler fruktansvärda strider, ingen ilska eller dualitet. Ni närmar er den enorma slutliga resultatet och de slutliga förändringarna som börjar med era fysiska kroppar, då detta är centrumet i ERT universum och allt utgår därifrån och blir er verklighet.

Med Kärlek, Metatron

 

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

 

Copyright ©  2012-2015 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  www.melinelafont.com

Du gillar kanske också...