Ärkeängel Michael och OWS via James McConnell och Shoshanna, 1 maj, 2022

 

ÄRKEÄNGEL MIKAEL (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ärkeängel Mikael. Jag kommer för att vara med er vid denna tidpunkt, i dessa ögonblick, eftersom många saker förändras över hela planeten.

Många av era bröder, många av era bröder och systrar, vänner och släktingar vet inte det ni vet. De förstår inte att allt som förändras, förändras för gott. Det förändras för Ljuset, även om mörkret verkar sippra ut mer och mer till de som inte är redo att se och uppleva Ljuset, känna Ljuset. Veta sanningen. Men sanningen kommer verkligen fram.

Och när ni fortsätter att gå vidare genom ert liv, genom varje ögonblick framåt, vet att den väg ni är på divergerar. Ni avviker till en väg. Ni tar ”vägen som är inte är så trafikerad.” Ni har gjort det för det mesta, om inte hela ert liv. Ni var förutbestämda att ta den vägen. Ja, ni har avvikit då och då. Men nu befinner ni er helt på den vägen, helt på vägen till uppstigning. Men den andra vägen avviker, där några av era vänner, era bröder, era systrar, familjemedlemmar, avviker i andra riktningar, följer inte den väg ni följer.

Men det är okej, för de följer sin egen väg, den de måste gå för att det är deras väg. Precis så som ni är på er, så går de på sin. Och de lär sig det som ni kanske redan har lärt er. Och det är okej att ni ger dem utrymme, precis som ni vill att de ska ge er utrymme. Ni vill kunna leva era liv som ni vill, precis så som de också behöver leva sina.

Så försök inte övertyga någon som inte är redo för det. Men om de bara visar en aning av en önskan att öppna upp för de olika sanningarna som finns där ute, då är det dags för er att öppna upp för dem. Men inte förrän de ber om det. För om ni försöker ge dem information de inte är redo för, kommer de helt enkelt att stänga av ännu mer än de gjort tidigare. Precis så som ni gjort under hela ert liv när ni hörde saker ni inte trodde på, som inte följde den väg ni var på. När ni hörde sådana budskap så stängde ni av.

De stänger ute sådana budskap nu. För de fortsätter att vara i sina bekvämlighetszoner, för det är allt de känt till. Och många är inte redo att vakna, och det är okej. För när det är dags, när deras stund kommer, kommer de att finna öppningen. Precis som ni fann den, oavsett om det var den harmoniska konvergensen då många av er vaknade upp, när hela människans ras väcktes på olika sätt. Och, naturligtvis, under tidsperioden 2012, när många, många fler vaknade och har fortsatt att vakna in i 2020-decenniet.

Många, många fler kommer att vakna. Många, många fler kommer att avvika från den väg de nu befinner sig på, och gå mot den väg som ni är på. De kommer också att ta den mindre trafikerade vägen när de är redo för det.

Divergerande vägar, det är vad som händer nu. Och det finns inte något ni kan göra vid det här laget för att ändra på det. Försök att göra det och ni kommer att gå in i  det ni kallar en ”tegelvägg”. Så försök inte ens, om de inte är redo för det. Och återigen, fler och fler kommer själva att bli redo att hitta sanningen, att börja utforska, precis som så många av er bokstavligen har gjort.

För de kommer mer och mer att upptäcka att allt de lärt sig under livet har hållit dem i komfortzonen, och de är nu redo att bryta sig loss. Bryt dig loss från matrisen, precis som ni har gjort. Precis så som ni alla har tagit det röda pillret, så kommer också de att göra det.

Så ha tålamod. Ha tålamod med dem. Men ännu viktigare, ha tålamod med er själva. Och låt allt fortsätta utvecklas. Låt allt fortsätta att komma fram i sanning, i Ljus, i kärlek. För det är vägen till det nya uttrycket av den högre Jorden, den högre Jordens Gudssjälv. Låt allt fortsätta.

Jag lämnar er nu för denna gång, i dessa ögonblick då saker och ting börjar ackumuleras mer och mer, och multipliceras. Kraften är på er sida. Kraften fortsätter framåt. Låt den bara göra det. Och vet att allt nu vid denna punkt, leder till ett stort crescendo.

Jag är Ärkeängeln Mikael, och jag lämnar er i kärlek, frid och enhet. Fortsätt, mina vänner, fortsätt.

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er!

En Som Tjänar här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta med denna process som påbörjades för en tid sedan. Och vi fortsätter att erbjuda dessa tjänster, erbjuder det vi kan för att ge er vägledning här. Vägledning i era frågor. Vägledning för de saker som ni brottas med vid olika tidpunkter under era liv, och kommer att fortsätta att göra ännu ett litet tag.

Men vet att allt verkligen tar fart, och kommer närmare och närmare det som har kallats ’mållinjen’. Är ni vid mållinjen? Nej, kanske inte än, men ni närmar er den mer och mer. Nej inte bara ni själva utan som det kollektiva ni, som mänsklighetens kollektiva medvetande. Så var redo, för saker och ting kommer säkerligen att börja hetta till mer och mer här, när sanningen väller fram. Var redo.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Finns det några frågor här till En Som Tjänar (OWS) och Shoshanna?

Gäst: Jag har en fråga. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Vet ni om alla medlemmar i den här gruppen är i den fjärde dimensionen, eller bara på väg in i den, eller mitt i den. Jag undrar bara var de befinner sig.

OWS: Du är där du tror att du är vid en given tidpunkt. Var du än känner att du är vid en given tidpunkt. Så ibland är man i matrisen. Ni är i den tredimensionella illusionen som finns runt omkring er, precis som alla andra är, och finner att ni är fångade, väldigt mycket fångade i illusionen av separation här.

Och så finns det tillfällen då ni är mer i ett fyrdimensionellt uttryck. Ni är då mer i era högre verkligheter. Ni kommer närmare och närmare det femdimensionella uttrycket av er själva där ni är ännu mer levande, vet mer vilka ni är och och har en fullständigare koppling med ert högre Gudssjälv och Källan inom er. Så ni rör er alla vid olika tidpunkter inom dessa tre områden, kan man säga. Dessa tre nivåer av frekvensvibrationer. Men fler och fler av er befinner sig emellertid mindre och mindre i det tredimensionella uttrycket och är istället i det högre fjärde, till och med ofta i den femte dimensionen.

När ni upplever dessa tider av stor lycka och inte har någon aning om var den kommer ifrån, det är då ni är i det högre femdimensionella uttrycket.

Andra gånger rör ni er fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Shoshanna, har du något att tillägga?

 

SHOSHANNA: (JoAnnas högre jag, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Vi har inget att tillägga.

OWS: Mycket bra. Var detta tillräckligt för dig, Kära Du?

Gäst: Jag antar det. Jag vill liksom veta hur man kan veta. Men återigen, det är mitt analytiska sinne som säger: ”Okej, jag är i den fjärde! Nej, jag är i den femte!”

OWS: Ja. Var bara där du är. Det är allt du behöver göra. Var bara den du är och var du är vid varje givet ögonblick, så kommer du att befinna dig på exakt den plats du behöver vara. Okej?

Gäst: Okej.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Vi talade under vår diskussion om människor som får den falska Covid-injektionen och hur det gått till. Och vi har ofta hört att många av dessa är politiska ledare, men jag kommer inte att bli specifik. Vi känner till namnen på många av ledarna i kongressen, sedan säger olika kändisar att de fått Covid och säger ”Tack och lov att jag har blivit vaccinerad.” Det går rykten om att det här kanske är en indikation på att några av dessa människor är omhändertagna eller fängslade, eller till och med arresterade. Vill ni ta upp det?

OWS: Det vi kan säga är att du är på rätt spår. Det du har hört är korrekt i många avseenden. Du hör om de som drabbas av detta virus, även om det inte ens finns så mycket av det just nu. Och du kanske undrar varför de kommer med det? Eller många över hela planeten kanske undrar det. Varför kommer de med det. Och det är verkligen så som ni har hört, att de har blivit, vi säger inte direkt gripna, men de har frihetsberövats så att säga, på olika sätt. Och det här kommer att fortsätta ske mer och mer och mer.

Och någon gång kommer dammluckorna att öppnas och sanningen kommer att strömma ut från alla olika håll. Det är dit ni är på väg just nu. Gör er redo för det. Det kommer. Sanningen kommer verkligen fram. Och som vi säger, ‘dammluckorna kommer att öppnas.’ Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi håller med.

OWS: Mycket bra.

Gäst: Tack. Det är en underbar bekräftelse. Det är vad jag känner också. Tack så mycket.

OWS: Ja. Finns det några andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga, En Som Tjänar.

OWS: Ja?

Gäst: Så som jag förstår det om Solblixten som ska komma, så tror jag att det sades att mörkret som fanns på planeten måste typ utrotas, att majoriteten av det mer eller mindre måste försvinna. Och vi hör om det, och att vi är ganska nära. Att Solblixten är i faggorna och också ganska nära. Men Ärkeängel Mikael talade bara om hur uppstigningen kommer att ske under dessa ögonblick. Han sa inget om Solblixten, men jag tror att det var den han pratade om. Så är det vid Solblixten vi alla stiger upp? Det är min fråga.

OWS: Det vi kommer att berätta för dig är att Solblixten, som du talar om här, eller Händelsen, som den har kallats, eller Omvandlingen, till stor del är beroende av människans medvetande. Inte bara av att de mörka samlas ihop så att säga, utan också att medvetandet hos människan stiger mer och mer. Det är det som fortfarande hindrar händelsen, Solblixten, att komma. Alla människors medvetande på planeten måste höjas till en högre vibrationsfrekvens. Så det är det som hindrar.

När det gäller att Solblixten skulle vara uppstigningen, så nej. Solblixten kommer, och sedan börjar uppstigningen gå i gång för fullt, så att säga. Det är upptakten till er mer fullständiga uppstigningsprocess. Ni är i processen nu, men den kommer att skjutsa iväg er till en mycket högre vibrationshastighet. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi har inget att tillägga.

OWS: Mycket bra. Var detta tillräckligt för dig?

Gäst: Det var det. Men en sak till: när alla sanningar dyker upp för befolkningen och de börjar ta dem till sig, då kommer det väl också att höja deras medvetande, eller hur? Blir det möjligen som ett påskyndande?

OWS: Ja, för de som är redo för dessa sanningar. Det kommer att finnas de som inte är det, som kommer att bekämpa dem. De kommer att göra allt de kan för att hålla sig inom sin komfortzon, eftersom de inte är redo för förändringarna. Men då kommer det att bli många som kommer att kastas in i dessa förändringar.

Gäst: Mycket bra. Tack.

OWS: Ja. Finns det några andra frågor här? Nej, så bra då. Då är vi redo att släppa kanalen. Shoshanna, har ni något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi bara till er att vara redo, var redo. För saker och ting kommer att börja ”sippra ut” mer och mer, när dagarna och veckorna och månaderna fortsätter att glida förbi, eftersom tiden verkligen går allt snabbare.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

 

Kanaliserad av James McConnell

 

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...