Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 13 maj 2022

 

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson

13 maj 2022

Upptäck Er Inre Återställning.

Jag utsträcker mina välsignelser och min kärlek till alla varelser på Jorden nu, vi gör fantastiska och magnifika transformationer med er. På de inre planen stöttar vi stora skiften som sker i er varelse, i hela mänskligheten och Jorden. Vår roll just nu är att stötta er med att förbli jordade, balanserade, stabila och anslutna till Skaparen. Enorma transformationer sker inom er varelse. Detta har pågått en tid nu, dock går det mot sitt klimax nu. Vi ser nu att många själar och varelser på Jorden gör interna skiften som de förberett sig för de senaste månaderna. Dessa skiften kan utlösas tack vare en rensning av kroppen, ett nytt perspektiv som föds i sinnet, något upprörande som bringar klarhet, eller en ny känsla av tacksamhet och uppskattning av allt som är.

Ni kan ha lagt märke till, nyligen eller kommande dagar och veckor, att det kommer att bli ett skifte inom er. Det kommer att befrämja en inre återställning av er varelse. Det kan vara att ni känner behov av att ändra till en hälsosammare livsstil eller regim vad gäller mat, dryck eller träning. Det kan vara att ni känner för att främja egenvård, avslappning eller meditation. Ni kommer att märka att det pågår ett skifte, det kan vara något ni aktivt deltar i, eller det kan vara en sjukdom. Det kan vara något som förändrar ert perspektiv, ett möte med en annan varelse som bringar klarhet, eller en upplevelse på de inre planen som skapar upplysning. Skiftet kommer att vara en positiv upplevelse, vänligen kom ihåg det, och det kommer att skapa en återställning inom er varelse. Återställningen kommer att vara som om ni har släppt alla förflutna tankar, handlingar, all ängslan, bekymmer, rädslor, inte alla men tillräckligt för att ni ska känna er lättare och ljusare.

Ni kan se er själva gå i en ny riktning tack vare ny förståelse, eller känna er motiverade och inspirerade att resa längs er väg. Ni kan se att det blir lättare att få kontakt med andra. Skiftet kommer att vara personligt för er, för er väg, för vad som hindrar er nu, såväl som syftet, förmågorna, ert ödes väg på Jorden. Den interna återställningen kommer att vara som att inventera allt som finns inom er, allt ni har att erbjuda, att ge, och sedan skapa en väg framåt med klarhet, förståelse och upplysning, som inte bara tjänar er utan också andra. Det kan vara så enkelt som att släppa rädslor och ängslan, att gå genom er verklighet med frid och behag. Återställningen kan manifestera inom er på otaliga sätt som är personliga för er, emellertid, resultatet, påverkan på alla individer på Jorden, kommer förstås att vara en djupare kontakt med Skaparen.

Då vi säger att resultatet av den inre återställningen kommer att bli en djupare kontakt med Skaparen, inbjuder vi er att fokusera inombords och fråga er själva:

Hur uppfattar jag att en djupare kontakt med Skaparen skulle vara för mig?

Skulle jag känna mig mer stöttad, mer älskad?

Skulle jag kunna få mer klarhet, intuition och förståelse.

Skulle jag känna mig modigare?

Skulle det vara lättare att ta beslut och göra övergångar i min verklighet?

En förbindelse till Skaparen manifesterar på ett unikt sätt för alla varelser. Varje varelse har en förbindelse till Skaparen. Den är er gudomliga rätt och det finns en gryende hågkomst angående er förbindelse till Skaparen. Hågkomsten om Skaparen kommer åter till ytan för att låta er bli er sanning och den ni verkligen är.

I denna stund inbjuder jag er att kontemplera att den interna återställningen involverar:

Ett skifte, påverkan av skiftet, och en djupare förbindelse till Skaparen.

Ni kan redan ha uppnått och upplevt det skiftet, eller kanske varje steg.

Det är viktigt att söka, att leta efter de tre stadierna i er verklighet, för att för er själva verifiera när ni går genom processen. Ett skifte som låter er släppa vissa energier och övertygelser. Den påverkan som skapar förändring och transformation och resultatet, vilket är en djupare förbindelse till Skaparen.

Då många varelser går genom den inre återställningen i sin egen takt, kommer det för vissa att ta mycket kort tid, för andra längre, och allt det är lämpligt och nödvändigt. Emellertid, när ni når ögonblicket för en djupare förbindelse till Skaparen, så är det då en nedladdning av ljus och visdom blir förankrad i er varelse. Ljuset och visdomen kommer att vara som pusselbitar som är förankrade i Jorden, i förbindelse med alla varelser, skapande en källa av information, kunskap och kärlek. Informationen, kunskapen och kärleken kommer att stråla ut i alla riktningar runt Jorden. Det kommer att vara som konstanta pulseringar då varje individ laddar ner energin vid olika tider. En kontinuerlig integration av energi i Moder Jord som lyfter vibrationen på Jorden, lyfter mänsklighetens medvetande och låter varelserna i de inre planen komma allt närmare.

Just nu råder vi er inte till vissa övningar som det skulle vara bra att delta i. Istället inbjuder vi er bara att hålla utkik efter denna steg-för-steg-process för transformation, vilken vi känner som den inre återställningen. Håll utkik efter den i er verklighet, den kan vara subtil, den kan vara effektfull. Håll utkik efter den i andras verkligheter, så att ni vet vad som händer. Denna kunskap och förståelse kommer att låta allt flöda som det borde, inseende den hågkomst som gryr.

Jag, Ärkeängel Metatron och Änglariket kommer att finnas närvarande med er. Ni kan alltid kalla på vägledning och assistans.

Vi tackar er, och vi älskar er.

Jag är Ärkeängel Metatron

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...