Saint Germain och ’En Som Tjänar’ via James McConnell, 1 september, 2019

Saint Germain och ’En Som Tjänar’

via James McConnell

1 september, 2019

 

SAINT GERMAIN: (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Saint Germain. Jag kommer för att umgås med er vid denna tid, i dessa ögonblick, för att fortsätta processen, denna process som ni för länge sen påbörjade när ni kom hit till denna evolution, när ni till en början ställde upp på att frivilligt komma hit.

Alla de livstider som följde efter det, allt som tar den här processen framåt, inte bara för er, utan för hela mänskligheten, för att få den fram till den punkt där den nu befinner sig, där ni alltmer fokuserar på att vara i nuet; all programmering som ni har vuxit upp med, både i den här livstiden och i tidigare livstider, all den programmeringen börjar vika undan och blir till avlägsna minnen som just nu inte längre får något utrymme i ert liv i. All denna negativa programmering; rädsla, sorg, förlust, allt blir ersatt med kärlek, en högre vibration som tar er till ett högre medvetande. Detta är varifrån ni alla just nu verkar.

Ja det stämmer att ni märker att ni själva tvekar mellan världen, mellan dimensionerna. I ena stunden är ni i den tredje dimensionen, tumlar omkring i den fortsatta programmeringen. I nästa stund förmår ni befria er själva, ta er ut ur den världen och till högre vibrationer och den salighet som följer med de högre vibrationerna. Ni inser alltmer att ni under allt längre och längre stunder förmår upprätthålla det högre medvetandet, de högre vibrationerna. För ni tar lärdom. Ni lär er om processen att göra det, hur ni ska höja er upp till den högre vibrationen. Men när ni först hörde talas om denna term, denna tanke om att ’flytta till en högre vibration’, så undrade ni alla vid den tiden: ”Det låter ju underbart, men hur ska jag göra det?” Under årens lopp, så har ni genom processen av att minnas, gjort exakt det; ni har kommit ihåg hur ni ska göra det. Och det håller nu på att bli en vardaglig sak för er.

En del av era dagliga liv innebär att förmå göra detta, att förmå höja er vibration med ett ögonblicks varsel, i en handvändning. Det gör ni på många sätt. Ni gör det genom att ni befinner er ute i naturen, där solen strålar ner på er. Ni gör det genom att vistas nära vatten, ni får uppleva vattnets medvetande, vilket ni vet att nu existerar inom vattnet. Ni gör det genom att ta in livskraften i kosten som ni äter. Om det inte verkar finnas mycket livskraft i dessa födoämnen, så skapar ni livskraften i dessa födoämnen. Det gör ni genom ert eget trossystem, genom er visshet. Ni behöver inte bli förgiftade av den mat ni äter, vilket programmeringen har visat er att ni blir. Detta har ni höjt er över. Allt det är bara programmering.

Det stämmer att de som hör till de Stora Yogina, Mästarna, kan bli bitna av en skallerorm och inte få någon som helst skada av det, ingen effekt överhuvudtaget. Men till och med bortom det, så skulle de aldrig bli bitna av en skallerorm till att börja med, för den är deras vän. Detta är deras enhet med skallerormen eller spindeln, eller vadhelst det kan handla om.

Vadhelst som finns i den gamla programmeringen är numera gammal programmering. Den har blivit rensad av den Violetta Flamman inom var och en av er. Var medvetna om det i och med att ni fortsätter framåt, när ni fortsätter att ta er igenom den här processen och kommer närmare och närmare det ställe där era vibrationer kan matcha våra och kan matcha Galaktikernas vibrationer, era galaktiska familjers vibrationer.

De finns därute och väntar på er. Många finns också här och väntar på er, de vandrar mitt ibland er, vilket KaRa har berättat för er. Vi vandrar bland er och det gör vi. Det har funnits gånger när många av er har befunnit er i vår närhet, men ni var bara inte medvetna om det. Vi är inte riktigt redo för denna förbindelse.

Allt fler av er börjar förstå att ni har ’ögon att se med och öron att höra med’. Men ert Tredje Öga är nu alltmer öppet, nu när ni har ert Själs-Stjärn-Chakra öppet (hos medlemmarna i vår Ancient Awakenings-grupp) och det är aktiverat och denna aktivering kommer bara att höjas när ni fortsätter arbeta med chakra-centren.

Allting är upp till er, var och en av er, både som individer och som en kollektiv grupp, att fortsätta denna process framåt. När ni fortsätter framåt med den här processen, så öppnar ni upp er till många fler utanför er i den här gruppen. Det är vad ni alla finns här för att göra. Ja, att individuellt uppstiga. Även att hjälpa er broder och er syster med att göra detsamma.

Sträck ut ert ljus, såsom Ärkeängel Mikael har bett er göra, såsom Sananda har bett er göra. Sträck ut ert ljus till andra i er omgivning, både medvetet och omedvetet, i vetskapen om att varhelst ni går, så befinner ni er i de högre vibrationerna, ert ljus vandrar tillsammans med er. Var medvetna om det. Sprid ut ert ljus. Dela det med alla som ni kommer i kontakt med så att även de kan påbörja denna uppvaknandeprocess.

Många av er undrar: ”Vad kan jag göra för att höja planetens vibrationer?” Svaret är: ”Ni gör det redan.”

Jag är Saint Germain och nu lämnar jag er med den Violetta Flamman som ska fortsätta med att rensa ut all gammal programmering som fortfarande kvarstår. Och be Ärkeängel Mikael att komma med sitt Flammande Blå Svärd, för att skära av alla återstående psykiska band som fortfarande kan hålla fast er vid den här tre-dimensionella illusoriska världen.

Var i Frid, var i Kärlek, var i Enhet, för att vara er själva och tillsammans med allting runtomkring er.

 

EN SOM TJÄNAR (Kanaliserad av James Mc Connell)

Om mani padme hum; om mani padme hum, hum, hum, Hälsningar till er! Här är En Som Tjänar. Nu kan ni slå på ljudet på era telefoner. Vi har inte Shoshanna med oss den här gången, så vi ska lunka framåt och göra vad vi kan för att hjälpa er med att besvara era frågor ifall ni har några. Har ni några frågor här för En Som Tjänar?

Inget meddelande att följa just nu. Men vi får se, eftersom era frågor ofta för med sig budskap. Några frågor?

Gäst: Jag har en fråga. Jag vet att det finns flera råd, men jag skulle vilja veta lite mer om syftet för det Galaktiska Rådet. Tack.

EST: Det är inget ’råd’, det är flera ’rådförsamlingar’ och de har hela tiden möten, kan man säga. I termerna av er tidsram, så är det mycket ofta. I termer av vår tid, så är det helt enkelt i nuet. Men det finns många som äger rum för att det är så mycket som händer, inte bara här på den här planeten, utan överallt i hela detta solsystem och till och med i galaxen. Så många rådförsamlingar, till och med utanför galaxen, har också blivit involverade i det här. För vad som sker här på denna planet genljuder inte bara över solsystemet och över galaxen, utan till och med i galaxerna bortom. Så det är vad vi just nu kan säga. Det finns råd, på råd, på råd.

Och ni själva, var och en av er, har tidigare antingen suttit med i dessa råd, eller är ämnade att ta del i dem, i och med att ni går vidare genom denna process. Okej?

Gäst: Tack så väldigt mycket.

EST: Behövs det ytterligare förtydligande här?

Gäst: Nej tack. Kanske, ifall ni skulle kunna berätta för oss vilket deras syfte är, vad är det de gör, koordinerar de? Planerar de? Vilket är deras syfte?

EST: Allt av det ovanstående. Precis som när ni ska ha ett möte, eller samlas i en grupp, eller till och med i ett råd, så är det en liknande sak; att samlas för att skapa planer; Plan A, B, C, D, E, F och så vidare, samt att förbereda allt detta. Hela denna uppstigningsprocess som ni genomgår har för länge sen blivit förberedd med hjälp av dessa råd, där man säger vad man tycker, i synnerhet i början när många som samlades på möten på den tiden sade: ”De där Jordborna, de där människorna, de kommer inte att förmå få detta till stånd, de kommer inte att kunna få sin uppstigning gjord här, inte på den här korta tiden.” Men ni har bevisat att de hade fel. Och de var tvungna att gå från Plan A, B och C till D, E, F och så vidare. Och det är varför de fortsätter ha möten och fortsätter skapa denna plan, i och med att den framskrider. Okej?

Gäst: Tackar som vänligast.

EST: Ja. Finns det övriga frågor här?

Gäst: Jag har en fråga till er. Min granne hänger med vårt högre tänk och det där, men inte så mycket. Hon drömde om mig och hon önskar få drömmen tolkad. Men hon är inte med på telefonkonferensen. Hon kan inte delta i konferensen, de har ingen telefon. Jag skulle gärna vilja få ta del av tolkningen.

Hon sade att hon såg mig och jag hade en liten rund knapp mitt i pannan och hon sade att den hade ett slags tecken, men hon kände inte igen det, och att jag hade en såg i handen och jag sågade vårt ställe mitt itu, för vi har en andelsfastighet och det betydde att vi skulle vara tillsammans; men detta separerade oss, gjorde oss åtskilda. Hon sade att hon skulle vilja veta vad den drömmen betyder.

EST: Det är mycket svårt att ge en tolkning om någons dröm till någon som inte är här för att ta emot tolkningen, men vi kan ge den utifrån den ståndpunkt där du befinner dig, Kära Syster. Hon såg knappen mitt i din panna och du vet vad den representerar, gör inte du det?

Gäst: Ja. Jag kunde inte förklara det för henne. Jag förklarade lite grann, men hon kunde inte förstå det på vår nivå. Jag tror att jag vet vad inskriften var, gällande tecknets innebörd, men hon beskrev inte tecknet, hon sade att hon inte kunde se det. Det är en Uppenbarelse gällande 666, eller kanske det inte är det, tecknet i mitten på vår panna. Jag tror det är efter att vi har uppstigit. Låt oss säga att jag är med i Första Vågen och sedan kommer jag tillbaka och jag har då ett tecken av något slag för att de andra i den Andra Vågen ska förstå vem jag är och jag kan förklara för dem och det visar att jag är här för att hjälpa till.

Men jag kan inte förstå sågen. Vad gjorde jag med sågen? Den är en symbol, det är jag säker på. För att såga itu, dela något itu eller vadsomhelst. Vad är er gissning om det?

EST: Nåväl, vad har du redan fått veta gällande Ärkeängel Mikaels svärd?

Gäst: Okej.

EST: I det här fallet blir det emellertid visat som en såg och det är faktiskt väldigt liknande, den är till för att dela mitt itu, att skapa en uppdelning av det gamla från det som nu är nytt, att göra sig av med något, skulle man kunna säga, de psykiska band som fortsättningsvis håller fast en här vid den tre-dimensionella världen. Det är vad vi här skulle kunna säga.

Och du har rätt gällande symbolen i mitten på pannan i termer av antalet av de utvalda. Det stämmer.

Gäst: Nåväl, vi har blivit vänner och hon är intresserad av allt som rör Trump och regeringen och allt det. Men gällande den andliga sidan, så håller jag på att sakta introducera henne till den. Vi var ute och åt lunch och jag berättade för henne, så detaljerat jag kunde, lite i taget, men jag sade inte alltför mycket eftersom hon kanske hade rusat ut från restaurangen och sprungit hem och lämnat mig att få gå hem till fots! (Skratt) Tack så mycket. Det får mig verkligen att känna att jag kan berätta saker för henne på ett sätt så att hon kan acceptera det.

EST: Just det. Du vill inte att hon ska springa ut från restaurangen och ropa: ”En galning, en galning!” (Skratt)

Gäst: Nåja, det har hänt förut, de har bara sagt att jag är tokig! (Skratt)

EST: Du får ta det sakta med henne.

Gäst: Det är vad jag har gjort, lite åt gången. Hon tog hand om min katt när jag kom till Advance-träffarna, och hon vattnade mina blommor. Ja, jag tar det sakta och hon är mycket intresserad. Hon blir mer och mer intresserad. Och jag skickar meddelanden till henne som hon också förstår, likt Ärkeängel Mikael och Michael Love och allt sådant, och hon hänger med riktigt väl. Tack så mycket.

EST: Du kanske vill överväga att få henne att komma hem till dig när du har det här samtalet och kan ha henne med dig i samtalet.

Gäst: Javisst, jag har gjort det och hon säger att hon ska göra det. Jag vill inte pusha henne alltför länge och jag påminner henne, men hon kommer att komma, jag är övertygad om att hon kommer att göra det. Hon har en son, Steven, som är nästan 25 och han har läst Saint Germain-föredrag och sådana saker och han är verkligen vaken. Han håller verkligen på att vakna upp. Han hade det i sig redan när han kom hit. Han är helt enkelt som en docka. Han tar också hand om mig. Han springer över hit till mig och tar ut mina sopor och allt, och jag ber inte ens om det. Faktiskt, de är underbara grannar. Tack så mycket.

EST: Mycket bra. Finns det övriga frågor här?

Gäst: Ja, En Som Tjänar. Jag har känt en rörelse i riktning mot att få träffa medlemmarna i vår familj i den Inre Jorden och jag känner väldigt starkt att mänskligheten i grund och botten … att den Inre Jordens varelser är redo att börja ta kontakt med vissa individer och sedan kanske liksom ha en samverkan med alltmer av mänskligheten. Och jag undrade bara vilket ert perspektiv är, är det något som ni kan se härnäst på agendan i den här uppstigningen på planeten, behöver det ske, eller sker det innan den stora vågen, det Stora Eventet? Är det något som ska ske som en förberedelse? Är det vad ni däruppe kan se hända?

EST: De inväntar en ankomst precis som ni gör. I termer av att de ser fram emot att få dyka upp från den Inre Jorden och komma upp till ytan och åter en gång få vara en del av familjen och föra familjerna samman i detta avseende. De har förberett och förberett sig för detta. I själva verket så har de lokaliserat sina samtliga ingångar, de har inte öppnat dem, men de har hållit dem beredda att bli öppnade när den tiden kommer.

Nu är det fråga om tiden här, i termerna av vibration, naturligtvis. Och i och med att vibrationerna fortsätter höjas, så blir tiden för detta kortare och kortare. Så de är redo, ni är redo. Planetens Kollektiva Medvetande behöver vara redo.

Nu finns där något som blockerar detta och det som ni känner till som de mörka styrkorna, kabalen, illuminaterna, allt det fortsätter att skjuta upp och hålla dessa saker tillbaka; er revalvering, er globala omvärdering av valutorna, alla dessa saker, Eventet, allt detta hålls tillbaka på grund av dessa krafter som inte har kontrollen, men fortfarande tror att de är i kontroll och har en utbredd övertygelse om att de fortfarande har kontrollen.

Detta är vad som förorsakar förseningarna här gällande allt detta. Annars hade ni redan fått uppleva ert avslöjande om Galaktikerna, ni hade redan haft er revalvering, ni hade redan fått kontakt med alla från Inre Jorden och så vidare. Alla dessa saker skulle möjligtvis redan ha skett, men återigen hålls de tillbaka på grund av de olika programmeringarna som fortfarande håller kollektivets vibrationer nere en aning. Men det håller på att förändras. Det förändras i snabb takt.

Och Vågen, eller ska vi säga ”Vågorna” som är på väg, de är fortfarande på väg och de kommer att öka och öka och öka, för alla från de Blå Fåglarna, Väktarna, de tillåter alltmer av dessa energier att komma igenom, medan de tidigare blockerade mycket av detta, för alla här på planeten var inte redo för energierna, men detta håller på att förändras. Okej?

Gäst: Ja, tack så mycket.

Gäst: Jag har en fråga. Kanske en del av mänskligheten aldrig kommer att bli redo att uppstiga, för de lever fortfarande i 3D och de har ingen aning om att något annat existerar. Så behöver vi vänta på dem alla, hela tiden, och detta är vad Galaktikerna säger på nytt och på nytt, vi måste vänta och vänta och vänta? Så hur mycket måste vi vänta?

EST: Svaret på din fråga är ’nej’. Ni behöver inte vänta så länge. De kommer inte att vänta så länge. De som hör till Galaktikerna, Himlens Kompani och alla i Inre Jorden kommer inte att vänta på detta. Ni kan inte vänta på hela befolkningen, bara en viss procent, en viss vibration måste uppnås. Och när väl denna procent av befolkningen har vaknat upp tillräckligt och höjt vibrationen tillräckligt mycket runtom planeten, så kommer allt att framskrida som det behöver vid den tiden. Det är vad ni väntar på just nu.

Gäst: Kan ni tala om för oss vilket procenttalet är?

EST: Det är ungefär strax över 50 procent. Det måste finnas över 50 procent som rör sig i riktningen mot Service till Andra, i motsats till Service för Självet.

Gäst: Vet ni vilket procenttal vi nu befinner oss på?

EST: Det kan vi inte säga just nu, men ni kan få en förståelse om det ungefär, genom att se på Schumann Resonansen och hur den har skjutit i höjden och flera gånger ökat under de senaste månaderna här, och det kommer den att fortsätta göra.

Gäst: Tack så väldigt mycket. Jag uppskattar det.

EST: Ja. Finns det några fler frågor här?

Gäst: Ja. Jag jobbar på att inte bli aktiverad av Falska Flagg-attacker och av att folk hela tiden massivt blir skjutna. Jag har en liknande undran som mina bröder och systrar därute, undrar ifall Trump är medveten om allt detta? Förstår man att allt detta blir orkestrerat? Och ifall det är så, finns det en anledning till att man inte har fört fram det? Det är svårt att förstå, för det verkar som att ifall man förde fram det, så skulle det förändra en hel del av medvetandet. Det verkar vara så.

EST: Vad vi kan berätta för er är att er President Trump informerades från första början och han känner till den Stora Planen och alla av planens funktioner och han har tidvis i hög grad blivit upplyst av Saint Germain. Fastän han inte har en medveten kännedom om det, så vet han att han är synnerligen viktig, mycket betydelsefull, för de övergripande planerna här och han strävar efter att uppfylla planen så gott han kan, inom de omständigheter som han befinner sig.

För han kämpar en stor kamp inom USA:s regering, såväl som runtom hela planeten, också i alla av de många andra regeringarna. Men allt detta framskrider och det som kallas att ”dränera sumpmarken” håller här på att genomföras. Det är inte bara att dränera sumpmarken här i det här landet, i Amerika, det är också att dränera sumpmarken i alla regeringar över hela planeten. Detta är vad som håller på att ske och det kommer fortsättningsvis att ske. Men det är människorna, den ökade vibrationen inom befolkningen, inte själva regeringarna, utan i befolkningen, människorna, som gör allt detta här. Och i och med att människorna höjer sig, inte i revolution, utan i evolution, så är detta det som för detta framåt så mycket, mycket snabbare än vad alla de tidigare nämnda råden någonsin trodde skulle vara möjligt.

Gäst: Okej. Jag gissar att det inte går så fort. Okej. Tack så mycket.

EST: Ja, Kom ihåg ’för dem som har ögon att se och öron att höra med.’ Har vi några ytterligare frågor?

Gäst: Jag har en fråga. Jag har blivit alltmer medveten om ett av mina multi-dimensionella själv. Hon känns som jag och jag vet att hon är jag, men hon är antagligen mer medveten om mig än vad jag är om henne och jag tror inte att hon befinner sig i en fysisk kropp. Min fråga är: När man alltmer sammansmälter med sitt Högre Själv och ens multi-dimensionella själv vet mer, håller de då kvar den kropp som de hade när de höjdes upp, eller smälter de alla samman med mig? Eller är det bara medvetandet som sammansmälter med mig och mitt Högre Själv och de kanske behåller den kropp de är i, om det handlar om en högre vibration, eller hur är det?

EST: När man genomgår uppstigningsprocessen i egenskap av personligheten, så kommer denna personlighet att kvarstå, precis som Yeshua kvarstår. Förstår du?

Gäst: Ja.

EST: Och Yeshua såsom Sananda såsom en, Sananda är Yeshuas Högre Själv, men sedan finns det också ett Högre Själv ovanför Sananda, förstår du? Så när personligheten går igenom uppstigningen, så fortsätter denna personlighet inom alltet, inom det Högre Självets enhet. Okej? Och alla dessa högre-dimensionella själv som är en del av detta.

Gäst: Okej. Så fastän man är medveten om dem och har en viss kännedom om dem, så kan man faktiskt träffa dem i deras kroppar, eller avatar-kroppar, när man är i den femte dimensionen, eller hur det nu är?

EST: Ja. Det handlar inte så mycket om ett möte så som ni förstår det, för det är ett tre-dimensionellt perspektiv. Men det är såsom ett förenande, snarare än ett möte.

Gäst: Okej. Så vid det laget behöver man inte ens verkligen fysiskt ta kontakt, för man kommer att vara så förenad.

EST: Det stämmer.

Gäst: Okej, Tack.

EST: Vi tar en fråga till om det finns någon, annars släpper vi kanalen.

Gäst: Jag har något. Jag vill bara använda denna plattform för att offentligt nu berätta för min familj därute att det idag är två år sen jag genomgick en trippel-by-pass-hjärtoperation och jag vill bara uttrycka min tacksamhet för vartenda andetag jag under de senaste två åren har tagit.

EST: Det är underbart. Kan vi ställa en fråga till dig?

Gäst: Absolut.

EST: Vilken är den mirakulösa återhämtning som du har genomgått? Vad det på grund av att du genomgick operationen, eller var det på grund av vibrationen som har höjts alltsedan operationen?

Gäst: Det har varit min beslutsamhet att uppstiga och min starka övertygelse att jag befinner mig här av en anledning. Alltsedan operationen var jag faktiskt med om en polis-jakt i hög hastighet. Jag träffades av en bil som polisen jagade i 130 km/timmen i februari och det var på tre olika nivåer som jag ögonblickligen kunde ha tagits ut och jag blev kvar. Jag har en stark övertygelse om att det finns en anledning till att jag är här. Jag är inte helt säker på hur det nu ser ut, men jag hoppas på uppstigningen och enbart hoppet i den tron på vem jag är och mitt Högre Själv, trots att en del svår återhämtning har varit det som hållit mig igång. Ni och den här familjen har varit en stor del av det. Jag har varit rätt tystlåten på telefonsamtalen under min rehabilitering, men idag ville jag säga detta.

EST: Underbart. Kan vi ge dig någonting här som du kanske inte har varit medveten om, men innerst inne kanske du har anat det?

Gäst: Absolut.

EST: Du hade ett kontrakt. Du hade ett kontrakt som var menat att ta dig ut ur situationen, i dessa särskilda situationer som uppstod. Du ändrade på kontraktet i och med att du framskred via hoppet, så som du beskrev det, i riktning mot uppstigningsprocessen. Någonstans längs vägen, om det så var medvetet eller omedvetet, sade du: ’inget mer’, till detta kontrakt, att du ville framskrida. Låter detta vettigt för dig?

Gäst: Ja det gör det. Jag uppskattar verkligen er återkoppling. Så jag tar det som en bekräftelse på att jag befinner mig på rätt väg.

EST: Det gör du verkligen.

Gäst: Tack så väldigt, väldigt mycket.

EST: Här måste vi nu släppa kanalen.

Vad vi vill säga till er, till er alla, är att fortsätta genom processen. Vi vet att ni tidvis blir otröstliga och ni säger: ”När ska det ske, allt det som de har matat oss med? Vi har tagit det röda pillret och vi vill att allt ska ske och förändras och allt det, men det sker inte” och så blir ni desillusionerade, det är här ett bra ord för det.

Vi vill säga till er att inte bli desillusionerade, för nu är ni så nära att ni bokstavligen kan sträcka ut handen och röra vid det! Okej? Fortsätt. Stanna inte upp. Fortsätt sprida ljuset varhelst ni kan, närhelst ni kan, hur ni än kan.

Och allt detta kommer att leda till att höja er till de högre vibrationerna för planetens kollektiva medvetande. Och när det sker, så kommer ni att ta er närmare och närmare Eventets många vågor och sedan slutligen till Eventet, självaste Förändringen.

Shanti. Frid vare med er. Var den Enda.

 

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

“Believing is seeing!”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...