Ärkeängel Michael via Gillian MacBeth-Lothan

Ärkeängel Michael via Gillian MacBeth-Lothan

14 september

 

 

 

Jag är Han som är känd som Michael.

Jag är Han som har stått bredvid er, som har stöttat er, som har delat er från era sorger, från er ilska, från era gränser. Jag är Han som går med er alltid. Be om min rustning för att skydda er. Kalla på mig att stå som beskyddare av ert ljus. Till framsidan, bakåt, till vänster, till höger, ovanför och nedanför. Förankra, Lås och Försegla detta Ljus.

 

Då världarna börjar skifta likt två tektoniska plattor som dansar tango. Det finns en spricka mellan världar och mellan tidslinjer. Energierna i detta tektoniska vickande kommer fram som ett känslomässigt jordskifte till ett nytt perspektiv. Denna tektoniska oro kommer att påverka era kroppar, då de förändras för att inhysa de nya energierna, blir urladdade. Detta tids utrymme sorteras avsiktligt. Det kommer att fördröja reaktioner när ni går igenom en tidsuppgradering. Denna paus i tiden kommer att ge ert sinne en möjlighet att justera lite i taget.

 

Tiden kommer att bli tillräckligt nedsaktad, så att ni kan se blommorna, bladen ändrar färg, kolibriernas vingar står stilla en nanosekund. Det finns en märkbar skillnad, som känns i de subtila nivåerna av era väsen. Alla vet att någonting har ändrats och tittar runt omkring för att hitta det. Ni får en uppbromsning av tid, så att ni kan experimentera med skapelsen utan konsekvenser. Ni får denna paus i tiden som en gåva. I denna händelse av tids inbromsning i denna metodiska handling, på ett diagram över kausal och paus-möjlig tid, får ni ett ögonblick av gudomlig tvekan, en ”flash-dans” av fred, för att en stund återta er sanna Identitet. Ni ombeds att andas in Guds-kraft in i era liv och kroppar. Tid och energi har saktat ner tillräckligt för att låta er inträda. Ta emot denna förmörkelse paus som en frist från ett våldsamt angrepp av känslomässig förödelse, som reflekteras på Jordens ständigt föränderliga ”holodeck”.

 

Jag är Michael i varje vinkel av ert ljus och liv.

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...