Hilarion via Marlene Swetlishoff, September 13

Hilarion, 13 september 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni

När ni låter integrationen av de kosmiska energierna ta plats i ert medvetande och inom era fysiska, mentala och känslomässiga kroppar, gräver ni djupare och djupare i ert psyke. Detta är en process som sker för alla på planeten i denna tid. Beroende på er förståelse för allt som sker, är ni som läser detta de som nu är i en position att vara till större hjälp än någonsin förut. Världen behöver er fulla närvaro och villighet att använda era kraftfulla energier för uppvaknandet av invånarna på er planet. När de rådande energierna av motpoler balanseras inom er, blir ni mäktiga kraftstationer av en styrka för gott. Er gudomliga essens stiger ned i ert eteriska fält och där sker en djupare integration. På det yttre planet kanske denna aktivitet inte syns men den känns verkligen, för det är i upplevelsen av energin och medvetenheten som man kommer till mästerskap på den fysiska nivån. Vi säger er, var inte rädda att syna skuggorna inom er, utan se rakt på dem och acceptera dem som en viktig del av er upplysta resa.

Under denna process kommer kvaliteterna av ovillkorlig kärlek, medkänsla och nåd att finstämmas i er själ då ni vänder dessa kärlekskvaliteter mot er egen varelse. Varje erfarenhet på Jorden ska ses som en viktig själslig lektion som behöver observeras, förstås och accepteras. Allt som sker i den yttre världen är en spegling av er själs önskan att lära, växa och expandera till allt högre dimensioner av verklighet och förståelse. Er avsikt och villighet att gå igenom dessa erfarenheter hjälper er att röra er framåt på er väg av ljus mot mästerskap på det fysiska planet. Försök att ställa in era sinnen på de underliggande känslor av iver och entusiasm som väller upp ur era själar varje gång ni övervinner och frisläpper ännu en illusorisk begränsning från er varelse. Ja, det här är ni på en högre nivå som njuter av prestationen! På själens nivå betyder det att ännu ett test och en initiering framgångsrikt har genomförts. Fira dessa stunder och märk ut dem genom att belöna er själva med någon speciell behandling eller symbolisk ceremoni som för er mot vidare bemyndigande.

Vet att ni som läser detta meddelande alla är initierade på vägen av ljus och ståndaktigt rör er mot fullbordande av kontrakt och överenskommelser uppgjorda innan ni ens satt er fot på denna planet i denna eller andra livstider. Den nuvarande livstiden är för att knyta upp alla lösa ändar som behöver hanteras från högsta möjliga själsliga integritet och ni har alla förtjänat er ljuskropp och de privilegier som kommer med den prestationen. Dessa privilegier tillåter er som själar att befara andra regioner i universum då ni arbetar på allt högre nivåer av uppstigning i galaktisk och kosmisk erfarenhet. Denna process är pågående och kontinuerlig, för det finns alltid mer för er att erfara och lära så att ni kan odla och expandera den gudomliga gnistan inom er, som Gud i handling på universums spelfält!

De av er som precis har vaknat upp; Stig upp från er slummer och vet att det aldrig är för sent! Döm inte er själva för ert sena uppvaknande för, i sanning, det var ännu inte er tid att göra så. Allt som sker är gudomligt timat i överensstämmelse med kraven hos er själ och den gudomliga planen för Jorden. I sanning är ni utrustade med förmågan att röra er framåt med hopp och studsar. Var snälla mot er själva, liksom mot andra, och notera att varje individs utveckling inte helt kan urskiljas på denna planet. Det är mycket troligt att ni har slumrat tills denna tid i Jordens historia för att föra fram er unika och värdefulla energi till användning vid den perfekta tidpunkten. Ära er egen tillväxt och andliga utveckling utan dömande och öppna er för de inströmmande energierna, de synkroniserade tillfällena och möjligheterna som nu vecklar ut sig.

De som brutit väg för er håller landet fritt för er rörelse framåt i dessa tider och kommer att fortsätta med det framöver. Ni är aldrig ensamma! Kom ihåg det och gå ståndaktigt och resolut framåt i era dagliga liv, hållandes denna vetskap i era alltid expanderande hjärtan och sinnen. Ni är inbjudna att besöka min tillflyktsort i Templet av Sanning när ni sover(allt ni behöver göra är att be om det innan ni somnar) för att informera er själva om den gudomliga planen för era egna liv och få en större förståelse för den gudomliga planen för utvecklingen av den planetära livsvågen som nu är i rörelse. Vi välkomnar er med öppna armar!

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

Du gillar kanske också...