Ärkeängel Michael via Leslie-Ann Menzies, 11 september, 2017

Ärkeängel Michael via Leslie-Ann Menzies

Kära Ni,

Håll fast vid er tro. Nu är det en kritisk tid för er att fokusera på Triaden av Affirmationer jag gav er. Kom ihåg, så klart, Positiva tankar, känslor och handlingar SKAPA. Håll MEDVETANDET av stabilitet – där det inte finns.

Låt er LJUS skina klarare än det någonsin gjort tidigare, det behövs att ni låter ert ljus skina just nu.

NI är Kraftfulla – genom era tankar, ord och handlingar förändrar ni Jorden.

Kaos råder runt er, MEN ni kan stå neutrala och hålla stabiliteten för HELA MÄNSKLIGHETEN. NI, har en inverkan på allt som förändras i och runt er.

Som Ljusvarelser är ni i förbindelse med den Högre Aspekten av Självet – er JAG ÄR NÄRVARO, Högre Själv, Över Själen, alla ”delar” av det större NI, arbetar med er fysiska Varelse, för att föra in allt ni önskar för er själva och för era älskade och för alla på Planeten Jorden.

Jorden är NI ÄR EN. NI ÄR Skapare!

Era ord är vibration – de färdas ut och de skapar – allt som konstateras inom JAG ÄR skapas – positivt eller negativt. Använd därför era ord MEDVETET – lyssna på vad som flödar ut när ni talar – lägger ni till, eller minskar ni ert Universum?

JAG ÄR närvarande på Planeten Jorden för att föra in –

EVIG FRED

OÄNDLIGT ÖVERFLÖD

PERFEKT HÄLSA OCH VÄLMÅENDE – för HELA MÄNSKLIGHETEN

Oavsett ”hur det ser ut – där ute” VET att allt sker i perfekt inriktning med det som HELA MÄNSKLIGHETEN har gått med på.

Er Gudomliga Blåkopia utvecklas snabbt nu och ni är så mycket mer än ni någonsin tillåtit er själva att tro.

Allt ni behöver finns inom er, som det alltid varit – ALLA verktyg, information, fred, visdom, överflöd, perfekt välmående – NI HAR DET NU!!!!

Dags att åter igen göra anspråk på er Självständighet.

Stå upp Kära Ni, se inom er för allt ni behöver – följ ingen – VAR DEN NI KOM FÖR ATT VARA. Er unikhet avslöjas mer för varje dag och ni bevittnar tillväxten hos Mänskligheten till följd av alla utmaningar ni upplever.

Ni är så mycket starkare och mer följsamma än ni någonsin varit. Ni börjar KÄNNA ER SJÄLVA och vad som utvecklas är en GLÄDJE att bevittna.

När er Jord och NI är i övergång, kommer så mycket mer medvetenhet om ”VÖRDNADEN” för ER att avslöjas.

Vi är inte så förvånade av denna utveckling som ni, för vi har alltid VETAT – Vilka ni är – de största Änglarna som NÅGONSIN har gått på Planeten Jorden.

Ni är på ett uppdrag Kära Ni och er tid har kommit.

VAR KÄRLEKEN NI KOM FÖR ATT VARA.

Håll era huvuden högt – se in i era Högre Hjärtan och se vad vi ser. Allt ni NÅGONSIN har önskat finns tillgängligt för er när ni ser inom er.

Kära Ni, vi fortsätter att gå på denna Jord med er kärleksfullt och ger er stöd på varje steg på er väg och vi är i vördnad över vad vi ser utvecklas framför er – och på grund av ER.

Planeten Jorden är i goda händer.

Ni är Förvaltarna av den Nya Jorden.

Allt är väl.

Och så är det.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL.

» Source – Channel: Leslie-Anne Menzies

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...