Ärkeängel Michael via Leslie-Anne Menzies, 18 december 2017

Ärkeängel Michael via Leslie-Anne Menzies, 18 december 2017

 

Kära Ni,

Är ni redo för julen?

Det kommer att säkert att bli en tid att minnas!
Så mycket av det “gamla” är, eller har, lämnat era liv. Se ER omkring och omkring er värld, det har liten likhet med hur det en gång var.

Så många fler fantastiska förändringar som kommer. Positiva, Kärleksfulla förändringar vid denna traditionella tid för “FRED PÅ JORDEN“.

Låt FRIDEN SOM NI ÄR flyta ut till hela mänskligheten när ni firar er Jordiska JULHELG.
Kom ihåg Kära Ni, NI ÄR de kristnade varelser som NI har väntat på. NI har slitit för att få Kristusmedvetenhetens Energi tillbaka till jorden, och det är en tid för Stort Firande när ni ser era drömmar utvecklas vid denna Högtid.

Kära Ni, ni har slitit på gränsen till utmattning för att returnera ER del av “LJUSET”, denna ”Gudsgnista” tillbaka till Planeten Jorden. NI har tillåtit era kroppsfordon att bli kanaler för LJUS OCH KÄRLEK, och det har varit fysiskt tröttsamt för er att utföra denna uppgift, men ni visste innan ni inkarnerade i denna livstid att det skulle vara det största åtagandet ni kunde göra för era SJÄLAR och SJÄLARNA av alla inkarnerade vid denna mest extraordinära av tider.

Låt firandet börja, Kära Hjärtan.

Öppna era armar och era hjärtan vidöppet till era medresenärer på denna resa. Förlåtelse kan flöda rikligt i dessa mest värdefulla av tider.

Fokusera er uppmärksamhet på Förlåtelse och Välbefinnande för alla som bor på er Planet och ni kommer verkligen att känna Kristusmedvetandet i aktion när det genomtränger era kroppsfordon.

Helande kan ske omedelbart när ni fokuserar er uppmärksamhet på det, detta är hur KRAFTFULLA ni är – och det här är en av de “gåvor” som ni har glömt och som återförs till ert medvetande.

Kära Hjärtan, det är dags att glädjas och erkänna vad som har krävts av er för att vara närvarande vid denna tidpunkt för snabb omvandling av ER, Jorden och alla hennes invånare.

Var och en av ER tar KÄRLEKEN OCH LJUSET till planeten. Hur mycket är upp till varje enskild person. Det finns Överflöd i allt ni tar in och det är oändligt.

Hur mycket LJUS kommer du att kalla fram och bidra med från din egen RENA KÄLLENERGI i detta otroliga ögonblick?

Släpp DIG lös – Själsjaget Som Du är, och se miraklerna utföras för och av DIG.

Ni är Helgens Magi, Kära Ni.
Lys på.

Låt Briljansen av VILKA NI ÄR äntligen kommas ihåg av DIG.

Kära Ni, vi har ALDRIG GLÖMT.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL
www.angelstoinspire.com.au

 

You may also like...