Ärkeängel Michael via Leslie-Anne Menzies,13 april 2017

Ärkeängel Michael via Leslie-Anne Menzies, 

13 april 2017

Ärkeängel Michael ~

Enorma Förändringar Är Framför Er och Hela Mänskligheten

Från Leslie-Anne Menzies

Kära Ni,

Enorma förändringar står precis framför er och hela mänskligheten. Ni har strävat för att föra fram allt som nu sipprar fram.

Den fysiska utmattnignen fortsätter när ni inser vilken enorm metamorfos ni upplever.

Många gånger har vi talat om er önskan och berättigande att vara närvarande då dessa enorma förändringar skulle ske, och vilka sker inom er fysikalitet och inom Gaia själv.

Ni är DE som för med er och håller Skapelsens Ljus då det manifeteras genom er, för att tillåta Evolutionen vilken förnärvarande utvecklas.

Åter igen, detta är inte ny information, bara en påminnelse om allt ni gick med på.

Mäktiga Varelser är ni verkligen, och ert val att ta på er detta stora uppdrag är erkänt och hyllat i de högsta rikena.

Vi bevittnar allt som händer inom och runt er och apploderar er beslutsamhet att fullfölja denna övergång av medvetandet när det uppslukar Planeten Jorden.

Inte längre kommer ni vara kontrollerade av något eller någon! Ni har tagit tillbaka er makt och ni omfamnar nu allt ni valt att utföra.

Ni känner in er i era roller mer adekvat än tidigare och er kunskap och ert medvetande ökar varje ny dag.

Ni känner er ”kraftfulla”, ni känner uttrycket av ert ”Själv” på ett storslaget sätt. Inget mer ego – bara en ”vetskap som är kodad i kärlek”.

Ni känner er inte längre små, ni börjar känna vad det är ni uppnår och en vetskap om att ni är på vägen till friheten och det gör era celler upprymda Kära Ni.

Den är ”medfödd” denna väg ni är på, och nu vet ni att det är sant. Så mycket förändras i ert varande och era trossystem öppnas upp till större möjligheter när det kommer till er egen healing. Ni vänder er bort från ”mainstream” av allt, som healing, nyheter eller information av alla slag.

Ni kommer ihåg ”vilka ni är” – varför ni kom och ni omfamnar så mycket mer av ALLT SOM ÄR.

Kära Ni, er begeistringsnivå och tro på framtiden har förstärkts uppåt och ni ”känner” hur godheten flödar tillbaka in i ert medvetande och rädslan stiger åt sidan, när ni inte längre ger bort er makt.

Ni ser ”tecknen” på en stor förändring och ni känner inom er Varelse Storheten hos er Själ. Ni hedrar allt ni är och har en vetskap att det bästa är på väg för NI för fram det med varje nytt andetag som ni tar.

Ni är Skaparna av denna Nya Jord och ni hyllas varje steg ni tar för ni vet nu att detta bara är början på detta otroliga uppvaknande som ni har anstiftat, och nu när ni går till nästa nivå med lätthet och behag med en känsla av att ha fullbordan som inte känts, bara för en kort stund sedan.

Inget stoppar er nu Kära Ni. Allt håller på att avslöjas och ändå kommer det för många att bli ”chockartat”, för er som har gjort grovjobbet, ni kommer ha möjlighet att räcka ut Visdomens hand och gå varsamt med dem som precis vaknar upp.

Ni är Ljuset

Ni är Kärleken

Var det Ljuset och den Kärleken i alla interaktioner med ALLA Varelser och se hur snabbt det reflekteras tillbaka till er och er Nya Jord.

Var förändringen ni kom för att Vara Kära Hjärtan.

Och så är det.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...