Ärkeängeln Michael

Michael

Det finns för er okända universum som ni kommer att utforska.

Michael kanaliserad genom Ron Head

5 augusti, 2014

Michael och Råden

Vi vill börja med att ge en förvarning till de som inte än är medvetna om att ni är inom starkt ökande energier inför det årliga 8/8 Lejonportalen. De bland er som kan känna dessa utbrott av energi bör vara medvetna om att detta år så är ökningen i intensitet större än någonsin. Tillsammans med det faktum att er basenergisignatur på planeten är högre än någonsin så kommer detta bli en intressant tid. Det är dags för er att ge tankar åt denna del av mekanismen för förändringar. Dessa energier kommer till ert grannskap och förändrar frekvenserna för allt, bokstavligen allt, på er värld. Detta inkluderar varje cell i er varelse. Ni upplever då en förhöjning i de mentala och känslomässiga fälten av er varelse likväl. Ert medvetande ökar i kvalitet, innehåll och effektivitet. Detta accelererar förändringarna i den yttre världen.

Det är helt klart mycket mer uppenbart för de bland er som är medvetna om vad som händer. De som är helt omedvetna upplever större och större stress. Dock så når många tröskeln till uppvaknande och påbörjar resan som de flesta av de som läser dessa meddelanden redan har påbörjat. Om du här en av dem som ser sig själv som vaken, då skall ni också vara medvetna om att er resa har också just precis startat. Det finns för er okända universum som ni kommer att utforska, och inte minst av allt det universum som finns inom er.

Vi ber er nu att åter fokusera på vilka ni i verkligheten är och hur ert varande här tjänar det hela vid denna tid. Förstå att det gör så. Till och med det enkla faktum att er energi förhöjs tjänar till att höja vibrationerna på hela planeten. Men det är också sant att ni för fram många andra behövliga ting. Ni kanske är en ledare i samhället. Ni kanske är en mor till barn. Var och en av er bidrar med något väsentligt. Det är inte möjligt för er att se de långt spridda effekterna av allt ni gör och säger. Men ni förändrar en värld och universums historia. Det är något enormt och ytterst värdefullt.

Vi ber er nu att fortsätta att finna dessa ting, dessa utövningar och idéer, som kommer att höja ert medvetande ytterligare varje dag. Sök också den förståelse som kommer att förbättra er hälsa, för ni kan inte vara så effektiva om ni inte mår bra. Vet att rädsla, känsla av värdelöshet, förbittring och ilska, speciellt om de är undertryckta och ogranskade, är skadliga både för er hälsa och era framsteg. Finn sätt att upptäcka dem och frigöra dem från era liv.

Det finns mycket stora förändringar som kommer i er värld. Ni kommer att behöva all fokusering och lugnande färdigheter som ni har lärt er. Men håll alltid i minnet att slutresultatet kommer att bli mycket mer underbart än ni har kunnat tänka er. Som ni tycker om att säga, fortsätt bara att gå på.

Vi älskar er och är alltid, alltid i era hjärtan och i er tjänst. God dag

 Översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...