Benjamin Fulford Uppdatering 17 april, 2017

Benjamin Fulford

Uppdatering

17 april, 2017

Khazaria-maffians försök att starta ett Tredje Världskrig stoppades i Syrien och Nordkorea

Nu när Trump bekänner sin färg som latent spion-agent tillhörande sionisterna (Khazaria-maffian), blir han i allt högre grad isolerad och har gjort sig skyldig till bevisbara krigsförbrytelser, vilket Pentagon, CIA och andra källor håller med om. ”Trump är en förrädare”, var hur en CIA-källa beskrev situationen.

Trump har av sina sionist-herrar blivit pådriven till att försöka starta ett Tredje Världskrig, för dessa religiösa fanatiker tror fortfarande att de på något vis kan starta ett krig mellan ”Gog” och ”Magog”, ha ihjäl 90% av mänskligheten och förslava resten. Därför gav Trump order om en attack på en syrisk luftvärnsbas där rysk personal fanns stationerad. Det är också varför Trump i förra veckan försökte starta ett krig med kärnvapenutrustade Nordkorea.

Situationen med Nordkorea hade planerats av sionisterna för att provocera ultra-macho antagonisterna Nordkoreas Kim Jong Un och Donald Trump, till en situation där ingendera av männen skulle kunna backa ur utan att förlora ansiktet. Nordkoreanerna sade att de hade rätt att testa missiler osv, närhelst de så önskar, speciellt på 105-årsdagen av sitt lands grundande fader Kim II Sungs födelsedag. Trump sade: ”Om ni gör det så attackerar vi”.

Så, en lösning som skulle rädda ansiktena funderades ut, med en missil som exploderade omedelbart efter att den blivit uppskjuten. Nordkoreanerna kunde hävda att de framskridit och hade utfört sin test trots Trumps hot. Sionisterna förmådde låta påskina att de hade saboterat testen med ospecificerade hemliga vapen. Den viktiga poängen var att sionisternas försök att starta ett Tredje Världskrig ytterligare en gång misslyckades samt att de kommer att fortsätta misslyckas.

Dessa provokationer är bara ett tecken på att något onekligen dysfunktionellt pågår med Trumps presidentskap. För några veckor sedan åberopade Trump President Andrew Jackson och gav antydningar om ett nationaliserande av Direktionen vid USA:s Centralbank (Federal Reserve Board). Nu säger han att FRB-chefen Janet Yellen kan få tjänstgöra ytterligare en period. Han vände sig också från att ha provocerat kineserna och ha beskyllt dem för att vara ”valuta-manipulerare”, till att skränigt fjäska för dem och förneka att de skulle manipulera sin valuta.

Dessa kovändningar kan hänga samman med att ytterligare en konkurs-tidsfrist för Regeringen för Bolaget USA närmar sig, i detta fall den förväntade Bankrutten den 1 maj för USA-bolagets dotterbolag Puerto Rico. Trots försöken att utmåla detta som ett lokalt problem av skuldförbindelse-karaktär, så skulle detta kunna trigga igång en dominoeffekt som slutligen får det sionistiska huvudkvarteret i Washington DC på fall.

 

Källor i närheten av den japanska kejsaren säger att denna veckas ankomst till Tokyo för P2 Frimurarlogens och Vatikanens representant USA:s Vice-President Mike Pence, så väl som den sedan länge varande Rotschild-agenten och USA:s Handels-sekreterare Wilbur Ross, ägde rum med syftet att försöka få pengar av Japan, för att återigen en gång fördröja omständigheterna för Bolaget USA. Det finns också en grupp som kallar sig själva the ”Goldman family”, som försöker övertala kejsaren att antingen punga ut med falska obligationer märkta med astronomiska siffror, eller annars placera deras man Ichiro Ozawa som Japans premiärminister, uppger källorna. Ingendera av dessa saker kommer att äga rum, tillägger källorna.

Medan det är säkert att Republiken USA kommer att få fortsatt stöd från den övriga världen, så kommer det sionist-ägda Bolaget USA inte att få det. Hela planeten är trött och utled på deras anti-sociala och kriminella beteende. Tecknen på detta förekommer överallt nu helt synligt.

För att återgå till Donald Trump; i förra veckan efter att ha försökt starta ett Tredje Världskrig, tvingades han säga: ”Vi ska inte gå in i Syrien”. Han har också nekats ett möte med Påven, under G7-mötet i Sicilien den 26 och 27 maj, ett säkert tecken på att han är isolerad, uppger Pentagon-källorna. Den japanske Premiärministern Shinzo Abe, som nyligen nekades ett möte med Påven, visade sig i förra veckan återigen som en sionist-slav, när han talade om att Nordkorea hade sänt sarin-missiler till Japan.

”Israel har avslöjats som bakomliggande den falska-flagg-sarin-attacken i Syrien, jämte före detta CIA-chefen (John) Brennan, (John) McCain, samt H.R. McMaster, som arbetar för sina saudiska och israeliska herrar”, noterar Pentagons källor.

”Det sionistiska rötägget Jared Kushner kan befinna sig under anti-spionage-utredning för sina band med Bibi (Benjamin Netanyahu), Ryssland, George Soros, Goldman Sachs, Heinz Kissinger och Rupert Murdoch”, tillägger källorna.

Continue Reading at ….. http://benjaminfulford.net/2017/04/17/khazarian-mafia-attempts-to-start-world-war-3-stopped-in-syria-and-in-north-korea/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...