Ärkeängel Michael via Meredith Murphy, 20 september

 

Ärkeängeln Michael, 20 september 2015

Via Meredith Murphy

Hälsningar Kära Vänner! Höstdagjämningen närmar sig och ni känner redan av de enorma möjligheterna av denna energi. Ert Gudomliga Jag håller redan på att underlätta er gudomliga utveckling i enlighet med dessa energier, och använder sig av allt som är fördelaktigt för er. Idag delar vi en statusuppgradering med er och reflekterar över livet på Jorden – som vi ser det.

Ta er först en stund till att gå till ert inre. Slappna av. Blunda för ett ögonblick och kalla telepatiskt på ert Gudomliga Jag, fullkomligheten av ert väsen. Invitera ert Gudomliga Jag att vara med er medan ni läser det här meddelandet. Be ert Jag att ge er en klar och stark känsla av er inre kunskap och att låta er veta vad som är sant för er, och att stärka och tydliggöra er självkänsla.

Det ljus, som ni är, vet hur ni ska göra allt detta och stöds dessutom av planetens Logos – Buddha och hans kollegor som stödjer Jorden – Gautama Buddha och Sanat Kumara. Dessa välvilliga Kärleksenergier är engagerade i Jordens återvändo till Enheten, och med denna lojalitet sänder de ständigt ut vågor av utvidgande och upplysande energier till Jorden.

Denna överföring cirkulerar i det kristallina Jordnätet och är tillgänglig via det kollektiva medvetandet när de är förankrade i det mänskliga energisystemet. Ni kan ytterligare utöka tillgången till dessa befriande energier, genom att medvetet ansluta er till planetens Logos och det kristallina Jordnätet i avsikt att ta emot, integrera och jorda uppstigningsövergången.

Livet på Jorden accelererar, och det gör det på grund av att planetens frekvensenergier ökar och att fler och fler människor vaknar. När ni bygger upp er förmåga att hålla kvar och ta emot mer ljus, ökar ni möjligheterna för livet på Jorden.

Det Gudomliga Jaget är upphovet till att ni är här, och vägleder er genom hela processen. Fler och fler av er har vaknat upp och vuxit i kärlek till er själva, och är därmed mer medvetna om värdet av ert utvidgade jag. Denna förändring i medvetandet sker, eftersom fler och fler människor uppskattar och vårdar sin förmåga att älska sig själva, och det är en viktig förändring. Denna förändring i hur ni relaterar till er själva – med mer kärlek – gör att möjligheterna för utökad medvetenhet hos mänskligheten blir en realitet.

Livet på Jorden expanderar också. Det innebär att varje individs energifält tar upp mer utrymme. Är inte det intressant? Känslan av Enhet håller på att bli mer uppenbar för er, när fler människor tillåter sitt energifält att expandera och öppnas upp. Vi talar här om kvaliteten på det mänskliga energifältet när man blir mer kärleksfull.

När man blir mer kärleksfull eliminerar er kärleksfulla Närvaro tankar om säkerhet eller skydd, rädsla eller behovet av att stöta bort människor. Med detta ökade förtroende med ens inre kontakt, återhämtar människor sin förmåga att vara mer närvarande och öppna. Det är en stor förändring i er värld.

Livet på Jorden är tänkt att fritt upplevas och med en enorm känsla av äventyr. Ni kom hit i vetskap om att ni skulle konfronteras med många variationer, och att ni skulle förses med stora friheter. När ni tar tillbaka er inre kontakt, lär ni er hur ni ska ge er själva tillåtelse att leva i större frihet.

Det finns en enorm frihet tillgänglig i er värld, och ändå har de flesta av er inte upplevt den. Det är era inre tankar och föreställningar som har hindrat er från att njuta av denna frihet. Vi är överförtjusta över att bevittna frigörandet av dessa begränsade tankar och ersättandet med mer positiva och till och med obegränsade tankeformer.

Många av er har fortfarande minnen av den enorma kärlek och det ljus som ni har erfarit i högre dimensionella upplevelser och från barndomen, när dessa andra aspekter inom hierarkin av ert eget medvetande fortfarande var tillgängliga. Dessa minnen börjar återvända. Det finns en känsla av att det sker en återkoppling mellan era tidigare liv på Jorden och er nuvarande närvaro. Det är ett kraftfullt bevis på ert eget flöde. Det är ett enande av ert eget energifält som främjas av ert Gudomliga Jag och av er expansion.

Ni blir alltmer öppna och lär er att vara utan förbehåll i förhållandet till ert förflutna. Ni är här för att omvandla ert ursprung, från vilket er fysiska form skapades, och det börjar inträffa när fler och fler av er rensar ut begränsande övertygelser. När ni älskar er själva överför ni medkänsla, vänlighet och kärleksfulla energier. Detta omarbetar tidigare fokuspunkter i Jordens kollektiva tidsaxel, och därmed accelererar Jordens uppstigningsprocess snabbare.

Under denna kraftfulla cykel av förmörkelser och höstdagjämning ber vi er att arbeta nära, regelbundet och med stor öppenhet och tillit med ert Gudomliga Jag. Var i ett tillstånd av mottaglighet och frid. Red ut alla utmanande känslor och påminn er själva om de tillfälliga sakernas natur. Alla obehag kan lindras av er attityd. Hur ni närmar er och ser på era upplevelser är, som ni väl vet, viktigt.

Till sist och viktigast av allt, oavsett hur era liv har varit fram till nu och även om ni upplever en massa underbara saker – välj fler bra saker. Välj och dra mentalt, känslomässigt, fysiskt och andligt – till er allt det ni önskar uppleva. Framkalla en känsla av volym runt er förmåga att fantisera och skapa. Öva på detta tills det känns naturligt. Öva i att vända er inåt och att må bra. Öva i att tänka på vad ni vill uppleva och vad ni älskar och vad ni tycker är vackert och vad ni vill ta emot och känn er i balans med allt det.

Ni är kraftfulla och fantastiska varelser. Allt ni behöver finns tillgängligt för er. Världen omkring er är fylld med kärlek och kunskap. Gör er tillgängliga för den här nivån av upplevelser och ni kommer att stråla av kärlek.

Tacka för allt som ni har skapat och fått med kärlek. Utveckla era känslor av självuppskattning och vet att när ni älskar er själva kommer ni att kunna älska allt som finns.

 

JAG ÄR Ärkeängeln Michael

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...