Ärkeängel Michael via Leslie-Anne Menzies, 31 juli, 2017

Ärkeängel Michael via Leslie-Anne Menzies

31 juli 2017

Kära Ni,

Notera var ni för tillfället är ”positionerad” på detta vackra snurrande Blå/Gröna Klot!

Har ni tagit er tid att fundera över var ni är geografiskt? Var ni har varit i denna livstid och var ni för tillfället befinner ”er själva”?

Från vår utsiktspunkt kan vi se de Heliga Geometriska Mönstren som formas av LJUSET ni utstrålar, och varifrån ni utstrålar det.

En sådan otrolig geometri är upplyst av era Kära Hjärtan. Var och en av er är placerad på en perfekt plats. Några utstrålar stabilitet från deras utsiktspunkt och andra är flytande, och behöver ge bidrag till specifika punkter på Klotet vid vissa tidpunkter.

Allt i perfekt inriktning så klart.

Kära Ni, har ni någonsin frågat er varför ni ”valde” ett visst Land eller Stad? Ni gick med på innan ni inkarnerade i denna livstid att ni bäst kunde tjäna Planeten från er valda plats. Det behövde vara spritt över stora områden för att Ljuset skulle kunna integreras över hela detta snurrande Klot. Ni ”visste” alltid att det skulle bli ett uppvaknande under denna livstid. Var ni inkodade i väckningssignalen 11:11? Detta har varit något många av er har varit medvetna om under många år i er tid och det är fortfarande signalen för dem som precis gnuggar sömnen ur sina ögon.

ETT MÄSTERVERK som skapas. Allt genom överenskommelse!!!

När de många förändringarna fortsätter att utvecklas på er Nya Jord kommer många åter igen att flytta till områden som behöver specifika LJUS KVOTER som uppgraderingar. Ni kan bli ”kallade” till vissa platser speciellt vid denna tid och ni förstår inte varför – me ni har ändå tillit och svara på er ”kallelse”.

När ni flyttar till platsen för denna nästa fas av utveckling, vet att ni har stöd och är hedrade för att ni lyssnar på er Själs/Spirits vink.

Kära Ni ni kommer alltid vara på rätt plats i perfekt tid. HA TILLIT till denna inre visdom  som guidar er kärleksfullt.

De hårda energierna i juli har mjuknat för stunden. När ni åter igen går mot den Nya Början som Augustis Förmörkelse Säsong för med sig, vilken kommer bli DRAMATISK – (hör detta som otroliga, fantastiska energier) – kommer den att inledas.

Ni kan märka att ni själva åter igen dras till speciella geografiska platser för att göra arbete med nätverket eller portalöppningar för att dessa energier ska kunna förankras in i den nya Kristallina Jord-Strukturen.

Vet att dit ni är guidade eller vad ni än känner er dragna till under dessa kommande spännande dagar, vet att vi alltid är vid er sida.

Kära Ni, ni är erkänd och får lättare hjälp och ni känner förbindelsen starkare än någonsin när slöjan fortsätter att falla bort.

Tider som dessa som aldrig tidigare upplevts, blir normen, när ni ser allt runt er kollapsa och falla samman inför era ögon. Men vet att allt är perfekt, och vad som krävs för att den Nya Jordens nya Kristallina Struktur ska ta form.

Kära NI, fortsätt att förankra Ljuset VAR NI ÄN befinner er själva och med vilka ni än är tillsammans med.

Ert LJUS och er KÄRLEK är den drivande kraften bakom allt som utvecklas på grund av ER – kommer FRED, VÄLSTÅND, VÄLBEFINNANDE OCH KÄRLEK vara plattformen för alla att hålla i sina hjärtan.

Öppna era Hjärtan ännu vidare Kära Ni, bjud in Skapelsens Ljus att flöda genom er som en kanal för att den Största Freden och Välståndet ska flöda till ALLA.

Det, Kära Ni är varför ni bor där ni bor, eller reser till Heliga Platser på detta Blå/Gröna Klot.

Magi och Mirakel ÄR skapade av ER.

Och så är det

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MICHAEL

» Source – Leslie-Anne Menzies

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...