Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 18 september

Kollektivet genom Caroline Oceana Ryan, 18 september 2015

Ett meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen till Ljusarbetare från våra vänner, varelserna från femte och sjätte dimensionen kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner!

Vi är glada att få möjlighet att tala med er idag igen. Ni lägger märke till de kraftfulla energier som nu flödar mot Jorden, och känner förändringarna på varje nivå av er varelse. Detta låter kanske lite klichéartat. Men ändå, se på era liv.

Lägg märke till de områden i era dagliga liv där ni inte längre är så stränga mot er själva. Lägg märke till tillfällen då ni lättare kan uttrycka tacksamhet för det överflöd som konstant flödar över er, oavsett era yttre omständigheter. Lägg märke till att ni inte längre vill vara i ego-baserad kamp med andra. Hur ni släpper dömande av andra och er själva. Och hur ni bara vill fullfölja ert syfte, att skratta mer, att älska fullt ut, att äta renare mat, att sova rofyllt.

Säkert har dessa saker inte varit ert huvudsakliga bekymmer i tidigare liv, med undantag för de liv då ni blev beviljade att koncentrera er på dessa, och de har verkligen varit mycket få.

Med andra ord, ni har börjat skapa era liv inifrån och ut, snarare än motsatsen, vilket ni blev lärda från vaggan och framåt. 

Ni inser nu den riktiga sanningen om materian – att det inte finns någon materia, vare sig fysiskt objekt eller yttre omständighet. Allt är energi, i den meningen att allt tillhör ett oändligt flöde av Liv och levande. Allt tillhör själens pågående upplevelse och dess önskan att se mer, uppleva mer och vara mer. Ändlös expansion – därför kom ni hit, och det är ni här för att fira. Och nu ger dessa energier er vågen av rörelse framåt att rida på så att ni kan göra just det.

Finns det fortfarande områden i era liv där ni känner att ni för en kamp? Där ni oroar er för om räkningarna kan betalas, om era barns uppförande, att politikerna aldrig blir ”rena”? Finns det fortfarande tillfällen när ni ser flyktingarna på TV, och hör om naturkatastrofer eller andra olyckor, och förtvivlas över att Jorden aldrig kan bli fri? Ni har väntat länge nog, känner ni – och var är då denna stora förändring? Vi ska inte överraska er genom att säga att den stora teater som utspelas överallt omkring er, denna vackra illusion som fysiskt liv är, inte var skriven av någon annan. Men det är ni som ska skriva om den, om det är så att ni inte tycker om manuset eller berättelsen så som den utspelas nu. 

Och sannerligen skriver ni om den. Vi ser dagligen att ni kräver klarhet, sanning, ärlighet och slut på våldet, på sätt som skulle varit otänkbara för 50 eller 100 år sedan. Vi ser att ni skapar med dessa mäktiga energier, inte bara en ny Jord, utan ett nytt liv och en högre medvetenhet inom er. Och vi ser er göra om själva materialet som era fysiska kroppar är gjorda av. För det är den kristallina stukturen ni går över till, ni rör er bort från den kolbaserade materian som mänskligheten så länge existerat i.

Vad innebär det, att bli gjord av Ljus? Det är att släppa tron på separation. Att släppa behovet av överlevnad och allt som rädsla framkallar inom er. Det är att anta karaktären av det högre självet – att släppa egot, inte i betydelsen att glömma individen själv, utan att släppa rädsla och högmod från det lägre självet.

I tusentals år har ni bara försökt överleva. Ni har levat i samhällen där samhället eller familjen låste dörrarna mot alla andra. Och ni kanske har förståelse för tron att separation behövs, att behov av tro på brist behövs och att livet är obeständigt, som under de många århundraden er Jord var en plats med mycket hög täthet. Ni levde som ni kände att ni måste leva på den tiden och fortfarande finns dessa överlevnadsinstinkter, rädslor, oro och separation kvar i er, i er tro på att de behövs och att de tjänar syftet att hålla er vid liv. Och ändå skulle vi säga, nu har tiden kommit när ni har valt att släppa detta med att leva för att överleva, vilket till och med återfinns hos de av er som äger miljontals dollar.

Överlevnad är mer av en energi än en livsstil, och det är en som ni nu släpper, mitt i dessa mycket höga och fina vibrationer som kommer till Jordens plan. Hon tar gladeligen emot dessa och känner också de plötsliga rörelser och störningar som Hennes land, luft och hav upplever när de släpper bort giftigheten av den gamla Jorden, till förmån för en högre form av liv. Ni har också känt av dessa störningar – inte så att de fångar in er, men ni bara låter dem föra er till en tid av rening av den gamla giftigheten och de gamla lägre vibrationerna, ut ur era egna hjärtan, sinnen och kroppar. Och när ni ser på dessa förändringar, och känner dem kraftfullt rinna genom er, vet att dessa märkliga elektriska frekvenser inte är här för att uppsluka er, skada er eller ta ifrån er det som tidigare hållit er trygga och välmående. De är här för att öppna dörren till ert hjärta och säger, ”Tillåt oss att visa er hur ni ser ut, levandes i Glädje, levandes i Fred, levandes i Kärleken av er Gudomliga aspekt. Tillåt oss att visa vad ni är kapabla till att bygga, att uppleva, att vara. Och vet att era Änglar och guider är med er i varje stund, och att triljoner av högre varelser hurrar er framåt i denna extraordinära tid av Uppstigning.”.

För det är så, att även det minsta flyktingbarn, synbart rädda för det de upplever, är en stor och högre Varelse av Ljus, infångad i den virvelvind som är en planet under Uppstigning.

Så titta upp, och vet att vi är med er. Titta upp och se er själ och ert Gudomliga Själv hälla sin Kärlek över er. För hur skulle det kunna vara så att ni gjorde denna resa ensam? Det har ni aldrig gjort och kommer aldrig att göra. Namaste, vänner! Vet att ni inte bara går över Regnbågsbron till Uppstigning. Era vackra energier är själva Bron.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2015/09/18/a-message-to-lightworkers-september-18-2015/ 

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...