Ärkeängel Michael via Victoria Cochran, 11 mars 2017

Ärkeängel Michael via Victoria Cochran, 11 mars 2017

Victoria Cochranes Kanaliseringar från Mästarna:

Kärlekens vibration

Världen vänder, men den fortsätter att vara i kaos. Hennes hjärta slår starkare och hennes energier är mer vibrerande än någonsin tidigare, ändå fortsätter krig att härja på henne och terrorismen har förvärrats. Vädret på Jorden har blivit oförutsägbart och stämmer inte med årstiderna, vilket inte alls är ett resultat av klimatförändringen som några kanske tror. Beakta att vibrationer från hat bara kommer att skicka tillbaka samma vibrationer till Jorden, som resulterar i tumultartad energi som har effekt på väderförhållandena runt klotet. Inte bara det, hatets energier blir en självuppfyllande profetia när vibrationerna är så låga att de inte kan överskridas av rim och reson. Människor blir fångade i en cykel av hämnd och vedergällning som slutligen kan leda till deras död, som fångar deras själ i en cykel av karma under mycket längre än deras själskontrakt ursprungligen innehöll.

När människor låter ilska ta över tänker de med huvudet och inte med hjärtat. Problemet med det är att huvudet kontrolleras av egot vilket inte alltid talar sanningen eller låter andras sanning få sägas. Människor som reagerar i ilska kommer alltid att få skörda vad de sår genom andras reaktioner, och Jorden kommer att svara med samma röst och frekvens genom hennes klimat och miljöförhållanden. Skyll inte på vädret för förstörelsen som sker som ett resultat av Människornas val som görs i vibratonen av hat, för hon kan bara reflektera tillbaka vad som redan har givits ut.

Kan ni inte komma ihåg att ni alla är gjorda till Guds avbild och den bilden är kärlek? När människor talar och agerar i en vibration av kärlek, kommer Jorden att svara in natura. När människor kan släppa sitt ego och se varandra och världen genom ert Heliga Hjärta kommer förändringarna som kommer att ske verkligen bli underbara. För många sker det redan när de öppnar sitt medvetande till det högre perspektivet av sitt Kristus-själv. Att se genom kärlekens lins är att kunna acceptera att skillnader är alla delar av samma Gudomliga hjul, som utgör en sann Gud, den Högsta Källan, Skaparen av Allt Som Är. För att göra det är att acceptera att det inte finns någon separation mellan någon man, kvinna eller barn som gör att de på något sätt ar annorlunda, mindre viktiga eller på något sätt i mindre kontakt med Skaparen än någon annan människa. Kärlekens vibration är en vibration i total acceptans, tolerans och jämlikhet för alla i energin av Alltet.

När man lever i kärlekens vibration kommer man att få tillbaka med samma mått. Det kanske inte kommer från dem som det riktades till, men det kommer att komma. Skillnaden som en person kan göra för världens vibrationer skulle göra er häpna, då det inte går att mäta vilken påverkan det har om man sänder ovillkorlig kärlek från sitt hjärta. Men, om hundratals, tusentals eller till och med miljoner människor är tillräckligt medvetna att sända kärlek, till och med med en avsiktlig tanke, skulle resultatet på de vibrationella frekvenserna i världen bli noterbara för det mänskliga ögat. Moder Jord och elementen svara på kärleksenergi genom hennes vädermönster, intensiteten på färgerna i hennes soluppgångar och solnedgångar, den snabba regenerationen av växter och djur och i själva naturen av mänsklig interaktion. Människor blir mycket lugnare och mer toleranta när deras omgivning är rofylld och vacker. Bara kärlek kan skapa skönhet, medan hat och liknande känslor bara kan skapa mörker och fulhet.

Kärlekens vibrationer är Skaparens vibrationer. Det är bara genom kärlek som sann uppstigning kan ske. Be mig om hjälp med att höja era vibrationer och förstora kärleken ni sänder till världen. Tillsammans kan vi verkligen skapa mirakel.

JAG ÄR Ärkeängel Michael

 

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...