Ärkeängel Michael via Linda Dillon, 17 november 2017

Ärkeängel Michael via Linda Dillon, 17 november 2017

 

Ärkeängel Michael om hur män kan hjälpa till med återuppväckande av det gudomliga kvinnliga

5 december 2017 Av Steve Beckow

Jag har fyra utdrag från min läsning den 15 nov. 2017 som jag vill kombinera i dagens post.

De handlar om hur män kan hjälpa till att återuppväcka det gudomliga kvinnliga, planetens hjärtöppning, Revalveringen och de Kinesiska Äldste, och vad skydd betyder.

(Från Ärkeängel Mchael I en personlig läsning med Steve Beckow genom Linda Dillon, 17 nov. 2017.)

 

Om hur män kan hjälpa till med återuppväckelsen av det gudomligt kvinnliga

Steve Beckow: Kan du prata med mig personligen, men också till läsare i allmänhet om hur män bäst kan betjäna kvinnor i den här tiden av återuppväckande av det gudomliga kvinnliga.

Ärkeängel Michael: Det viktigaste steget är att behålla ditt sinne för humor och jag säger det bokstavligen, och att stå tillbaka för att tillåta dig att vara den deltagande observatören.

Tänk på det. Inte att vi föreslår att du på något sätt skapas eller formas för att anta en föräldraroll. Det är över. Men tänk på det på det här sättet. När du har fått ett barn, låter du dem pröva sina vingar i medvetande ibland om att de skulle göra misstag. De skulle göra saker som du inte helt förstod och de skulle göra saker som fick ditt hjärta att sjunga.

Så låt det hända. Det måste finnas en stor mängd av handlingsfrihet i alla åtaganden, manliga och kvinnliga. Och det manliga paradigmet har varit att korrigera och kontrollera. Ni måste kasta ut det.

Då är det viktigaste ni kan göra att börja med detta och fortsätta eftersom ni är väl på gång, (och de flesta jag pratar med i det här fallet är väl på gång men det är fortfarande en bra övning) och omfamna era egna gudomliga kvinnliga jag. Uppmuntra din egen skapande kraft. Du bär Nova Earths baby i din mage lika mycket som kvinnorna.

Spendera därefter tid med att ta itu med vad vi kan kalla ditt gamla manliga paradigm, för att få fram det balanserade manliga paradigmet så att du inte bara andligt eller esoteriskt, utan som en mänsklig man, är någon som kvinnor kan lita på, engagera sig med, verkligen prata med, arbeta med och skapa med.

Det är allt.

 

Massiv Planetär Hjärtöppning

Steve Beckow: Nu meddelade Modern i somras att vi skulle ha en massiv hjärtöppning på planeten. Hur är det med det? Är det en gradvis process eller en plötslig process?

Ärkeängel Michael: Det är båda och ni har varit i en gradvis process eftersom hon faktiskt talat om detta. Och sedan blir det som att vrida på en strömbrytare.

Steve: Ska det hända det här året?

AAM: Ja, det projiceras för det här året. Så ja, hon är väldigt tydlig, och när vi säger det så vet du vad vi menar. Det är en del av hennes Plan att det sker på ett ögonblick. …

Steve: Wow, vi ska ha en bråd julsäsong!

AAM: Det är planen.

 

Revalveringen och de Kinesiska Äldste

Steve Beckow: Är beslutet att initiera Revalveringen helt enkelt beroende på de Kinesiska Äldste, och inget annat och när de vill trycka på knappen?

Ärkeängel Michael: Förstå att vi fortsätter och du fortsätter att arbeta med vad vi skulle kalla människornas girighet/kontroll/missbruksfaktor. Så det som händer och det som inte kan hända (inte för att det här är ett hinder för att, som du framställer det, att trycka på knappen), men det här är ett stort bekymmer ur vårt perspektiv.

Det finns en tendens hos många, låt oss säga det så här: ”Jag har pengarna. Jag är säker. Jag kan göra vad jag vill och åt helvete med resten ”och det är naturligtvis inte denna lektions natur. Ja, för vissa kommer det absolut att bli så och vi stör inte den fria viljans val och beslut så att det kommer att bidra till kaoset. Men när det gäller de praktiska detaljerna är allt uppradat och väntar, och var mycket klar över att det här inte är beroende av politiska dominbrickor eller bitar vid den här tidpunkten.

Så vi väntar helt enkelt på att de Kinesiska Äldste i deras visdom och långsiktighet säger ”Ja, det är nu?”

AAM: Det är korrekt och det är allt som återstår att göra.

Steve: Så då kommer vi inte nå en punkt nästa år när vi fortfarande väntar, är det korrekt?

AAM: Det är korrekt.

 

Skydd Betyder Inget Behov av Rädsla

Ärkeängel Michael: Det här är något som många människor inte förstår och som du kommer att dela och skriva om över tid och under den närmsta tiden. När vi förklarar att, antingen det är en skyddsängel eller en guide (eftersom de är utbytbara), en Ärkeängel, en Serafim, Modern själv, men särskilt när jag säger, när vi säger, eller en skyddsängel säger att de skyddar dig, vad betyder det här egentligen?

Det betyder att det inte finns något behov av rädsla eftersom denna mycket gamla kärnfråga/falska rutnät verkligen kan kastas i papperskorgen eller återvinningsbehållaren som ska ges tillbaka till ljuset. Få människor tror verkligen på det här och det är underligt eftersom det sällan finns en situation när vi inte börjar och slutar med att säga detta.

Så det är ett grundläggande vacklande ben i mänskliga/gudomliga relationer eftersom relationen börjar med denna aspekt, baserad på gammal mänsklig erfarenhet, men den är baserad på denna aspekt av ”jag litar inte riktigt på dig så det är bäst att du kan bevisa att du har rätt och visa mig ”hellre än att fortsätta inte bara i kärleken utan i skyddsmanteln som alltid finns omkring dig.

Så jag ger dig detta att tänka på, inte så mycket kanske för ditt heliga jag, men som något att tänka på hur du diskuterar saker med dem som är våra trogna läsare.

Och längtan av många, och när jag säger många jag menar miljarder, av Gaianer att helt enkelt släppa denna tvekan till tillit, för det är naturligtvis också, som du väl vet, en tvekan att lita på sig själv, att lita på att det du känner om dig själv faktiskt är trovärdigt.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...