Ärkeängel Mikael och OWS via James McConnell, 11 juli 2021

 

Ärkeängel Mikael och OWS via James McConnell

11 juli 2021

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael. Jag är här vid denna tid för att vara med er, för att fortsätta föra dessa energier till er.

Eller, inte föra energierna till er, utan föra er medvetna medvetenhet om dessa energier till er, så att ni återuppvaknar till den ni är. För att mer och mer kunna förstå att ert medvetande inte är det medvetande ni växte upp med här.

Ert medvetande har ökat enormt, bortom vad det var för fem, tio år sedan. Till och med bara för månader sedan på vissa sätt. Ni har ökat i vibration. Er DNA-process återansluter återigen.

Ni kanske inte är medvetna om det, men varje gång ni känner att synkroniciteter uppträder i ert liv: det är en medvetenhet. Och ju mer ni är medvetna om dessa synkroniciteter, desto mer kommer de att uppträda. Och ju mer de fortsätter uppträda, desto mer kommer ni att inse att slöjan är borta. Den finns inte längre där. Den har inte varit där på länge för många av er. Men det är programmeringen inom er, den gamla programmeringen, som fortsätter att hålla er nere. Den fortsätter att hålla er nere i illusionen här, den tredje-dimensionella illusionen.

Men nu säger jag er: fråga, kalla på hjälp, kalla på vägledning, kalla på hjälp från vilka nu era guider är. Kalla på mig, Ärkeängeln Mikael, och be att jag kommer med mitt Flammande Blå Svärd av Sanning och hugger av de psykiska band som fortfarande håller er nere i denna illusion av separation på denna planet.

Och kom ihåg att det bara är en illusion. Det är inget mer än det. Ni har alla gått bortom denna illusion om ni tillåtit er själva att göra det. Ni har alla gått bortom matrisen. Ni har alla blivit Neo i Matrix om ni tillåtit det, om ni trott på det.

Ni har många gånger hört, ”att tro är att se”. Och ju mer och mer ni gör det, ju mer och mer ni inser och, till och med minns det, för ni hade alla detta inom er i era tidigare civilisationer, i era tidigare livstider här, på denna planet.

Ni hade alla insikten och förståelsen om att ni var ett med JAG ÄR Närvaron inom er, med det Stora Medvetandet inom er. Ni hade alla detta. Och många av er kommer tillbaka till den hågkomsten nu, inseende att ni är suveräna varelser i er själva – har alltid varit, är nu och kommer alltid att vara, precis som Guds-Källan inom er. Ni är rent medvetande, ren vibration i det Stora Käll-Medvetandet inom er.

Och ju mer ni kommer att inse, förstå och minnas detta, desto mer kommer ni att finna den där glädjen i varje ögonblick av ert liv, oavsett vad som sker omkring er. Det spelar ingen roll vad som sker omkring er. Oavsett nyheterna, oavsett den programmering ni hör, oavsett den propaganda som förs fram från de många olika källorna. För ni kommer att kunna se på det, lyssna på det, och gå bortom det. Ni kommer att veta att det inte är något för er längre. Ni kommer att veta att ni gått bortom det. Därför att ni är bortom det. Var och en av er som är med på detta samtal, eller läser dessa ord och är i resonans med orden senare, var och en av er är bortom det nu. Ni befinner er bortom illusionen, om ni tillåter er att vara det.

Men den kommer alltid tillbaka, den där lägre vibrationen inom er, den där ego-känslan inom er, som fortfarande försöker hålla er tillbaka, hålla er nere. Några av er kallade det ”djävulen” tidigare. Och på visst sätt, ja, det är det. Det är Skugg-Självet inom er alla. Men egot i sig är inte dåligt. Egot i sig kommer att fortsätta inom er. Det är en del av er. Men det lägre egot kommer att lämnas bakom er. Och det Högre Egot kommer att fortsätta, och kommer att fortsätta upprätthålla er i de högre vibrationerna.

Kom ihåg, var och en av er, ni är suveräna fria varelser, var och en av er. Ni kom alla hit för att vara en del av denna utveckling som pågår vid denna tid.

Så, vet detta och inse att allt verkligen sker av en orsak. Allting sker precis som det måste i nu-ögonblicket. Och i nästa ögonblick sker det igen precis som det måste. Allt handlar om den kreativa processen inom var och en av er, individuellt och som kollektiv. Ni skapar alla denna Nya Gyllene Tidsålder på Gaia och av Gaia. Vi skapar alla detta tillsammans.

Kommer vi alla att gå framåt inom denna Nya Gyllene Tidsålder? Nej. Många har redan valt var de ska gå ut. Många har redan, åt sig själva, valt den punkt där de ska gå ut. Men det är inte ert bekymmer.

Ert bekymmer är ni själva och att hjälpa dem som är redo att bli hjälpta. Precis som vi hjälper er då ni är redo att bli hjälpta. Så kalla på oss närhelst ni behöver hjälp, närhelst ni letar efter den hjälpen, närhelst ni letar efter ett annat perspektiv kanske, och vi kommer alltid att finnas där, på alla möjliga sätt. För vi är era Kära Bröder och Systrar av Ljuset.

JAG ÄR Ärkeängeln Mikael och lämnar er nu i frid, kärlek och enhet. Och må ni fortsätta dela vetandet inom er, med alla dem som är redo att gå bortom separationens illusion, och inse att slöjan en gång för alla är borta. Eller, från ”Matrix”, det finns ingen sked.

Må frid och kärlek vara med er alla.

ONE WHO SERVES (Kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum. Hälsningar till er! One Who Serves här. Shoshanna är här. Och vi är redo att fortsätta denna process, fortsätta föra er med oss så mycket vi kan. Vi kan bara göra så mycket. Ni måste göra resten.

Eller som det sagts, vi kan visa er dörren, men det är ni som måste gå genom den. Och det är många som går genom den. Vi är hela tiden förbluffade över era framsteg. Ni kanske inte tror att ni går framåt ibland, men vi vet att ni gör det. Och som Ärkeängeln Mikael sa, lågorna inom er flammar nu inom många av er, inom de flesta. Och inom dem de ännu inte flammar, kommer de att göra det, och vi vet det. Därför att ni är förutbestämda, var och en av er som är i resonans med dessa ord, ni är förutbestämda för större saker i era liv, mycket, mycket mer än ni ser i er själva nu.

Många av er kommer att återvända till era skepp, tillbaka till era planeter när de tiderna kommer, när vibrationerna finns där för er. Ni kommer att återvända och se att ja, verkligen, ni är befälhavare. Ni är ambassadörer. Allt, alla de saker ni inte trodde var möjliga eftersom ni bara är ”lilla jag” här. Men vi säger att ni är så mycket mer än det. Och då era minnen återkommer till er mer och mer, kommer ni att inse det mer och mer. Och ni kommer att inse att ni är ute på ett uppdrag, var och en av er, och det uppdraget fortsätter att utvecklas framför er. Och det leder till andra delar av det uppdraget. Inte för att det finns så många uppdrag. Det finns egentligen bara ett uppdrag. Men det finns många delar i det uppdraget. Och ni är alla i olika delar av det just nu, i detta ögonblick. En del av det är att bara minnas vilka ni är.

Vi är redo för era frågor om ni har några. Ni kan sätta på ljudet på era telefoner nu så vi kan höra era underbara röster, högt och tydligt. Finns det någon därute?

Gäst: Min fråga handlar om medvetande. Vilken är definitionen? Till exempel, om allting har medvetande, som en sten eller en vas, då finns det ingen hjärna, men är det ändå en medvetenhet? Hur skulle ni definiera det?

OWS: Det är verkligen en medvetenhet. Men det är mer än det. Det är bara helt enkelt ett ”är”. Allting är medvetande och vibration. Och medvetande och vibration började med det ni kallar ”Big Bang”, vilket började ur det mörka, eller det omanifesterade, för att bli det manifesterade. Det var starten på medvetande. Starten på vetandet att den Stora Skaparen, den Högste Skaparen, var medveten om sig själv som varande sig själv, förstår du? Och allting utvecklades ur detta, detta Stora Medvetande. Alltihop vilket är en del av er. Var och en av er har en del av detta medvetande från den Stora Källan i detta universum, förstår ni? Och det fortsätter och fortsätter och fortsätter.

Så, att komma till en förståelse eller en definition i termer av ert tredje-dimensionella medvetande, att förstå vad medvetande är, är mycket svårt, därför att närhelst ni hör ”var en boll”, eller ”var det här” eller ”var det där” så är det medvetande. Det är att vara den ni är, och det medvetna vetande själv som ni är. Och då vibrationen fortsätter att öka runt planeten så gör medvetandet också det. Och då medvetandet ökar, medvetenhet, vi kan kalla det medvetenhet på några sätt ja, medvetenhet. Då denna ökar, ökar vibrationen. Då vibrationen ökar, ökar medvetandet och så vidare, förstår du?

Och ni kommer att gå genom de dimensionella frekvenserna som ett resultat av att vibration och medvetande ökar och ökar. Ok? Shoshanna, har ni ett annat perspektiv?

Shoshanna: (JoAnnas Högre Själv, kanaliserad av JoAnna McConnell)

Ja, vi har ett annat perspektiv.

OWS: Mycket bra.

Shoshanna: Får vi dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, medvetande är en medvetenhet om förbindelse med Källan, att den förbindelsen med Källan inte är bruten, har aldrig varit bruten, och den är, förstår du. Så när du nämnde att, hur är det med en sten som inte kan tänka, det beror på att en sten inte behöver tänka. Den känner till sin förbindelse med den Stora Källan till Allt Varande, Allt Som Är. Allting som människan ser som livlöst är faktiskt högre ansluten till den Gudomliga Källa som skapade den, förstår du. Du förstår, den hjärna som människan har fått bryter faktiskt den förbindelsen. Den skapar ett analytiskt synsätt och bryter sig bort från hjärtat som känner till förbindelsen med Källan. Så vi föreslår att du inte tänker på medvetande, att du känner medvetandet. Namaste.

OWS: Underbart. Ja. Mycket bra.

Gäst: Tack.

OWS: Några andra frågor här?

Gäst: Ja, One Who Serves. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, det gör vi.

Gäst: Hej, jag har en fråga. Kan ni utveckla, för jag hör på älskade Ärkeängel Mikael – jag är verkligen tacksam för att han kom genom med frid, kärlek och tacksamhet till alla, men det är så underbart att ha honom här med detta vackra meddelande, ett kraftfullt kärleksfullt meddelande. Min fråga är, han sa att slöjan tas bort, programmeringen är död. Så jag vill förstå: Hur kan vi gå bortom programmeringen för att få kontakt med våra högre dimensionella bröder och systrar? Kan ni utveckla det? Jag har försökt förstå, men detta kunde jag inte förstå.

OWS: Det du måste förstå är att slöjan är en del av illusionen som skapades för denna tredje-dimensionella process, detta tredje-dimensionella experiment, så att säga. Slöjan finns egentligen inte här. Den är bara en del av den illusionen. Och ju mer ni inser det och kommer ihåg att det inte finns någon slöja, att den inte finns där alls, desto mer kommer ni att kunna befria er från matrisen, från den tredje-dimensionella illusionen, och känna och erkänna resonansen i vibrationerna inom er då dessa vibrationer fortsätter att öka, förstår du?

Så det är programmering, gammal programmering som hållit er nere i denna illusion av separation och hållit upp slöjan. Det är programmeringen från de mörka styrkorna, kabalen, illuminati, vad ni nu vill kalla dem, som har fortsatt hålla denna till synes slöja framför människorna så att de inte kunde se verkligheten. De kunde inte se eller känna sin förbindelse till sitt Högre Guds-Själv. De vill så mycket som möjligt skada den förbindelsen. Och på många sätt har de gjort detta på ett illusoriskt sätt. Men, när ni väl inser detta till fullo, då finns det verkligen ingen slöja. Precis som Ärkeängel Mikael sa, liksom i er film ”Matrix”, ”det finns ingen sked”. Det är bara sinnet som skapar illusionen, förstår du? Förstår du detta? Eller, Shoshanna kanske har ett annat sätt att uttrycka detta.

Shoshanna: Vi kan dela. Vill du att vi ska dela, Kära Syster?

Gäst: Ja, gärna. Vi älskar er.

Shoshanna: Kära Syster, allt som One Who Serves sagt ger en korrekt bild, förstår du. Men vi kanske kan förenkla bilden lite här. Du frågar, hur kan vi gå bortom programmeringen. Tja, sättet att gå bortom programmet är att veta att det är ett program. Att i varje ögonblick erkänna att ni antingen tar beslut baserat på ert program, eller tar beslut baserat på er vägledning, förstå du. De två är separata.

Nu ska vi fråga dig en sak, Kära Syster: Vilket program vill du gå bortom?

Gäst: Programmeringen att vi är separata från vårt Guds-Själv, att det inte finns något sätt för oss att få förbindelse med högre dimensionella varelser, så det förekommer en del splittring.

Shoshanna: Kära Syster, tror du på detta?

Gäst: Inte längre.

Shoshanna: Då har du gått bortom det. Så om du ser något du blivit lärd, så att du kan kvarstå separat från den du är, och sedan uttala att du inte längre tror på det, då har du gått bortom det. Så vi säger att du har gått bortom detta, förstår du. Finns det något du vill gå bortom, som du inte gått bortom?

Gäst: Tack. Namaste.

OWS: Bra. Andra frågor?

Gäst: Jag kan ställa en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Det verkar som Biden Administrationens illusion blir mer och mer tokig. Och jag vet att matrisen löses upp mer och mer, men han har uttalat att han vill skicka folk att knacka dörr för att ta reda på om de boende tagit sin vaccination, och känns mycket tokigt och Nazistiskt att göra det. Jag vet inte om detta faktiskt kommer att manifesteras, och jag är verkligen inte rädd för det. Men jag är nyfiken, är det planen, eller försvinner det bara.

OWS: Ja, vi kan säga dig att verkligen är deras plan. De mörka styrkorna gör allt de kan för att hålla kontrollen, att hålla i sin till synes makt. Och vi säger ”till synes” här avsiktligt, för de har egentligen inte makten. Makten ligger i programmeringen, i propagandan de lägger fram. Den är inte för dem av er som gått bortom det. Och ni måste fortsätta inse och förstå att ni verkligen gått bortom det, om ni tror att ni har det.

Så oroa er inte för vad som händer, vad denna illusoriska president och allt detta säger här. För det är, som ni så många gånger hört, en föreställning. Det är bara en föreställning baserad på programmeringen och propagandan som de lägger fram. Men förstå vad som också sagts, att ni kommer att tycka om slutet på denna föreställning. Ok?

Gäst: Ja. Tack.

OWS:  Shoshanna, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Ja. Vi vill dela här, Kära Syster. Får vi dela?

Gäst: ja, Shoshanna.

Shoshanna: Kära Syster, de håller på att förlora sitt grepp om er. De förlorar sitt grepp på hela världen, förstår du. Så de vet detta. Och eftersom de vet att håller på att förlora greppet, skapar de något annat att vara rädd för. ”Åh, vi ska bara knacka dörr och skrämma alla”, förstår du. Så det är ett annat program de försöker köra, att injicera kulturen med, för att skapa rädsla. Därför att människor är inte längre rädda! De står emot. De säger, ”Vänta lite här! Det här är inget att vara rädd för, det här är struntprat!”, förstår du.

Så ni måste stå emot och inse att det här är en annan grej, eftersom de förlorar sitt grepp. Vi måste skratta åt detta. Vi måste njuta av detta. För de har gått till den nionde graden av löjlighet. Namaste.

OWS: Människor säger, ”Det räcker nu!” Och det är ditåt allt är på väg nu. Människor är trötta på den gamla kontrollen, den gamla programmeringen, och de är redo att bli fria mer och mer i sina liv. Ja, det finns de som bara hänger på för att hänga på, för det är allt de vet. Det är vad de tror att de antas göra. Men ni vet alla att det inte finns några ”antas göra”, det finns inga ”borden”. Det finns bara att vara i glädje i varje stund ni kan. Ok?

Gäst: Ja.

OWS: Andra frågor här? Ytterligare frågor?

Gäst: Jag har en egen fråga, sedan har jag en mail-fråga om ingen kommer efter mig.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har lyssnat på några videor från människor i England och en från Förenta Staterna som ger sitt perspektiv på att President Trump kommer tillbaka i förgrunden. De verkar tro att hans roll inte längre är att bara vara President i Förenta Staterna, utan att vara Galaktisk Ambassadör för planeten i den Galaktiska Federationen och att det faktiskt är vad han tränas för just nu. Kan ni tala om detta för oss?

OWS: Vi kan säga att du verkligen är på rätt spår här. Hans plan, eller hans syfte, är mycket större än vad som visats hittills. Han är en ambassadör, verkligen, och kommer att gå långt bortom vad ni känt honom som. På vissa sätt har du rätt, ja.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket återstår fortfarande i detta baserat på vad som görs av dem som är i processen av att få detta att hända. Så, med andra ord, det kan ibland gå åt båda hållen. Men den övergripande planen är att föra denne ni talar om in i en större roll än han för närvarande har, eller har haft tidigare. Mer i termer av världen, istället för bara ett land. Ok? Shoshanna, har ni något att tillägga här?

Shoshanna: Vi ska dela. Får vi dela, Kära Syster.

Gäst: Ja, gärna.

Shoshanna: Kära Syster, denne man har givits ett enormt uppdrag, bortom den mänskliga rasens förståelse, förstår du. Han är Neo. Namaste.

OWS: Lägg det i pipan och rök det!

Gäst: (Skrattar)

OWS: Vi går vidare. Andra frågor här? Några frågor innan vi går vidare till mail-frågan?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja. Vi har en fråga här i rummet först, ja?

Gäst: Min fråga är, all knark-trafficking vid våra gränser, alla gäng som förser människor med narkotika, sex-trafficking, barn-trafficking, spelas allt det ut i verkligheten?

OWS: Om det spelas ut? Visst, det pågår. Det spelas ut som en del av det Stora Uppvaknandet, för att få fram sanningen här, för att de i skuggorna ska komma ut och bli avslöjade för vad de är, förstår du? Och det kan inte fortsätta på det viset. Så allting leder i riktningen av att sanningen kommer fram och avslöjas helt. ”Alla stenar skall vändas på, för sanningen kommer att frigöra alla.” Och det är vad ni måste komma att förstå.

Även om separationens illusion fortgår för dem som fortsätter att se på det på det sättet, så gör den inte det. De har förlorat. Och de gör helt enkelt vad de brukar göra, det vi kan kalla deras arbetsplan, vilket de alltid gjort, vilket fungerat för dem i hundratals, till och med tusentals år, men inte nu längre.

Därför att vibrationerna har ökat tillräckligt. Och detta kan inte upprätthållas i den vibrationen. De mörka styrkorna kan inte upprätthålla sig själva i de högre vibrationerna. Det är orsaken till att de gjort allt de kunnat för att hålla ner vibrationerna. De känner till allt om vibrationer och medvetande. De känner till allt om Uppstigningsprocessen, och de gör allt i sin makt för att förhindra den. Men det är som att försöka hålla kvar vattnet i en damm som hela tiden brister; det går inte. De kan inte hålla kvar vattnet längre. Andens vatten, sanningens vatten, kommer att fortsätta flöda. Ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela om detta. Får vi dela, Käre Broder?

Gäst: Ja, gör det.

Shoshanna: Käre Broder, det finns ondska på denna planet. Ändå är det mest ljus. Fokuset på ondska skapar rädslan att planeten går snett på något vis, att de saker du nämnde är enormt stora på denna planet, när de är en mycket liten del av planeten. Ondska finns här, men i mycket liten omfattning. Målet för dem som vill kontrollera er är att förstärka ondskan, för att få er att se på den och tro att detta är vad min planet är, förstår du.

Det som verkligen finns här är magnifikt. Det som finns här är mestadels ljus, mestadels kärlek, mestadels medkänsla, mestadels förståelse, mestadels enhet. Det är vad som finns här. Och det finns en marginell del ondska, förstår du.

Ditt arbete, Käre Broder, är att lysa med ditt ljus på det som är mörker. Och det är vad som sker nu. Precis nu lyser ett stort ljus på denna ondska. Och då ljuset lyser på den, kommer den att minska. Den kommer att springa. Den kommer att försöka smita, förstår du.

Detta är en liten del av er planet. Uppehåll er inte med detta, som någon enorm förstärkt fråga. De flesta är av ljuset. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Mycket bra. Då måste vi släppa kanalen här. Finns det en mail-fråga?

Gäst: Ja, tack. Personen frågar, kräver Stjärnfrönas DNA-aktivering någon yttre påverkan innan den aktiveras?

OWS: Det är faktiskt motsatsen till det. Det är påverkan inifrån. Det är medvetandet inom er själva där ert DNA aktiveras. Det är tron på processen som sker när ert DNA aktiveras. Så det spelar ingen roll vad som händer utanför er själva, vilka yttre händelser som inträffar, det har inget att göra med er DNA-aktivering.

Det är att ni går inombords. Inte så mycket i någon formell meditation, men att inse den vibrationella frekvensökningen inom er alla, och vetskapen att ni tar emot denna vägledning och DNA-återaktivering. Det är inte aktivering, det är återaktivering som sker inom er alla. Och det finns inget ni nödvändigtvis måste göra för att få det att hända. Det är bara att vara för att få det att hända, ok? Shoshanna?

Shoshanna: Vi har inget att tillägga här.

OWS: Mycket bra. Då är vi färdiga för den här gången. Har ni något som avslut?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Då säger vi bara, fortsätt fortsätta. Fortsätt vara den ni är och inse att ni är så mycket mer än ni växt upp med att tro, programmerats att tro. Ni är så mycket mer än det. Och ju mer ni förstår det, desto mer kommer ni att en gång för alla inse att illusionen är borta, och den ska ersättas med den verklighet som är er egen skapelse.

Shanti. Frid vare med er.

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.

If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.

”Believing is seeing!”

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...