Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira, 20 oktober, 2017

Ärkeängeln Mikael via Ailia Mira

20 oktober 2017

Hälsningar mina Kära.

Och så börjar vi. Vi börjar, och vi älskar ögonblicket när Ailia känner igen flödet av energi som kommer in i hennes uppmärksamhet. Vi älskar det ögonblicket, och vi älskar när hon låter översättningen börja, när hon får energin att bli artikulerad. Det är egentligen en metafor för detta som vi talar om, att ni ska låta flödet av er inre verklighet bli till personlig handling. Så idag vill vi tala om er förmåga att tillåta något som är verkligt spektakulärt komma fram, att tillåta storhet. Er storhet. Den storhet som är ni.

Vi vill tala om att ni ska tillåta er storhet komma fram. Hur känner ni för det? Hur känns det när vi säger så?

Den djupaste avsikten med ert förkroppsligande är att ni fullt ut är ni, och ni har en medfödd storhet. Vet ni om det? Hur känner ni angående det? Hur stämmer det med er? Hur svarar ni på det?

Från vår synvinkel ser vi att de flesta inte alls är bekväma med sin storhet, och för att ni ska tillåta ert fulla jag flöda fritt så måste ni titta på er relation till att betrakta er själva som en riktig storhet, så vi börjar idag med att tala om detta.

Låt oss börja med att säga att ni kommer från den Enhet som är. Ut ur detta gränslösa, enorma, lysande medvetande flödar energi till den specifika form och funktion som är ni, det ni tänker på som er själar, era högre själv, och den form och funktion som ni är har en särskild typ av syfte, och det syftet är uppfyllelsen av er.

Ni kan leva era liv på sätt som är exceptionella och briljanta, och att göra det är bara en fråga om att tillåta. Ni behöver inte skapa er storhet, för den ÄR.

Även om ni agerar för att få fram de former som visar på vilket sätt er storhet uttrycks i denna värld, så är det inte samma sak som att skapa värdet av er varelse eller storheten i sig, det är helt enkelt den ni redan i sanning är.

När ni, de flesta av er, tänker på äventyren av att uttrycka den storhet som ni i sanning är, tänker och känner ni angående detta att, för att nå storhet, måste ni först förbättra er själva. De flesta av er tänker egentligen inte redan på er själva som någon storhet.

Här finns föreställningen om att ni kanske kan bli en storhet, men först måste ni göra er själva bättre. Först måste ni jobba på er själva. Först måste ni fixa till er själva eller lära er mer eller bli bättre på något eller försöka hårdare, alla möjliga ideer om att, på något sätt, den ni är just här, just nu, har medfödda brister, inte duger till att kallas för en storhet, vilket inte är sant. Så idag talar vi till er om er förmåga, och vi vill peka på hur ni kan låta er egen storhet, det naturliga i er egen storhet, flöda.

Hela skapelsen flödar genom er, formad och informerad av det unika i den energistruktur som ni tänker på som er själs själv. Den energistruktur som är ni har specifika benägenheter … som ni kanske tänker på som funktioner, och ni behöver inte fundera ut dessa.

Många människor går genom livet och tänker att innan de kan bli det de kan bli, måste de ta reda på vilket deras syfte är. De flesta vill veta sitt syfte. Många vill att någon talar om för dem vilka de är.

Vi vill att ni ska betänka att ni inte behöver gå genom detta. Ni behöver inte veta innan ni uttrycker er, det är det enda sättet ni uttrycker er på när ni är i överensstämmelse med er varelses fullhet. Det bara händer.

Ni behöver inte någon nedskriven definition på ert syfte för att kunna uttrycka den storhet som är ni är. Det är mycket enkelt att uttrycka den storhet ni är, och det roliga sättet att göra det är att ära er önskan.

Er önskan är Skapelse som söker uttrycka sig genom er. När ni tillåter era önskningar, tillåter ni de specifika funktioner och möjligheter som ni är här för att uttrycka. Den väg som ni kanske kan tänka er att bidra med i er värld och uppfylla ert syfte, och uttrycka er storhet, är att flöda. Ni tillåter den att uttryckas och flöda in i denna sfär när ni ärar er önskan.

När ni omfamnar det ni önskar och går med det, låter ni er själva bli uppfyllda, och ni låter andra välsignas med det fullare vetandet hos Allt-Som-Är, vilket inträffar genom det specifika uppfyllandet av er.

Ni är medfödda storheter. Storheter! Inte bara bra, stora!

Ni är stora och ni är värdiga denna storhet, och var och en av er är verkligen sensationell. Exceptionell. Jag kan vara naturlig, ni kan känna att ni med lätthet är kapabla till vad ni kan känna är verkligt stora saker, om ni lär känna er själva på det här sättet.

De flesta av er har faktiskt redan utfört verkligt stora saker, ändå tar ni er tid att förverkliga de saker som förminskar er, och ser på det ni inte har gjort hellre än att fokusera på alla de generösa sätt av varande ni uttrycker och delar.

De flesta människor är fokuserade på och tittar på gapet mellan där ni är och där ni vill vara, och förstorar allt detta. Bibehåller detta. Gör det gapet verkligare än de saker som känns bra, de saker som flödar lätt och naturligt. Idag ber vi er att sluta med det.

Tänk om ni skulle sluta med det?

Tänk om ni skulle ge upp behovet att förminska er själva? Tänk om ni skulle besluta,” Jag kommer inte längre att se ner på mig själv. Jag kommer inte längre att se på mig själv som mindre än.”

”Tänk om jag skulle tänka efter och börja leta bevis på att jag räcker till?”

Vi vill att ni ska inse att de saker som dyker upp i era liv, saker ni tror är bevis för att ni inte räcker till, eller att ni ännu inte är värdiga, eller ännu inte tillräckligt bra … de är inte bevis för att ni inte räcker till. De är manifestationerna av er tro på att ni inte räcker till.

Så om ni skulle börja leta efter alla de sätt på vilka ni är verkligt fantastiska, kommer bevisen på att ni är fantastiska att öppnas upp och öka, för ni förverkligar det som är verkligt och viktigt i ert liv genom att investera er energi i det. Om ni vill se mer av er egen storhet, ge mer uppmärksamhet åt er själva och det ni gör bra, och ni kan också fundera på att kasta ett stort nät över de sätt som ni fungerar på, sätt som kanske är värda er uppmärksamhet, uppskattning och firande.

Tänk om ni, precis nu, beslutade er för att ta oss på vårt ord och försöker upptäcka er storhet? Börja med att se på, ”Vad är det jag gör så lysande? När är jag så naturlig och allt är enkelt? När känner jag mig bekväm?”

”När är det jag följer min håg och låter mig själv flöda?” Det är en ännu lättare väg att upptäcka er själva. ”Tänk om jag skulle tillåta mig själv att fokusera på att omfamna mina önskningar, och då veta att, när jag uppfyller mina önskningar, låter jag min storhet skina?” Det är det lättaste sättet att göra det. På det sättet behöver ni inte tänka på det – eller som ni benägna till – tänka för mycket på det! Ni behöver inte skapa ett namn för det. Ni behöver inga etiketter. Ni behöver inte skriva ned en uppdragsutsaga. Ni vet bara, ”När jag känner välbefinnande och är i flödet och är närvarande och mår bra, då är jag med klarhet den jag verkligen är och den jag verkligen är, är bara fantastisk och det kan jag lita på.” Vad sägs om det?

Om ni omfamnar det som tilltalar er och låter det flöda, och sätter er själva i ett tillstånd av förväntan på det, låter det bli så och njuter av nöjet och insikten att det ni vill ha och föredrar får ni, när ni tror på att ni får det, och då når ni storhet. Ni kommer att nå storhet. Ni kommer att bli stora på sätt som bara ni kan bli stora på, och ni kan få detta att hända fullt ut och bli mer medvetna om det, så snart ni vägrar fortsätta med begränsande tankar om er själva.

Tänk om ni skulle ge upp behovet att begränsa eller förminska hur magnifika ni är? Tänk om ni skulle ge upp tanken om att ifall ni är verkligt framgångsrika så känner sig andra människor mindre värda? Tänk om ni skulle ge upp tanken om att ni måste förtjäna det? Tänk om ni skulle ge upp tanken om att ni, för att få det ni vill ha, måste lida och arbeta hårt? Tänk om ni skulle vägra att investera ert tänkande i den sortens tankar?

Tänk om ni började fundera, ”Att få det jag vill ha är lätt och naturligt, och det är när jag försöker för mycket och kämpar och lider som jag faktiskt försvårar att få det jag vill ha.” Hur skulle det vara?

Tänk om ni gav upp tanken på att något är för bra för er? Vi menar för det ni som ni redan naturligen i er själva är. Tänk om ni började tänka, ”Jag är värdig och förtjänar allt jag önskar”, hur skulle det kännas om ni ristade den tanken i sten i er medvetenhet – så att den tanken känns som fakta.

Då skulle livet förändras, och det snabbt.

Om ni skulle förverkliga vetandet att ni är värdiga och förtjänar allt ni önskar er. Om ni med er uppmärksamhet förverkligade idéen om att allt ni önskar er är er version av det bästa livet har att erbjuda, och inse – ni kommer hela tiden till klarhet om det, om ni tillåter er själva att slappna av i vetandet att, ”baserat på mig och den jag är, det jag tycker det bästa i livet har att erbjuda, det dyker upp som mina önskningar”.

Om ni skulle låta er själva öva på att det känns bra med sådana saker, och öva på att må bra när ni tänker sådana tankar, och njuter av nöjen som ni föredrar, och tror på att ni kan få det ni föredrar, att ni förtjänar det, och att det flödar till er då det matchar er, då skulle era känslor skifta. Ni skulle känna er nöjda med er själva och med livet.

Ni skulle få en känsla av att livet blir lättare. Ni skulle känna er upplyfta. Ni skulle känna upprymdhet och förstås, i den känslan vet ni att ni omskapar livet så som ni känner det. Er känsla indikerar alltid vilken grad av orientering ni är i med allt som ni blivit.

Skapelsen svarar alltid på det som ni förverkligar genom att investera er uppmärksamhet på. Det ni investerar er uppmärksamhet på dyker alltid upp, oavsett vad det är!

Det spelar ingen roll om det är något ni gillar eller ogillar, inte heller om det är en förvrängning eller begränsad bild av vem ni är, eller om det är den riktiga tydliga förståelsen. Oavsett om ni investerar er uppmärksamhet på det nu eller senare, allt som ni investerar er uppmärksamhet på gör ni mer av i världen och i er upplevelse av världen, så varför inte göra mer, tänka mer på er inneboende storhet, och andras storhet?

Varför inte börja tänka på alla som gudomliga och kapabla … och kapabla att lära sig hur detta görs? Varför inte visa upp detta genom att investera i tankarna som bemyndigar er att flöda och skina?

Tänk om ni lät er själva tänka på ert liv som något ni främjar? Att ni är här som ett fordon för hela Skapelsen för att uttrycka er som ni?

Tänk om ni uppmärksammade och brydde er så mycket om hur ni känner, vetande vad era känslor betyder, och brydde er så mycket om dem att ni verkligen lärde er hur ni ska låta hela Skapelsen tydligt uttrycka sig genom er? Utan att värdera det, utan att tänka, ”jag måste arbeta hårdare eller bli bättre”. Fokusera bara på hur ni mår, vet att när ni mår bra, låter ni det flöda.

Ser ni inte hur bra det skulle kunna bli, hur uppfyllande det kan bli! Och lita på oss när vi säger hur stora ni verkligen är och hur stor er upplevelse av att vara ni kan vara! Ni skulle kunna leva livet i ett utsökt tillstånd av uppfyllelse, nöjda och njutande av allt och alla andra. I detta orienterade tillstånd blir ni ovillkorliga. När ni fokuserar på ert flöde och bemyndigar det, genom att låta er själva vara den ni är, blir ni ovillkorligt expansiva, uttrycksfulla, i överflöd och fria! Och ni vibrerar det till alla ni möter. Tänk er detta.

Ni har kapacitet att bidra så mycket mer till denna vackra planet, genom att vara den ni är! Att vara lyckliga, tillåta mer och ha höga tankar om er själva är hur ni får det att ske. Det är inte hårt arbete. Det är inte försöka mer. Det är inte att göra er själva bättre. Det är enkelt bemyndigande av er orientering, att låta er själva flöda.

Så, vad sägs om att börja precis här, precis nu, med att ära er själva, vetande att storhet är naturligt och enkelt, och att ni är fullständigt förtjänta av den upplevelsen?

Och mer, ur den synvinkeln, att tänka dessa saker, att öva dessa tankar tills de känns normala och naturliga och verkliga och lätta och roliga för er, kännande den djupa känslan av naturlighet i er egen storhet, i er egen exceptionella skönhet, i er egen unikhet … när ni ser ur den synvinkeln är ni fullständigt synkrona med allt som ni blivit och detta, kära ni, är också hur vi betraktar er.

Vi är fullständiga.

 

Copyright © 2009-2017, Ailia Mira | Expect Wonderful by Ailia Mira. All rights reserved

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...