Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle, 12 december, 2017

Ärkeängeln Mikael via Genoveva Coyle

12 december 2017

Hälsningar, mina kära och älskade vänner! Jag är Mi-ka-el, Ärkeängel av Kärlek och Sanning, den som för in frid i era hjärtan och i världen, er broder, er allierade och beskyddare, alltid.

Jag är här, underbara vänner, jag är här för att säga er att jag är med er på ordets alla möjliga sätt. Jag är med er hurrandes och applåderandes era framsteg. Jag är här för att skydda er från all skada. Och när jag säger er att jag vaktar er betyder det ett absolut och fullständigt skydd av er, er kära familj och alla era ägodelar. Jag finns alltid vid er sida så att inget någonsin kommer att störa ert uppdrag för ljuset.

En del av er står vid ett vägskäl och upplever lite förvirring angående var och hur ni vill gå vidare. Det är en ny frihet ni funnit, men det är också en ny och oväntad typ av utmaning.

Det finns denna känsla av att ni på något sätt går bakåt men det är verkligen mycket långt från sanningen. Ni är faktiskt riktigt avancerade i er expansion och det finns en tvekan och lite ängslan över att finna ert nya centrum och balans.

Det är nästan som om ni brådmoget tagit examen från grundskolan, gått vidare och flyttat till en ny högstatus högskola. Och ja, ni har hoppat över gymnasiet för att ni kan och för att det går att göra så i Moderns nya tid.

Så det är mycket spännande att se er själva bemyndigade och så snabbt avancerande, men samtidigt känner ni inte er helt bekväma med de nya förpliktelserna. Det verkar ta er en evighet att anpassa er till den nya miljön och till den Nya Ni. På ett sätt fortsätter ni att ifrågasätta er själva och er kompetens att fullfölja detta nya äventyr. Det handlar om brist på tillit till självet och rädsla för misslyckande. Ni har tvivel på er förmåga att hålla en rak kurs och huruvida ni har förmåga att sköta alla delar av självet och era förpliktelser och löften.

Era nya uppgifter verkar vara helt annorlunda mot vad ni antog att de skulle vara, och det är därför vi uppmuntrar er att inte ha några förväntningar, speciellt i dessa tider av kaotiska och lite turbulenta förändringar.

Kära och modiga hjärtan, ert arbete involverar så mycket av sådant som inte kan ses och sker i många samtidiga sfärer och dimensioner som ni inte har förmåga att helt förstå med era mänskliga sinnen och er nuvarande hjärnkapacitet. Det finns rester av skräp som ni får tillbaka till er i denna medvetna verklighet, som inte känns vettiga, och det kan bli riktigt förvirrande, men var säkra på att dessa bara är några få ledtrådar som ni arbetar övertid på att rensa och rena från denna tredje och lägre fjärde dimensionella verklighet. Era väktare och högre själv, er närmaste vägledning gör allt de kan för att hålla er informerad och ge er en bild av era framsteg och en känsla av att det går framåt på er väg.

På en medveten nivå dock, finns det tillfällen då det verkar som ert arbete innefattar gångna frågor som ni trodde att ni framgångsrikt löst. Vet att dessa bara är ytterligare försök att rensa mer och mer av samma bagage för den nära familjen och kollektivet snarare än att ni faller tillbaka till de gamla mönstren. Det kan överraska er, det kan få er lite förvirrade, men ni finner alltid er väg tillbaka till klarhet och balans.

Kom ihåg att jag är här med er. Kom ihåg att använda skölden och svärdet som jag gav er för så länge sedan för att skära genom illusioner och slöjor. Låt aldrig, aldrig, tanken eller känslan att ni inte lyckas komma in i ert sinne! Ta fram den spegel jag givit er av kärlek, titta i den och se mig le tillbaka. Se mig spegla tillbaka och visa er hur mycket ni glöder och lyser. Se det magnifika i den ni är innan ni skänker någon tanke till föreställningen att ni kanske inte lyckas eller avviker från ljusets väg.

Be om hjälp och om mer klarhet tills ni blir mer bekanta med denna nya raffinerade balans. Vet att ni har all den styrka och visdom som behövs för att göra er resa till nästa nivå och att fullgöra de för handen liggande uppgifterna på praktiskt taget nolltid. Ni är precis där ni behöver vara och i perfekt tid.

Gå vidare med tillförsikt och glädje! Lita på er själva, på att ert vetande vägleder er i varje ögonblick.

Ni är älskade och omåttligt uppskattade! Till nästa gång. Farväl.

By Permission.

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...