Ärkeängel Mikael via Ann Dahlberg, 15 oktober, 2019

Ärkeängel Mikael via Ann Dahlberg, 15 oktober, 2019

 

Jag är Mikael och idag håller jag svärdet i min hand. Det är inte för att fördöma och attackera utan för att hela och läka. Jag skär igenom lögnerna och tar fram sanningen som bor inom er. Ni har alla detta svärd, ni har alla möjlighet att stå i er sanning och sanningen blir då er sköld mot den verklighet där lögnerna har tagit för stor plats. Ni har tillåtet att lura er själva såväl som varandra. Det har dock skett på ett omedvetet plan och kan inte läggas till er last.

Nu är det emellertid många som vaknar och som behöver ha en inre vägledning av sanning och ljus. Jag och många med mig är gärna behjälpliga med ert sökande för att finna den vägledning som leder till er inre sanning av kärlek och ljus. Det är denna gnista av ljus och kärlek som tänds upp av mitt ljussvärd och som sakta ökar ljuset på Jorden. Vi är alla ett och det är i vår samlade närvaro av ljus och kärlek som vi gör som mest nytta. Ett ljussken stiger då upp över Jorden som helar och läker Jordens innersta energier och därmed också våra.

Det mänskligheten har svårt att förstå är sin egen helhet, att ni är i ett kollektiv som påverkar er lika mycket, eller till och med mer än det som ni själva möter på Jorden, vilket också är en del av ert kollektiv. Ni behöver hela och läka ert kollektiv, vilket är en väldigt stor uppgift. Det är därför viktigt att var och en tar ansvar för sin egen utveckling. Utifrån den utvecklingen leds ni sedan till att hjälpa andra i er kollektiva enhet. Var dock förvissad om att när du helar dig själv så helar du många andra som är knutna till dig på olika vis.

Jorden har arbetat med att hela och läka sig själv under en ganska lång tid och detsamma gäller för mänskligheten. Under de sista årtiondena så har detta intensifierats och fler och fler människor famlar efter ljuset inom sig själva. Det tar emellertid tid att läka och vi måste låta det ha sin gång. Nya mönster och nya idee´r formas under tiden som denna process har sin gång. Man kan se dess verkan lite här och där på Jorden idag. På en del ställen har man kommit långt medan man på andra ställen fortfarande kan stå och stampa.

En flodvåg av människor har dock tagit till sig det nya budskapet och skapar nu inifrån och ut genom sitt hjärta. Det ökar intensiteten på Jorden och nya möjligheter bildas som kan förbättra tillvaron för många människor. Det är när ni arbetar hand i hand med varandra som små och stora under kan ske. Mycket av det fantastiska som sker på Jorden kommer aldrig till allmänhetens öron delvis beroende på att deras öron inte är inställda på att höra detta. Det krävs ett förändrat lyssnande för att dessa nyheter ska komma fram till människors kännedom. Det ni vill höra, det hör ni, det ni inte vill höra, det hör ni inte.

Det krävs en viss förändring av er medvetenhet för att ni ska kunna höra det ljusa och vackra som nu genljuder till er Jord. Den goda nyheten är att ljuset som nu strålar mot Jorden påverkar ert medvetande så att en förändring kan ske. Det kan bli lite omtumlande, lite sårbart, men det är en övergående fas. Fotfästet kan tappas några gånger innan man åter står på stabil mark. Det är då man har sin väg och sin inriktning klar. Steg för steg tas nu mot ljuset och det finns inte längre någon tvekan om vilket håll man ska gå. En del av er befinner sig där nu, medans andra fortfarande har en bit kvar att gå. Huvudsaken är att ni stärker ert kollektiv för varje människa som hittar sin väg i livet. Det är i ert kollektiv som ni förändrar er värld. Ensamma kan ni inte göra detta men tillsammans blir ni starka. Ensamma kan ni förändrar er egen värld, vilket också påverkar andra i det kollektiv som ni befinner er i. För varje människa som söker ljuset så tänds ett ljus i ert kollektiv. Det kan vara värt att minnas när ni tycker att ingenting händer. Du kan inte alltid se en människas inre förändring men den påverkar dig ändå. Mänskligheten arbetar sig framåt till den sanning och det ljus som den i grunden består av.

Jag håller nu svärdet högt över era huvuden och låter det lysa upp era hjärtan i den enhet som ni tillhör.

Kärlek och ljus   Mikael

Du gillar kanske också...