Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 oktober 2019

Det Arkturiska Rådet, 14 oktober 2019

Via Daniel Scranton

Tidslinjer som Leder till Ert Solstånd

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har utforskat de många möjligheter som finns för mänskligheten mellan nu och tiden för nästa solstånd, och vi är glada att kunna säga att mänskligheten utvecklas i en sådan takt att vi ser några mycket positiva tidslinjer framför er. Vi ser att ni har fått tillgång till mycket mer av den energi som har kommit upp från Jordens inre och Hennes nätsystem, och det frigör en hel del av den blockerade energi som finns i ert rotchakra, er kropp och ert energifält. Det här är ett mycket viktigt arbete som ni alla gör, och som ni behöver för att möta rädslor och trauman kring död och kroppsliga skador, såväl som ekonomiska problem.

De här är alla de ämnen som kommer upp när ni arbetar med rotchakrat, och vilken bättre lärare att ha på er sida än själva Moder Jord som gjorde det möjligt för er att ha ett fysiskt liv och som ger er så mycket överflöd. Så framstegen för mänskligheten de kommande månaderna kommer att omfatta många förändringar i hur ni alla upplever rikedom och överflöd, såväl som rädslor för fysiska skador och dödlighet. Dessa förändringar kommer att komma eftersom så många av er inser att ni är odödliga varelser och att ni är skapare.

Som odödliga varelser och skapare, kan en hel del av de trauman som är lagrade i ert rotchakra rensas ut, och ni kan skapa nya historier om vilka ni är och vad överlevnad handlar om. Nu när ni har kommit till denna punkt i er utveckling kan ni se över, omfamna och en gång för alla frigöra den oreda som har lagrats i detta chakra. När ni gör det här arbetet som individer, påverkar ni hela det mänskliga kollektivets medvetande, och ni kan se förändringarna utanför er själva.

Ni kan förvänta er att se förändringar i de system som ni är en del av, och ni kan se några av de förändringar som ni har väntat på att få se inträffa redan under nästa kalenderår. Nu har ni naturligtvis en världsekonomi, och ni har ekonomier i era enskilda länder, men de länder vars ekonomi är de största i världen har en dominoeffekt. Så ni kan se hur förändringen inom er själva kan påverka ert lands ekonomi, och hur detta i sin tur kan ha en dominoeffekt i motsatt riktning till världens största ekonomier.

När det gäller död och kroppskada kommer ni att finna att fler och fler människor uttrycker ett intresse för att få tillgång till sina ljuskroppar. De kanske inte kan sätta ord på det, men de vet djupt inom sig att om de vill leva för evigt i sin kropp, så kan de det.

All död är ett val, och när ert medvetande inser det kommer er kropp att följa efter. Så det finns dessa tidslinjer som ni håller på att utforska om hur man förankrar sig i dessa sanningar om er eviga och oändliga natur, och vi vill förbereda er för dessa möjligheter så att ni kan förstå hur något som verkar tragiskt i början, kan vara ganska upplysande och framåtskridande för hela mänskligheten.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...