Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 19 mars 2019

 

Ärkeängel Mikael via Celia Fenn, 19 mars 2019

 

Den Ursprungliga Mallen av Gudomlig Skapelse Framträder vid Vårdagjämningen 2019 | Ärkeängel Mikael via Celia Fenn

 

Kristallina DNA-Anpassningar och koder: Den Ursprungliga Mallen av Gudomlig Skapelse Framträder vid Vårdagjämningen 2019

 

Ärkeängel Mikael genom Celia Fenn, publicerad den 17 mars 2019

 

”Älskade familj, när ni kommer fram till, och passerar Fullmånen och Vårdagjämningen i mars, kommer de av er som valt Nya Jorden som destination, att uppleva en reaktivering av er Gudomliga Mänskliga Mall i ert DNA. Detta är en kraftfull process som innebär att ni får motta kraftfulla Diamantljus-koder, som inte bara aktiverar originalmallen, utan också tar bort alla eventuella förvanskningar och förändringar i ert Genetiska DNA-Mönster.

 

Elohims Änglar var de ursprungliga skaparna av den Gudomliga Mänskliga Mallen, enligt den Gudomliga Planen. I denna ursprungliga Mall skapades Människor som väktare och vårdare för den Heliga Planetens Jord. De skapades som Fredsälskare och Vänliga, utformade för att leva i harmoni med sina medmänniskor och omgivningen.

 

Men ni ska veta, Älskade Ni, att det fanns en ras av varelser som vi helt enkelt kallar ”Draco-Sumerierna”, vilka eftertraktade planeten och bestämde sig för att göra den till sin egen, och de avledde den från sitt ursprungliga syfte. För att göra detta, förändrade de de mänskliga ”väktarnas” genetiska mönster och deras huvudsakliga uppdrag på Jorden, så att de upphörde att vara fredsälskande och harmoniska, utan blev giriga och aggressiva. Det gjorde de genom att ändra mönstren i de maskulina energiflödena, så att där de maskulina och feminina tidigare befunnit sig i perfekt balans, nu istället blev maskulina för att få dominans och kontroll, genom pengar, sex och makt. Alla andra varelser sågs som undersåtar, och skulle underordna sig den mänskliga maskulina energin.

 

Nu efter tusentals år av obalans och förvanskning av ert DNA-register, blir de inkommande Diamantljus-koderna så kraftfulla, att de helt enkelt tvingar bort förvanskningarna och manipuleringarna av det ursprungliga DNA:t ,vilket tillåter den Gudomliga Mänskliga Mallen att komma fram igen. Elohim visste att det skulle hända med tiden, och de utformade Uppstigningens process för att kunna få ”Jordens Väktare” tillbaka till medvetenheten om vilka de är, och deras inneboende kraft.

 

Så, Älskade Ni, ni har nått punkten då ert DNA rengörs och rensas, och ni återansluter till er Gudomliga Kraft. När denna process fortsätter gör ni er av med det gamla maskulina mönstret som pålades er, och omfamnar det vi kallar det nya Gudomliga Maskulina, som utformades för er på Jorden av Jeshua, när han gick på Kristus medvetenhetsväg som en Avatar. Tillsammans med Maria Magdalena, visade de hur det Maskulina och Feminina skulle kunna balanseras för att skapa det Gyllene Stjärn-Ljuset i Människans Kropp och DNA. Eftersom dessa energier nu kommer i balans igen, kommer ni att känna att det Gyllene Ljuset i era celler lyser upp ert liv och er väg.

 

Denna Vårdagjämning/Fullmåne i Väduren och Vågen, fokuserar på det Nya Maskulina (Väduren) och det Heliga Äktenskapet (Vågen), i era celler och ert DNA. Maskulint och Feminint söker jämvikt och balans och ett nytt sätt av att vara, som gör det möjligt för den Gudomliga Mänskliga Mallen från Elohimskaparna, att kunna framträda och aktivera det sanna syftet hos varje människa, och den Nya Jorden själv.

 

Detta kommer både att vara en kraftfull och magisk tid. Det kommer att bli en acceleration i processen av uppvaknande, och en acceleration i processen av rensning i era kroppar. Det är viktigt att ni tar hand om er fysiska kropp, och att ni vilar när ni behöver. Nu är det inte tid att starta stora projekt, för er kropp behöver få den den tid och energi den behöver, för att återvända till sitt ursprungliga tillstånd och anpassas till det Gudomliga syftet.

 

En Ny Jord: Ett Nytt Liv och ett Nytt Uppdrag

 

Älskade Ni, som Elohim påmint oss om, så var Jorden ursprungligen skapad för att vara en Helig Tempelplanet, eller ett Andligt Retreat, dit varelser från hela Galaxen skulle kunna komma för att njuta av den Planetariska Trädgården, som också skapades av Elohim. De olika Stjärn-Nationerna var inbjudna för att skapa Heliga Platser och Tempel, som skulle länka tillbaka till deras hemvärldar, och vara en spegling av deras relation till den Gudomliga. Jorden skulle ha ”Tempel” eller Heliga energier, från många Stjärn-Nationer, och Människorna utformades för att vara Väktare för Planetens Trädgård och upprätthålla dess skönhet och harmoni.

 

Efter DNA-förändringen försvann det ursprungliga syftet, och Stjärn-Nationerna drog sig bort ifrån Jorden, medan Elohim tänkte ut vad man skulle göra för att återta Jorden, utan att tillgripa våld och manipulation. Deras plan var att kalla på Ljuskrigare och Arbetare runt om i Galaxen och bortom, som då skulle komma till Jorden och hjälpa till att höja medvetenheten, så att människorna skulle börja minnas vilka de var, och göra sig av med sina förvanskningar och manipulationer. Och det är därför så många av er finns här, ni svarade på anropet och kom för att ta med er ert ljus och er kraft till projektet, för att återkräva Jorden och föda fram den Nya Jorden, vilket skulle återställa Jordens Galaktiska Uppdrag av att bli en Helig Planet, en Plats av Andligt Ljus och en Fristad för Galaxen.

 

Så nu stiger Jorden till sitt nya syfte, som en Helig och Ursprunglig Planet av Andliga energier, som förankras i den femte dimensionen, men stiger också upp hela vägen till den nionde dimensionen. Och de av er som har valt att stiga upp tillsammans med henne, öppnar också upp till de högre dimensionerna, och tillåter er själva att förankras i de högre dimensionernas nät på den Nya Jorden.

 

Alla är inte redo att stiga upp till den Nya Jorden och korsa Bron till den Högre Medvetenheten. De som ännu inte kan gå över till den femte dimensionen, kommer att fortsätta på den nuvarande Jorden, som vi kallar den ”alternativa Jorden”, en plats där människor med lägre frekvens kan leva de liv de väljer, men möjligheten till uppvaknande kommer alltid att finnas.

 

Den Alternativa Jorden och den Nya Jorden finns inom samma utrymme, men i olika dimensioner. Därför finns möjligheten för er att röra er mellan dem, när ni besitter det nya kvantum-kontinuumet av energier.

 

Den Nya Jorden har en tydlig och ursprunglig energi som lyfter upp det Heliga, och existerar som en harmonisk, kärleksfull och kreativ frekvens. Detta kallar vi ”Fristad”- eller ”Tempel”-frekvenser.

Den Alternativa Jorden är en kaotisk plats där energierna snurrar, eftersom många av de som inte bemästrar sina energier, försöker skapa och samverka. De släpper ut mycket rädsla och ilska, eftersom de inte känner till den skada som orsakas, genom obalanserade känslor och mentala mönster. De har inte stigit upp för att älska, utan följer fortfarande föråldrade mönster av girighet och dominans, för att försöka skapa det de vill ha.

 

Låt oss förtydliga: 2012 upphörde den gamla tredimensionella Jorden att existera. Den ersattes av den Alternativa Jorden som var en femdimensionell Jord, som kunde inrymma befolkningen på den Gamla Jorden. Den innehöll också fröerna från den Nya Jorden som blommar ut nu, då Uppstigningens Första Vågor förbereder sig för aktiveringen av sina inre broar, och övergången till frekvensen på den Nya Jorden.

 

Service och Syfte i ett Heligt Sammanhang

 

Älskade Ni, helt klart är att i denna stora förändring på Jorden och hennes avsikt, så uppstår en liknande förändring i ert själsuppdrag och i era avsikter.

 

De som flyttar in i frekvensen av den Nya Jorden, kommer att känna en intensifierad önskan om att anpassa sig till Jordens Heliga Uppdrag, och av att aktivera sina Själsuppdrag som Väktare för den Heliga Jordens energier. De kommer att vara Väktare av de nya Templen och Fristäderna, vilka kan vara lika enkla som ett rum i ett förortshem eller stora likt en ny byggnad tillägnad den Gudomliga Tjänsten på den Nya Jorden.

Det kommer också att finnas de som kallas för att återaktivera Paradisets Trädgård genom Paradiskoderna. De kommer att återansluta sig till själva Jorden, Devorna och Naturandarna, för att manifestera Paradisets energi, på de platser på Jorden där den Nya Jordens frekvens förankras.

 

För, Älskade Ni, ni är den Nya Jorden, och där ni finns, finns också den nya Diamantkristallina frekvensen förankrad, i er och genom er.

 

Men, många av er kommer att välja att spendera mer tid på den alternativa Jorden, engagerade i processerna av att hjälpa de som fortfarande finns där, så att de vaknar upp. Ni kommer att vara Lärare, Vägvisare och Healers, och ni kommer att upptäcka att ert arbete snabbt expanderar och växer, eftersom allt fler människor vägleds till er.

Många kallas just nu för att komma fram, och göra sig mer tillgängliga för de som söker ljuset och rör sig in i processen av uppvaknande, vilka då behöver stöd, kärlek och vägledning.

 

Så ni förstår, att det finns många lediga platser för Ljuskrigarna och Arbetarna, när ni tar er framåt till den här nya spännande fasen.

 

Men vi vill också säga att betoningen nu gäller service till ljuset, och den gudomliga planen, inte på att tjäna pengar och ha en bra och framgångsrik verksamhet. Det är det gamla paradigmet. I den Nya Jordens Energi följer ni helt enkelt er intuition, er vägledning och låter flödet av den gudomliga kreativa intelligensen bistå er. Om ni är kopplade till detta flöde, kommer ni att få stöd i allt ni gör. Jordens syfte är också att upprätthålla allt liv, så ni ska aldrig vara oroliga eller rädda, då ni följer er impuls av att tjäna, och uttrycka ert syfte på Jorden.

 

Vårdagjämningen och Fullmånen i mars 2019

Så, Älskade Ni, vi ber er att vara uppmärksamma på Vårdagjämningen, och att vara beredda att lyssna på er vägledning och er själ.

 

Välj var ni vill vara och vad ni känner att ni vill göra, för att uttrycka er Själs Syfte på Jorden/Nya Jorden.

 

Och framförallt, ha den Heliga energin och Fristaden i ert Hjärta.

 

Kanske kommer ni till och med att börja tillverka er egen Fristad för det Gudomliga Ljuset!

 

Eller så kanske ni börjar skapa Trädgården i ert Hjärta och i ert Liv!

 

Vi glädjer oss och firar återkomsten av Ljuset med er, och Jordens ursprungliga syfte som ”Nya Jorden” …… Den Heliga Planeten av Gudomligt Ljus.”

 

© 2006-19 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Källa: Star Child Global

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...