Ärkeängel Mikael via Jahn J Kassl, 2 september 2019

Ärkeängel Mikael via Jahn J Kassl, 2 september 2019

Per Staffan 2 september 2019

Archangel Michael (channeled messages)

TILLSAMMANS KAN NI FÖRÄNDRA ALLT!

MEDDELANDE FRÅN ÄRKEÄNGEL MIKAEL

Kanaliserat av Jahn J Kassl
English edition by crystalflow translations

photo credit: Andrea Percht

REVOLUTIONÄRER, PROFETER OCH MÄSTARE – VAKNA

Älskade människor,

Att korsa gränser, utforska nya vägar och utöka er resa långt bortom er fantasi – det är det här som meddelandet handlar om.

Jag är ÄRKEÄNGEL MIKAEL

Än så länge är rädslan för förtryck och möjliga konsekvenser om ni gör uppror mot villkoren i denna matris fortfarande utbredd. ”Revolutionärer” kom knappast någonsin till ett fredligt slut, och deras liv var fulla av olyckliga konsekvenser som lämnade djupa intryck i deras karmiska medvetande – och dessa ”revolutionärer”, dessa ”profeter”, är bland er nu igen. Detta riktar sig till några av er som följer denna överföring.

Nu är det dags att släppa alla era sår från era energikroppar, att bjuda in ljuset, så att det kan lösa dessa dramer, blockader och trauman.

Idag har tiden kommit för detta läkande, därför att för vad som ska hända här på jorden krävs det människor som inte längre är hemsökta av dessa bilder från tidigare liv.

Era aktivitetsområden ska inte längre vara begränsade, utan utvidgas till full frihet.

Två saker måste förverkligas nu:

  • inre frid och inre jämlikhet
  • yttre åtgärder på den grunden

Idag skyr mästare att bli offentliga. De är rädda för förakt, för hån, för attacker på sinne, ande och kropp. Denna inställning, som är ganska förståelig, orsakar viss försening eller till och med fullständig frånvaro av vissa utvecklingar.

VEM SOM HELST SOM KÄNNER SIN MISSION …

Alla som är anslutna till Guds ljus, källan till allt liv, känner till sina uppdrag – och alla som känner sina uppdrag men inte kan fullfölja dem av de skäl som nämns, uppmanas att ta dessa steg till frihet.

För mänskligheten behöver tydliga själar, modiga andar och fredliga ljuskrigare.

I DAG kan ditt ljus åstadkomma något stort. I DAG lämnas du inte ensam när du ställer upp för den ENDA.

I DAG är ni många, och det kommer att finnas fler och fler av er.

Den som känner sitt kall och uppdrag uppmanas att iaktta sina egna blockeringar och undersöka dem angående deras värde. Tjänar dessa hinder fortfarande dig eller utgör de ett hinder? Att uppnå frihet på alla nivåer, det är målet. Du kan åstadkomma detta om du med hjälp av det gudomliga ljuset avslöjar orsakerna till din träldom, tittar på dem utan dömande och löser upp dem.

Tiden har kommit när en individ kan åstadkomma stora förändringar, och många individer, tillsammans och i linje med ljuset, kan förändra allt.

ILLUSIONENS STAKET BLIR TRANSPARENT

Illusionstaketet som omger denna matris är tättvävt, men det håller på att bli transparent och håller på att upplösas.

De mörka härskarna vet detta, och därför vidtar de massiva åtgärder för att behålla sin position i detta spel. Denna demonstration av makt på många nivåer kommer bara att pågå under en viss tid – och varje individ medbestämmer hur lång tid det kommer att ta.

Genom att väcka och ta dig ur spelet ger du det största stödet till den snabba upplösningen av denna verklighet – en verklighet som sätter människor i ett fängelse som de bara kan fly ifrån om de blir medvetna om det.

Därför är det av stor vikt att enskilda ljuskrigare vaknar, tar det på allvar och först dyker in i sina gamla sår för att sedan kunna släppa dem.

Att bli helad helt och äga din fulla kraft, det är dit du är på väg. På så sätt förvandlas det lilla spåret in i Guldåldern till en bred stig som fler och fler människor kan gå på.

Jag är med dig i denna meningsfulla process, för när du väl når full kraft som en medveten människa försvinner allt som inte längre närs och en ny Edens lustgård kommer att blomstra i denna värld.

Gräv djupt i din egen hemlighet, hämta tillbaka skatten av frihet och kunskap, av fred och av kärlek. Då är himmelriket i dig och du har anlänt.

Jag är ÄRKEÄNGEL MIKAEL

 

Jag är alltid med er.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...