Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 september 2019

Det Arkturiska Rådet, 2 oktober 2019

Via Daniel Scranton

SNABBARE MANIFESTATION

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är extremt glada över att ge er följande överföring, eftersom vi vet hur mycket ni tycker om att känna de energier som vi talar om medan vi ger er dessa meddelanden, dessa nedladdningar från nionde dimensionen. Och de energier som omger er just nu påminner er mer och mer om nödvändigheten av att fokusera på det ni önskar. De nuvarande energierna kommer att ge er det ni fokuserar på snabbare än ni tidigare har upplevt.

Manifesteringen kommer att fortsätta på detta sätt i en snabbare takt för resten av er tid i fjärde dimensionen. Så ni måste släppa det förflutna nu mer än någonsin, därför att det förflutna inte är någon indikator på vad ni gör nu och vad ni är på väg in i. Ni håller på att skapa upplevelsen av skiftet för er själva och andra, och ni håller på att tillsammans skapa upplevelsen av femte dimensionen, som ni håller på att flytta in i. Så det är en fantastisk tid att fokusera, skapa och manifestera de upplevelser ni vill ha på er resa framåt.

Som vi tidigare har sagt, det finns färre begränsningar för er nu när ni är fyrdimensionella, och med dessa snabbare energier finns det färre begränsningar i er förmåga att manifestera vad ni vill uppleva. Ni har alltid varit skapare av er egna verklighet, men det har varit mer utmanande för er att förstå den sanningen i era liv, på grund av den långa tid som kan förflyta mellan att ni erbjuds en vibration och tar emot reflektionen av den vibrationen från Universum. Nu när ni får uppleva det i en allt snabbare takt, är det som att göra en rundresa i den femte dimensionen, där allt kommer att manifestera sig omedelbart.

Allteftersom energierna rör sig snabbare behöver ni alla sakta ner, för det är bara när ni har saktat ner som ni klarar av den nivå av uppmärksamhet och fokusering som vi talar om här. Våra förslag är de samma som alltid. Vi rekommenderar att ni vilar, andas, grundar er och är närvarande och centrerade på hjärtat. Låt energin arbeta med och för er och var medvetna om att Universum stödjer var och en av er, eftersom ni vet vad som är bäst för hela kollektivet. Ni har en djup medkänsla för alla era medmänniskor, och alla varelser i Universum märker den förändringen i mänsklighetens önskningar.

Ni är de som orsakar denna förändring i medvetandet. Vi säger det här för att tända lågan som kommer att stödja er och avslöja den kraft som ni måste fokusera på och som finns inom er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...