The Galactic Federation of Light via Inger, 6 juni, 2019

 

2019-06-01

Kapten XIA

 

Arbetet med GAIA:s uppstigning pågår och även arbetet med människornas uppstigning till en högre sekvens och medvetenhet. Det har hänt mycket för människornas uppstigning över hela planeten och det är med stor glädje vi ser att allt fler människor blir mer medvetna om sin egen och även sina medmänniskors medvetenhet. Det har manifesterats vad gäller miljöarbetet på planeten och det är framförallt ungdomar som har börjat protestera mot de svåra skövlingar som har orsakat Moder Jords planetariska uppstigning.

Vi galaktiker arbetar fortlöpande med att underlätta för GAIA och människorna i sin uppstigning till en högre sekvens i medvetenhet. Det är emellertid människornas arbete att få de människor som ännu inte vaknat att bli medvetna om den nya tiden som är i antagande inom den närmaste tiden.

Energierna är kraftfulla nu och de ökar hela tiden i styrka med sitt ljus och kärlek till planeten. Många människor upplever uppstigningssymtom men dessa är övergående. Ha tålamod med dessa symtom som är i form av värk m m och vet att detta går över allt eftersom era kroppar har vant sig vid dessa kärleksenergier.

Människorna har verkligen stigit i sin medvetenhet globalt och vi är så imponerade av alla ljusarbetares arbete som har påverkat ljuset och medvetenheten på Jorden till en ljusare plats i universum. Hela universum har utvecklats med planeten Jorden i sin uppstigning och växer med Moder Jords planetariska uppstigning.

Galaktikerna som ligger i atmosfären är tillgängliga för ljusarbetare och människornas behov av hjälp med att få mer ljus till planeten för att underlätta arbetet med GAIA:s uppstigning. Spridningen av ljuset till planeten har ökats i och med att den globala medvetenheten har höjts. Det betyder att det har gått snabbare än beräknats med sekvenshöjningen för människorna på Jorden.

Ljusarbetarna och ljuskrigarna som finns i atmosfären för att bistå galaktikerna med rådgivning och information har gjort ett fantastiskt arbete som kommer att fortsätta eftersom det är många galaktiker som fortfarande behöver hjälp och helande från ljusarbetarna. Deras arbete är väldigt uppskattat.

Vi är glada för denna kanal som hjälper oss att sprida våra meddelanden till människornas kännedom om hur långt arbetet har gått med uppstigningen till högre sekvenser.

Lev i varande och i kärlek till varandra.

Kapten XIA med besättning

 

Stort tack … I kärlek jag tjänar … JAG ÄR

You may also like...