Ärkeängel Mikael via James McConnell 19 mars, 2017

Ärkeängel Mikael

via James McConnell

19 mars, 2017

JAG ÄR Ärkeängel Mikael. Jag är er broder, jag är er älskade precis som ni är mina älskade och ni är mina bröder och systrar. Vänner tillsammans alltgenom evigheten.

Jag har fått ansvaret för denna uppstigningsprocess, med att se till att allting blir förverkligat. Och jag talar om för er att det inte finns något som kan stoppa den … inget kan stå i dess väg! Det finns så mycket som kan meddelas och fortfarande så mycket som inte kan meddelas. Men det som kan ske nu är det ögonblick som ni anländer till. Dessa ögonblick av tid i er bemärkelse som jag har talat om, andra har talat om denna dag som ni närmar er, denna vårdagjämning. Dagen som kommer att påbörja ett medvetandeskifte olikt allt som ni tidigare har kunnat förnimma. Det betyder inte att morgondagen kommer att ha med sig ”händelsen” (event), pulsen från den Galaktiska Centralsolen, men den är föregångaren till den, den är begynnelsen på den, den är begynnelsen på de många sakerna.

Det finns en portal som kommer att öppnas; den befinner sig redan nu i processen och den kommer att fullbordas den 20. En energi är på väg, flera olika slags energier är på väg. Ni kan kalla dem energivågor, vågor av kärlek, liknande som de som kom in under ert föregående år, men ännu mer av det slaget.

De som har anpassat sig till dessa energier kommer att kunna förnimma energierna på ett annorlunda sätt än många andra. Många kommer att känna den nya dagen, den nya gryningen som närmar sig och den kommer att vara precis som alla andra dagar för många. Men för er, de av er som är medvetna och har förberett er på detta, ni kommer att känna det annorlunda. I morgon vaknar ni upp och ni har en känsla, en djup känsla av att något finns där, något som ni inte exakt kan sätta ert finger på eller riktigt fatta, men det kommer att finnas där i alla fall. Ni får uppleva känslan, ni får förnimma den. Och den kommer att leda till att många av er får visioner, ni får fler uppvaknandedrömmar, drömmar som tar er till en annan värld, till en annan förståelse. Detta sker på grund av Portalens öppning.

Nu håller ni på att skifta. Ni börjar skifta genom tidslinjer, men dessa tidslinjer kommer att börja dela på sig, där ni till slut har bara två. Detta är när allting har sagts gällande att agnarna ska separeras från vetet. Att ha från att inte ha, ljuset från mörkret. Allt detta är en del av den process som ni går igenom. Allt detta är en del av övergången, när ni fortsätter att röra er framåt i er utveckling, er utveckling av kärleken inom er, av att gå tillbaka inom ert hjärtas centrum, höja er ovan de lägre chakrana som så många har förskansat sig inom mycket länge – många, många livstider – och nu rör ni er till hjärtcentrat, till centrat av enhet inombords, återigen till förbindelsen med ert högre Guds-jag och vetskapen om denna förbindelse. För när viskningen kommer, som den så ofta gör, kan ni nu höra viskningen och ni kommer att vända er mot den och säga: ”Ja, jag förstår. Jag förstår och jag är redo att släppa taget. Jag är redo att gå vidare inom mig, inom mitt medvetande”.

Ni har så mycket att se fram emot, mina kära vänner, så mycket. Men så mycket som ni har skapat, som ni har förverkligat, de av er som är ljusarbetare, som delar med sig av ljuset, ljusbärarna, ni är de som gör allt detta möjligt. Ni är de som kommer att dra ner skeppen ovanifrån. Ni är de som kommer att ta energierna nerifrån, där de som befinner sig inom Agartas rike kan börja visa sig själva, de kan börja ge sig till känna. Ni är de som är här just i detta ögonblick, i detta nu, för att förverkliga allt detta.

Det är även en annan förändring som äger rum: det är en åter-uppkoppling av de många leylinjerna och de strukturer som sammanbinder dem, tempel, pyramider alla de heliga platser som återigen blir förenade på dessa vågor av ljus … inte längre förenade av mörkret.

Under så lång tid, har de som är av mörkret tagit dessa utrymmen, dessa energiplatser och brukat dem för sina egna syften. Men dessa har nu tagits åter! De har blivit åter-förenade och i morgon den 20. kommer att få se inte en fullbordan, utan en nästintill fullbordan av alla dessa centra. Det finns fortfarande några som ska åtgärdas, vissa behöver kopplas upp eller återförenas igen, med det kommer också att ske snart.

JAG ÄR Ärkeängel Mikael och jag, i likhet med Sananda gläder mig över dessa stunder när jag får vara med er och jag får dela med mig av det som jag kan hjälpa er att förstå om den process som ni genomgår, för vänligen förstå att det är en process som aldrig någonsin tidigare har ägt rum på detta sätt. Så det är väldigt unikt för människans evolution. Och jag ber er bara nu att ni ska fortsätta ha tillit till er själva, ha tillit till varandra för att fullborda allt detta så som det alltid har varit menat att vara.

All min frid och kärlek vare med er alla. Ta detta Ljus och sprid ut det vida omkring.

 

 

http://ancientawakenings.org/Channelings.aspx

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...