Ärkeängel Mikaels Februari-Meddelande via Ronna Vezane, 2 februari 2022

 

Ärkeängel Mikaels Februari-Meddelande via Ronna Vezane

2 februari 2022

Att aktivera framtidens kristallina minnes-frö atomer

Älskade mästare, ni är nu i processen av att återförenas med era STJÄRNFRÖ SJÄLSFAMILJER. Ni är redo att börja bilda några av era många TREENIGA SJÄLSENHETER – bestående av de själar som har aktiverat och medvetet använder alla tre Gudstrålar av Gudomlig Vilja, Gudomlig Kärlek, Visdom och Gudomlig aktiv intelligens – enheter bestående av 3, 9, 12, 24 och 144 älskade själar.

Många av dessa Själsgrupper är i bildningsstadie på det fysiska planet. Ni, förtruppen, är nu i processen av att skapa dessa förunderligt bemyndigade Andliga enheter. Ni är de modiga andliga pionjärerna som kommer att bli inspirerande förebilder för mänskligheten. Ni är också de som kommer att förse människorna med de initiala MINNESFRÖ ATOMKODERNA av Skaparljus – de nya Gudomliga Blåkopiorna för de uppdykande STÄDERNA AV LJUS på Jordplanet.

Det kommer också att finnas många Själsgrupper bestående av människor som aldrig träffats på det materiella planet, bildade inom de nya FEMTE-DIMENSIONELLA, FÖRENADE HELIGA TRIADPYRAMIDERNA. Dessa återföreningar och gemensamma uppdrag kommer att vara ännu mer kraftfulla och meningsfulla än de som bildats personligen.

Ja, mina modiga Ljuskrigare, den länge förutspådda eran ni alla längtat och strävat efter, är slutligen här. Vi från Ljusets sfärer gläds åt er seger. Vi står ståndaktigt vid er sida, då vi alla färdas framåt tillsammans för att säkra att den Gudomliga Planen för den Nya Tidsåldern fullbordas. Ni är djupt älskade. JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MIKAEL.

RONNA:

Kära vänner, den tid vi väntat på är slutligen här. Den ”tom-tid” vi befunnit oss i en tid är över. Det är TID FÖR HANDLING. Vi får starkt och tydligt till oss en viktig del av vårt nya Gudomliga Uppdrag för Vattumannens Tidsålder. Jag har aldrig känt Ärkeängel Mikaels kärleksfulla energi så kraftfullt. Han betonar att i denna kritiska tid för transformation måste vi agera nu för att lätta lite på den enorma stressen på Moder Jord, Devornas Rike och naturens element.

Det är mycket viktigt att ni förstår varför era handlingar och ert deltagande är så kritiskt. Vi är de som måste föra in och förankra Skaparljuset som kommer att aktivera den nya Gudomliga Blåkopian – börjande med aktivering av de KRISTALLINA STRUKTURERNA DJUPT INOM JORDEN, VILKA INNEHÅLLER DE VITA ELD FRÖ-ATOMERNA AV DE FEM HÖGRE GALAKTISKA STRÅLARNA AV MEDVETANDE.

Vi måste också medvetet börja arbeta med de stora Deva- och Elementala Kungarikena för att transmutera och rensa bort all den kraftfulla, destruktiva negativitet som mänskligheten spytt ut i etern. Om vi inte gör det kommer det att bli ännu mer förödelse genom kraftiga bränder, orkaner, översvämningar och jordbävningar. Universell Lag säger att vi måste uppleva det vi skapar, och det är mänskligheten som har skapat dessa mäktiga ”förstörelsevapen”.

Ärkeängel Mikael har genom åren berättat mycket om hur stora kristallina strukturer blev strategiskt placerade djupt under Jordens yta när den först bildades. Dessa stora klungor av spiror innehåller den Gudomliga Blåkopian, programmerad av vår Fader/Moder Gud för varje under-nivå av de sju stora Kosmiska Tidsåldrarna för mänsklighetens vistelse i denna Under-Dimension.

Vår Jord, mänskligheten och alla kännande Varelser integrerar och processar nu de förfinade frekvenserna av de Fem Högre Strålarna av galaktiskt medvetande. Blåkopiorna för Sju Strålar av Guds-Medvetande för vårt solsystem har också uppgraderats för att införliva de första tre undernivåerna av vårt Femte-Dimensionella medvetande.

Precis som vi, STJÄRNFRÖ Ljusarbetarna, medvetet aktivt har aktiverat de halvsovande kristallina strukturerna och de Violetta Flammorna i de stora grottorna, under många år, är det nu dags för oss att påbörja processen med att aktivera den KRISTALLINA MINNES-FRÖ-ATOM PROGRAMMERINGEN av galaktiskt medvetande, vilken finns inom dessa stora kännande kristallstrukturer.

Vi har också programmerat MINNES-FRÖ-ATOMER I vårt HELIGA HJÄRTA och vårt HELIGA SINNE. Utan att ens vara medvetna om det har några av oss, över tid, gradvis aktiverat dessa dyrbara Frö-Atomer.

Vi har också utfört tjänsten med att hjälpa till med aktiveringen av MINNES-FRÖ-ATOMERNA i varje kär Själ som är redo för denna dyrbara gåva, likväl som för vår välsignade Jord. Emellertid, som aktiva Mästare av Ljus och bärare av denna nya Gudomliga Blåkopia, är det dags för denna process att bli förstådd och aktivt använd, med avsikt, av oss alla.

MINNES FRÖ-ATOM KRISTALLER

OCH ADAMANTIN-PARTIKLAR INOM JORDEN

RONNA: Medan jag var i djup meditation talade Ärkeängel Mikael om för mig att det finns historiska och vetenskapliga MINNES FRÖ KRISTALLER lagrade i stora underjordiska grottor på strategiska platser runtom världen. Dessa eteriska FRÖ KRISTALLER finns i samma grottor som de Eviga Violetta Flammorna, och båda har en viktig roll att spela i vår nuvarande uppstigningsprocess.

De olika heliga platserna runtom världen har oftast byggts ovanför eller nära en av dessa stora grottor – eller där en av de stora klungorna av kristaller och spiror är belägna. Man kan också hitta portaler till den inre Jorden nära några av dessa speciella Heliga Platser.

När vi vägleds att besöka någon av dessa speciella platser, kan vi få uppleva en mycket förunderlig händelse vi inte ens är medvetna om då.

Om era avsikter är rena och er Energetiska Signatur och Själssång är i resonans vid en högre Fjärde-Dimensionell nivå eller högre, kommer ni automatiskt att aktivera de lämpliga Minnes Frö Kristallerna som är lagrade i grottan under den Heliga Plats ni besöker – för, antagligen har ni utfört denna tjänst tidigare; kanske många Åldrar sedan eller fullt möjligt i ett mer närliggande tidigare liv.

I er tur kommer ni att bli begåvade med en aktivering av några av de Vita Eld Frö Atomerna lagrade i ert Heliga Sinne. Dessa kommer sannolikt att vara Minnes Frö Atomer, av vilka några innehåller avancerad information ni kommer att behöva i framtiden; eller Minnes Frö Aktiverings-Atomer, som kommer att trigga aktivering av en särskild talang; eller kanske Healing Minnes Frö Atomer, som hjälper er att komma över någon bedrövelse eller släppa en besvärlig beroendeframkallande vana.

Genom Jordens historia finns det berättelser om mästare och stora Varelser som åstadkommit fantastiska bedrifter, vunnit stora slag, skapat många magnifika byggnadsverk och utfört fantastiska mirakel med sina egna, till synes, övermänskliga ansträngningar.

Vad som inte varit känt tidigare, är att dessa Stora visste hur de skulle dra fram några av Minnes Frö Atomerna ur de stora grottorna inom Jorden. De hade förmågan att med råge dra fram den Första Strålen av Gudomlig Viljestyrka, ihop med ytterligare Skapar-Partiklar av Ljus, och också Liv från lager-grottorna djupt inom Jorden.

Det är viktigt att ni förstår att en stor del av Adamantin-Partiklarna av Ljus som tilldelades planeten, lagrades i dessa stora grottor när den först skapades. Resten lagrades i Jordens Heliga Hjärtas Kärna. Alla planeter, galaxer, solar, stjärnsystem, Under-universum och Universum inom Omniversum, har förråd av Adamantin-Partiklar av Liv/Ljus – det har också alla själar som någonsin skapats.

Precis som vi måste aktivera Adamantin-Partiklarna vi bär inom oss, och de vi drar fram från det obegränsade förrådet av Skapar-Ljus, så måste vi också aktivera Adamantin-Partiklarna lagrade inom Jorden genom våra kärleksfulla avsikter och handlingar. Vi rör oss nu in i de vibrationella mönstren av mästarskap, och vi erbjuds speciella gåvor, talanger och specifika undantag för att hjälpa oss att anta vår roll som Tjänare av Världen.

EN NY STRIDSSIGNAL har ljudit för de av oss som kom till Jorden som medlemmar av ÄRKEÄNGEL MIKAELS LEGIONER AV LJUS. Vi kallas återigen samman för att fullborda vårt nuvarande uppdrag på Jorden.

Vi har tillbringat många livstider och uthärdat enorma prövningar och tester – med att heala vårt förflutna och harmonisera våra fysiska farkoster – så att MINNES FRÖ ATOMERNA som kodades för så mycket länge, länge sedan i våra Heliga Hjärtan och heliga Sinnen, kunde aktiveras. Dessa var nycklar och koder som hjälpt oss att fullborda GRUPPENS GUDOMLIGA UPPDRAG, som gavs oss av vår Fader/Moder Gud i detta Under-Universum.

FORTSÄTT LYSA, kära vänner. Kärlek och Ängla-Välsignelser.

-Ronna

Transmitted through Ronna * Sacred Scribe * As transmitter of this article I, Ronna Herman Vezane, claim the universal copyright in the name of Archangel Michael. Personal sharing with friends, or posting on websites and in publications is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship and my website address is included. https://www.starquestmastery.com/

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...