Sananda via James McConnell 19 mars, 2017

Sananda

via James McConnell

19 mars, 2017

JAG ÄR Sananda. Och jag tycker så mycket om dessa stunder som jag får tillbringa med er.

Jag vet att dessa tillfällen i hög grad kommer att öka i antal, för jag har på vissa sätt tagit över arbetet med den här gruppen. Den har blivit mitt ansvar kan man säga, och jag ska jobba flitigt med er. Tillika med alla som arbetar vid min sida och alla som är mina mentorer och de som även jag vägleder; vi ska alla jobba tillsammans, hand i hand, för att förverkliga denna uppstigningsprocess, för att fullborda den.

Men var medvetna om att den enda sak som hindrar detta att fullständigt förverkligas är ni; ni själva som ett kollektiv, som ett kollektivt medvetande. Ni, var och en är en del av detta kollektiva medvetande. Var och en tar del i att sprida ljuset. Och den roll ni kan spela är verkligen en storslagen roll. För till och med den minsta av de minsta kan skapa en ofantlig våg av ljus, en våg av kärlek. Var medvetna om det.

När ni fortsätter arbeta med dessa energier; när ni fortsätter att acklimatisera er till dessa många energier, dessa skiftande energier som är på väg, kan vissa förnimma det i högre grad än andra, vissa förstår inte vad som håller på att ske. Jag talar nu om kollektivet: många blir desillusionerade; många blir konfunderade; många blir trötta av all förvirring som den tredje-dimensionella illusionen fortsätter att framkalla. Men de av er som vet att det är en illusion kan nu ta er bortom den. Ni kan röra er till den skapande förmåga som var och en av er har – som ni alltid har haft. Bara kliv in i den nu. Kom in i den som om den var er egen, för ni är skaparna, ni skapar er hela varelse. Ni skapar ert hela liv framför er. Många säger att ni skapar er verklighet. Men skapa nu den verklighet som är bortom denna 3D-illusion. Skapa verkligheten i de högre vibrationerna, i de högre frekvenserna, ja, de högre dimensionerna. Skapa den nu, var skaparen. Var inte längre det skapade; var den skapare som ni är menad att vara. Och som skapare finns inget som kan stoppa er. Som skapare finns det inget som ni inte kan stå emot. Som skapare är ni den varelse av kärlek som ni alltid har varit.

Tänk nu på detta, meditera över det och då kommer ni att komma till en förståelse om allt som jag nu talar om. Och allt som vi, som ett kollektiv som fortsätter att arbeta med er, har talat om.

Jag stiger nu åt sidan och låter vår käre broder Mikael tala med er. All min frid och kärlek vare med er alla. JAG ÄR Sananda.

 

 

http://ancientawakenings.org/Channelings.aspx

 

 

Övers: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...