Ärkeängel Mikael via Lee Degani, 5 december 2023

 

Ärkeängel Mikael via Lee Degani

5 december 2023

Hälsningar, jag ÄR Mi-ka-el, Mikael, krigare av det blå, krigare för fred, er vän, er broder. Och jag kommer till er idag med goda nyheter, med nyheter av Glädje, med nyheter för firande av att det ni gör fungerar, ni modiga, mina Ljuskrigare.

Nu gråter och skriker också vi om brutalitet, om respektlösheten för varandra, om att ni inte inser att den ni ser är densamma som ni. Och vi är tacksamma för att detta börjar skifta, att det finns röster som talar ut. Nu kommer det en tid när krigets vapen läggs ned. Och ni ställer frågan varför, Mikael, varför måste vi gå genom detta? Varför måste vi ha krig? Och jag säger er, älskade, att det var aldrig planen, men att en ny plan blev tvungen att läggas upp.

Ni kan tänka på krig, på brutalitet, som en stor trigger för världen, och det är vad som händer just nu. Världen blir triggad. Nu finns det de som säger, ”Jag kommer inte att göra något med denna trigger. Jag kommer att fortsätta slåss. Jag kommer att fortsätta på krigets väg.” Men det finns de som säger, ”Jag ser att detta inte är det vi vill ha. Det var aldrig något vi ville ha. Och jag ser detta inom mig själv. Jag har också frön till hat och frön till krig.”

Nu beskyller vi inte alls någon av er. Det är inte lätt att vara människa, men vi säger er, fokusera, fokusera på allt firande ni ser omkring er. Fokusera på barnet som växte upp i ett hem som förnedrade andra och som klev fram och sade, ”Jag ser hur min barndom var, och detta är inte jag. Detta är inte vem jag vill vara.”

Fira när ni ser en ledare för ett land kliva åt sidan och säga, ”Det här är inte vad vi vill ha. Detta stämmer inte med vilka vi är.” Titta efter detta firande, älskade. Och jag talar till alla. Fokusera mer på det som kliver åt sidan, som lyssnar på denna trigger och säger, vad kan jag göra inom mig?

Har ni någon gång sagt, ”Jag hatar hur jag ser ut och jag hatar sjukdomen i min kropp.” Vet detta varje gång i ert liv som ni vänder er till det som leder till krig, för är inte detta ett krig inom er själva? Vet att detta är de frön som orsakar krig mellan varandra, mellan länder, mellan folk, allt från en källa.

Så börja idag, börja idag se på kriget ni har med er själva. Se på kriget, fröna till kriget av hat, av nedsättande, av förnedring. Var medveten om alla frön ni ser och hittar. Därför att dessa tankar, dessa ord, är kraftfullare än ni vet. Kan ni ändra det till, ”Jag uppskattar, jag älskar” och se vad som börjar hända. Och detta är sant, älskade, även om ni säger, ”Jag hatar den andra sidan.” Ni sätter scenen för mer hat.

Är detta en lätt uppgift? Nej. Men det är därför jag kallar er mina Krigare av Ljus, mina Krigare av Fred. Gå nu och fira. Fira det ni ser inom er själva och det ni ser utanför. Fira varje rörelse framåt, sprungen ur Kärlek, och även om det inte verkar vara helt av kärlek, men en rörelse framåt, fira mina älskade. Var uppskattande, var i tacksamhet. Och så som världen, universum, är konstruerat, kommer ni att få mer av samma sak.

Kom ihåg, det börjar med er, vad som finns inom er, vad som händer i era familjer.

Kommer ni att ta ett steg?

Ta ett steg framåt i frid?

Farväl, med mycket kärlek.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *