Ärkeängel Mikael via Leslie Anne Menzies, 28 juni 2017

Ärkeängel Mikael via Leslie Anne Menzies, 28 juni 2017

 

Kära ni,

Bekräfta och omfamna de Skaparens Varelser som ni är. Tala med er JAG ÄR NÄRVARO, JAG ÄR DET JAG ÄR som är vibrationen av din själ/själv. Nu är det dags att tillåta dessa gåvor, den kreativa manifestationen som ni länge har gömt för er själva.

Era minnen och era Mästarskap återkommer. När ni tillåter att dessa minnen utvecklas och åter vaknar till liv, kommer ni inte längre att fångas i de omoderna tankemönster som har haft er fängslade, i den begränsade tron på vilka ni är.

Som Skapande varelser kan ni enkelt gå in i era Kreativa Mästarskap och återkräva er sanna varelse. Själva anledningen till att ni satte foten på Planeten Jorden under denna livstid.

När ni fullt ut accepterar er själva som Skapande Varelser tillåter ni inte längre gamla negativa tankar eller övertygelser att styra era dagliga aktiviteter.

NI ÄR OBEGRÄNSADE

Så mycket av det gamla har förvandlats från era fysiska fordon och när mer raffinerade Ljuskoder strömmar igenom, kommer de sista spåren från de gamla trosmönstren att försvinna FÖR ALLTID.

Det är verkligen en tid som ingen annan.

Möjligheterna till tillväxt och expansion i era sanna Mästarskap är vad ni bevittnar. Som alltid kära ni, är det ett val hur ni ser på det som utvecklas i och omkring er.

Sett från den gamla tredje dimensionella negativa separationen skulle era liv och era världar se ”bistra” ut. Men när den nya 5: e dimensionella jorden utvecklas VET ni att ni har ett val att leva i det här Trosmästarskapet i ALLTETS ENHET. I 5D-verkligheten kommer sjukdomar och olyckor inte att existera eftersom Planetens vibrationer har utvecklats ut ifrån rädsla, brist och begränsning till den nya verkligheten av fred, samarbete, samverkan, kärlek, överflöd och Perfekt Hälsa för alla Varelser som bor på den Nya Jorden.

Kära Ni, valet är ert – hur väljer ni att uppleva detta kommande evolutionära steg?

Öppna era Hjärtan och Högre Sinnen och tillåt Skapelsens Ljus att strömma in i varje cell och atom i era vackra kroppar. Låt denna otroliga Ljusenergi genomtränga era kroppar tills att allt som ni vet och utstrålar är Ljus.

Ljusvarelser, Ljusmästare, det är vad ni är och det är där ni flödar varje dag när ni fortsätter att öppna era hjärtan för att tillåta Skapelsens energi att strömma igenom och omkring er. När ni så grundar detta Guds Flödande Skapelseljus in i Jorden, låter ni medvetet Moder Jord och HELA mänskligheten dela detta ljus.

Ni leder vägen Kära hjärtan, allt i galaxen är inriktat på er och hur ni tillåter denna utveckling att fortskrida.

Så många tittar, älskar, stöder och jublar för er, Kära ni. För ER är det allt i en dags ”arbete”. Snart förstår ni vad det är ni har skapat hela den här tiden och ni, liksom vi, kommer att förundras över vad som kommer fram.

Jag går varje steg på denna otroliga väg med ER.
JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MIKAEL.

»Källa – Kanal: Leslie Anne Menzies

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

Du gillar kanske också...