Ärkeängel Mikael via Leslie Anne Menzies, 6 november, 2017

Ärkeängel Mikael

via Leslie Anne Menzies

6 november, 2017

Kära Ni!

Spänn fast era säkerhetsbälten – stadigt. Färden blir mycket gropig. Inget som ni hittills är beredda på. Inte bara några saker, det kommer många fler. Varje dag kommer mer och mer av mörkret att uppenbaras.

Det är dessa tider som ni kom hit för. Ni har hela tiden VETAT vad ni ställde upp på – men ni glömde bort det när slöjan lades över er. Nu är det dags. Ni ALLA har den förmåga som behövs för att kunna surfa på vågorna som ett proffs.

Andas djupt Kära Ni. Här behövs ingen fruktan – ni har övat er inför detta äventyr. Ni är fullt förberedda, fullt kapabla till att upprätthålla ert ”LJUS” medan mörkret en gång för alla blir utrensat.

Det ligger en sann upphetsning i luften. Er Heliga Själ känner till att det är dags för er att få stråla, och stråla kommer ni att göra.

De som fortfarande ”befinner sig i minnesförlustens sömn” kommer att bli skakade i grunden. Det är vad som krävs för att väcka de sista som sover. Ni, Mina Älskade, blir ombedda att nu stråla ert Ljus ännu klarare, så att ni kan bli Fyrarna i mörkret för dem som behöver det.

I livstider har ni väntat på att den Nya Jorden ska födas – födslovärkarna är i full gång, kontraktionerna kommer allt tätare – födelsen är nära förestående.

Inget kan stoppa det som håller på att veckla ut sig.

NI har bett om allt detta som sker. NI håller på förbereder er i egenskap av barnmorskor för att förbereda allting för det Nya Livet på er Nya Jord.

I och med att mörkret ’rispas upp’ kommer många att bli chockade och nedslagna gällande vad som har påtvingats mänskligheten och er planet.

Kära Ni, får vi påminna er om att allt detta – enligt överenskommelsen – behövs, för att mänskligheten ska lämna ”experimentet” och åter en gång återgå till ENHET och HELHET.

Omfamna varandra hårt, tillåt ilskan uppstå, och släpp den sedan, i vetskapen om att allting släpps för att ALDRIG mer återvända. NÅGONSIN!!!!

Er tid på den gamla Jorden är förbi. Endast LJUSET kommer att överleva all utrensning.

LJUSET kommer åter en gång att genomsyra den Nya Jorden.

Det som står i görningen att veckla ut sig för många blir bara alltför mycket att kunna tro på och kaos kommer att uppstå i de o-uppvaknades sinnen. Detta är var NI kliver in till allt som ni kom hit för att VARA.

Kärlek och sann acceptans för era medmänniskor är vad som nu behövs. Lämna allt dömande bakom er. Nu är det dags för Medkänsla och Förståelse, när det gamla spelet är avslutat och ert nya liv börjar.

NI kommer att medvetet få skapa er framtid – något som har varit otillgängligt fram tills nu. Medvetna Samhällen blir normen. Ingen mer oärlighet, inga giriga regeringar – allt blir upplöst och återgår till den sanna karaktären av:

’FÖR FOLKET, AV FOLKET’

När ert medvetande helt och hållet har återställts kommer ingen mer girighet att finnas, eller något ’bättre än’. NI arbetar tillsammans i Kärlek och Ljus och fattar beslut med ett öppet sinne och ett öppet hjärta.

På grund av att pengar inte längre har någon makt, kommer beslut att fattas med en större medvetenhet som gynnar ALLA.

Kära Ni, vi påminner er om det fortsatta mantrat och de nya arketyperna för den Nya Jorden:

OÄNDLIGT ÖVERFLÖD

EVIG FRID

PERFEKT HÄLSA OCH VÄLMÅENDE – för HELA mänskligheten

Detta är hur er Nya Jord skapas. Fokusera på er avsikt på detta mantra när NI skapar er Nya jord med varje tanke.

Föreställ er den Nya Jorden – se hela mänskligheten levande i Överflöd, Frid och Välmående. Det är vad NI skapar utav allt kaos som ni nu får bevittna, när det fullbordar sin cykel.

Håll kvar er vision Kära Ni, fatta våra händer när vi alla tillsammans på ett nytt sätt börjar Skapa den Nya Jorden.

Le, Kära ni, låt er utstrålning stråla, ni håller verkligen på att Medvetet skapa ert Nya Liv.

Så är det.

JAG ÄR ÄRKEÄNGEL MIKAEL.

 

 

» Source – Channel: Leslie Anne Menzies

 

 

Archangel Michael via Leslie Anne Menzies, November 6th, 2017

 

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

You may also like...