Horus via Elaine, 5:e november 2017

Horus via Elaine, 5:e november 2017

 

 

Kära Ni,

Jag talar genom hjärtat av min älskade, till alla era hjärtan.

Jag kommer idag för att tala om kärlek, för att tala om fred och för att stimulera harmonin i allas hjärtan.

Det förekommer många skiften nu, som frambringar en ny våg av kärlek och välstånd på Jorden.

Det har förekommit många skiften i hela detta system av världar, som har skapat stora vågor av energi och skiften på Jorden.

Vi förstår att det varit mycket ansträngande för många Själar, som har känt att energin är en stor utmaning. Vi jobbar med er alla, hjälper er alla, tar han om er alla.

Många av er genomgår ett stort skifte, och jag har kommit idag för att låta er alla veta, att ni har lyckas bra med er uppstigningsprocess.

Jorden har gått igenom ett stort skifte, som orsakar en våg av naturkatastrofer. Vi ber nu att rikta ert fokus på healing och humanitet. För i den vågen med stora utmaningar, uppstår också stor styrka. Vi uppmuntrar nu er alla att vara ståndaktiga.

Vi uppmuntrar många själar nu att ta hand om Moder Jord, vi är medvetna om teknologins påverkan, utsläpp och chemtrails som har stor effekt på Moder Jord. Vi jobbar med er alla för att öka världens vibrationer, även vid tider då det verkar finnas stora problem.

Vi sår tankefrö i Människornas hjärtan, och i Regeringarnas Hjärtan på er Jord. Och när vi sår dessa frön, så uppmuntrar vi er att göra detsamma … det blir som ringar på vattnet … för dessa frön av kärlek, hopp och fred, kommer att växa och blomstra.

Vi arbetar nu för att frambringa en stor våg av överflöd och välstånd, eftersom mänsklighetens behov finns högst upp på vår agenda nu.

Vi har sedan Eoner förberett er alla för den här dagen, och det har förekommit skiften tidigare under årens lopp, för att ena er i kärlek och i harmoni.

Stora skiften förekom 1997, 2009, 2010, 2012 och under detta år på er jord, som ännu en gång tar fram en större medvetenhet, precis som under den Gyllene Tiden på Lemurien och Atlantis.

Många Chakran, Virvlar och Portaler på er Jord, som ansluter med de andra systemen inom detta Universum, genomgår verkligen aktiveringar.

Skiften och anpassningar sker vid portaler i Egypten, Peru, Tibet, Mexiko och Australien.

Det pågår skiften i den inre jorden, som påverkar Energinivåerna i USA. Stora anpassningar utförs nu, för att höja Moder Jords vibrationer.

Mina Barn av Solen föds vid denna tidpunkt, och de för fram ny och förnyad energi till er Jord. Deras koder och DNA-strukturer är unika … deras Själar är från Antiken och de fanns här och utförde stora saker, för Eoner sedan. De kommer med stor medvetenhet.

De bär med sig en ritning/plan sedan Eoner, och de arbetar med olika typer av system, system för Djur- och Växtrikena och för Mineralernas Riken, de arbetar på ett annat sätt med kunskaper som överstiger den kunskap som normalt kommer in till er Jord. Deras löften är att utföra återställning. Deras uppgift är att förbereda för den Gyllene Tiden på er Jord.

Många Ljuskrigare väcks upp och kommer fram med stort kunnande. Ni kommer att känna igen dem, ni kommer att märka dem, ni kommer att kunna identifiera deras ljus.

Det är dags nu kära ni, att komma ut ur er slummer, och inte gömma er bakom skärmar eller masker, det är dags att utstråla ert ljus och er kärlek. Många gömmer sig nu, men varför? Vet att ni är älskade, vet att ni är skyddade.

Det är dags att stråla, stråla som strålarna från min Sol.

Kära ni, det är dags att använda er kraft, låt inte andra hindra er väg. Ta ansvar för er uppstigning och vet att ni är älskade och stöttade under varje steg på vägen.

Vi bereder väg för nya energier, som kommer för att hjälpa er på er väg och er resa av uppstigning.

Många aktiveringar av tidslinjer sker nu, och många av er som arbetar tillsammans med era Team, kommer att hitta sin Själs Stjärnchakra, som aktiveras nu och hjälper till med medvetenheten om tidslinjernas tecken och symboler, som visas för att hjälpa er på vägen till Uppstigning.

Själens Ljusresor blir viktigast i er agenda nu, då det förflutna healas och ni går in i nuet. För det är nu det uppstår stora möjligheter för er alla.

Vi befinner oss i fasen av att få stort överflöd och välstånd på jorden. Och vi vill frambringa den Högre Energin till Jorden för att tända gnistan med upplysning för healing. Det är dags att ansluta till era hjärtan, och till överflödet från universum.

Jag lämnar detta till er, kära ni, och vi tar oss nu tid till att reflektera över hur er jord en gång var, och hur det är i de Högre Dimensionerna …. Vi kommer fram tillsammans som en.

Låt detta komma fram i ert minne nu, och låt mig tala om saker från det förflutna, den svunna tiden, när det fanns mängder av pyramider, landet bevattnades och grönstenarna vävde sig in i männens hjärtan, hos kvinnor och barn likaså.

Vi visste då. Vi visste då att urnorna var fyllda med kärlek och livets elixir. Vi visste då. Vi visste då att människornas hjärtan och sinnen var ett, vi ifrågasatte inte och vi tvivlade inte. För vi var ett med jorden och ett med vinden. Vi var ett med himlen. Vi var ett med alla element. Vi steg upp på morgonen och sov på natten. Vi visste när vi skulle stiga upp och när vi skulle gå och lägga oss, från solens upp- och nedgång i horisonten.

Och när månen kom och gick, då såddes våra grödor och skördades. Vi visste också det. Och vi visste hur floderna rann och var vi då kunde bosätta oss. Och vi visste var våra grödor skulle växa och var våra får kunde beta. Vi visste att vi var ett. Vi visste för vi kände enigheten. Vi steg upp med den, och vi gick och lade oss med den. Vi vaknade med den och vi delade den. Och när vår cykel slutade, tog vi vår kunskap med till tillståndet i övergången, sedan återvände vi återigen med vårt vetande.

Det är dags nu, kära ni, att gå tillbaka till början och ta det här till era hjärtan. För det kommer att bli mycket arbete på er jord … med att få tillbaka denna verklighet på Jorden.

Vi prioriterar Jorden när vi nu förankrar det Gudomliga Ljuset, för vi skådar nu Kristusenergin på de Heliga Platserna, i Virvlarna, i Chakrana och i Ley-linjerna på Jorden.

Förstå att vi nu är här för att hjälpa er att vakna upp, för att hjälpa er att stiga fram och förena er med jorden, vinden och alla andra element. Genom kunskapen om alla skapelser, om allt solljus, om varje månstråle, om varje stjärna på natthimlen; och förstå att ni och de är ett.

Att kunna nå ut till det på ett sätt som ert hjärta förstår. Känn hur det skulle kunna vara att springa tillsammans med sanden, att bygga en pyramid med era tankar och veta att ni styr elementen, eftersom ni kommer av dem.

Vi ber er att minnas detta, och fylla era flaskor och urnor som ni bär med er in i nästa liv, som ni bär med er med vetskapen om denna storhet, denna sanning, att ni inte dör, att ni inte är ensamma, att ert liv fortsätter och att ni skapar med tankarna och kärleken. Och er medkänsla är nyckeln för att låsa upp dessa dörrar, dessa sanningar som ni en gång visste om. Fyll era urnor, fyll era parfymflaskor, fyll dem med essensen av denna sanning.

Anslutningen är nyckeln, och ni ansluter genom era sinnen, genom förståelsen, genom er medkänsla som består av kärlek. Fyll er med detta: ni är livets urna. Ta med detta i er övergång, och ni kommer att minnas och vakna med denna vetskap. Ta med detta i ert minne.

Stora skiften i tidslinjerna sker i hela världens system. Många av er kommer nu att ansluta till dessa tidslinjer, parallella liv och andra verkligheter. Detta är avsett för er utveckling, healing och tillväxt.

Jag lämnar er nu i fred och förståelse, för Jag Heru, har kommit idag för att tända, upplysa och belysa allas hjärtan och själar.

JAG ÄR Heru, och jag talar genom Elaine idag.

 

Källa: www.EraofLight.com

 

Översättning: Margareta Jonåker

You may also like...