Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson 26 februari 2021

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson 26 februari 2021

 

Ärkeängel Mikael

Stöd från Universum av Ärkeängel Mikael

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar och kärlek. Jag, Ärkeängel Mikael, sträcker mig ut till er nu. Det är en ära att vara i er närvaro när jag frambringar energin, kärleken och freden i Änglariket. Må denna vibration och frekvens laddas ned i din varelse, genom din varelse och till Moder Jord så att hon kan uppleva de välsignelser och gåvor som vi delar med dig och med alla. Idag vill jag, Ärkeängel Mikael, ge en insikt. Det är en transformation som äger rum nu, en energivibration som strömmar från Skaparens Universum, Skaparens kärna till din varelse och det är en uppstigningsprocess.

Jag, Ärkeängel Mikael, bjuder in dig att föreställa dig med mig nu.

Tillåt dig själv att observera din fysiska kropp, din omgivning och även observera hela den värld som omger dig. När du fokuserar djupare inom ditt väsen kommer du att bekanta dig med din egen energi och frekvens och ansluta till vem du är. Tillåt dig att erkänna det,

Känner du dig ensam?

Känner du dig ansluten till andra?

Du existerar på Jorden som vibrationen av många och ändå kan du känna dig separat med din fysiska kropp. Du kan känna som om du är en individ och till viss del är du det, och ändå flödar flera vibrationer från Skaparen genom dig. Du kan likna detta med en regnbåge, men en regnbåge som har flera färger, även färger som du inte känner igen. Dessa regnbågsfärger flyter genom din varelse till Jorden, till alla varelser och till allt du skapar. Detta är ditt uttryck för Skaparen. Regnbågsenergin i flera färger strömmar hela tiden över din varelse, den är som en flod som inte kan stoppas.

I din nuvarande existens i en fysisk kropp på Jorden har du accepterat skapelsens syfte. Varje ögonblick i din verklighet är ett ögonblick som skapas av dig, allt du känner i dig, allt runt dig är en upplevelse som skapats av dig, oavsett om det är från övertygelser, ditt undermedvetna sinne, avsikter eller från ditt själskontrakt. Du är som en skapande maskin; du kan inte sluta skapa. Du kanske inte förstår hur du skapar och ändå är det något som är kontinuerligt, kanske till och med automatiskt. När du föreställer dig med mig, Ärkeängel Mikael, föreställ dig själv som den här skapande maskinen, det finns ingen av/på-knapp, det finns helt enkelt kontinuerliga skapelser, du skapar kontinuerligt.

Föreställ dig med mig, Ärkeängel Mikael, runt omkring dig finns varelser, fysiska varelser på jorden och de är desamma som du. De har detta regnbågsljus som låter dem uttrycka Skaparen, de har accepterat syftet med att skapa. De är som skapelsemaskiner; de kan inte sluta skapa. Varje person på Jorden skapar ständigt, ibland är skapelserna målmedvetna, positiva, uppfyllande, andra gånger leder de dig på en resa av förståelse och tillväxt. Syftet med denna process är så att du först kan förstå dig själv mer fullständigt och börja finjustera din skapelsemaskin. För det andra så att du kanske förstår Skaparen mer, öppnar dig medvetet för att ta emot och uttrycka Skaparens syfte genom din varelse. Med en förståelse för dig själv och alla andra som uppnår sitt skapande syfte kan du inse att alla är synkroniserade och anslutna. Ni är alla desamma, ert syfte är detsamma. Därför är du ett team med alla på Jorden och detta är inte bara människor.

Föreställ dig själv som ett team med alla på Jorden, du stöder alla, de stöder dig. Det är inte så att du behöver skapa detta, eftersom det är sanningen, när du skapar ett uttryck för ditt regnbågsljus stöds du av alla på Jorden och du stöder alla på Jorden. Det finns en teamenergi, en anslutning, ett samskapande.

Tänk dig att det finns 352 dimensioner i Skaparens Universum. Inom varje dimension finns det flera varelser, Uppstigna Mästare, Ljusväsen, Stjärnväsen, Änglar, Ärkeänglar, Gudinnevarelser, Elementaler och så många fler varelser, allt av ljus. Du kanske säger att det finns mörker också, allt är skapat från Skaparen, så det är sant att säga att även mörkret skapas från ljuset och har ett syfte av tillväxt och en förståelseresa.

Föreställ dig att alla dessa varelser av ljus uttrycker regnbågsljuset i flera färger genom sina varelser; de uttrycker Skaparen. De uttrycker Skaparens syfte; därför ser de på dig, de stöder dig och alla på Jorden. Föreställ dig varenda varelse i hela Skaparens universum inom 352 nivåer från Skaparens Universum som riktar sin energi till dig. Du är i team med alla i Skaparens Universum, din energi, ditt syfte är också riktat till dem, riktat till alla varelser stödjande deras skapelser.

Återigen, föreställ dig att du existerar i en fysisk kropp på Jorden, du har till syfte att skapa, ledd av Skaparen. Alla på Jorden stöder dig och hjälper dig, alla på de inre planen inom Skaparens Universums 352 dimensioner stöder dig, skickar dig energi och kärlek och sanning, stimulerar och förstärker allt du skapar. Kan du föreställa dig detta? Miljoner bortom miljoner av varelser som stöder dig i detta ögonblick, i sanning, vid varje givet ögonblick. Allt detta skapar en enhet, helhet och den enheten och helheten är Skaparen, så du är en del av en integrerad enhet och sanning hos Skaparen. När du tillåter dig själv att föreställa dig detta kommer du att flytta in i detta perspektiv, till denna verklighet, till dessa vibrationer och så är min fråga till dig enkel.

MED ALLT DETTA STÖD, VAD VÄLJER DU ATT SKAPA NU?

Med all den här energin, det flerfärgade regnbågsljuset som flödar genom dig, vilket är Skaparens uttryck, vad väljer du att fokusera på?

Vad vill du uppleva i din verklighet?

Vilka känslor vill du uppleva?

Vilka tankar vill du uppleva?

Vilka åtgärder och reaktioner vill du uppleva?

Vilka situationer och omständigheter vill du uppleva?

Vilken typ av människor vill du ha i din verklighet?

Hur vill du att din omgivning ska vara?

Tänk dig att du skapar på en fräsch och ren duk, där ditt förflutna inte påverkar ditt nuvarande och du har allt stöd du behöver. Oavsett vad du vill skapa finns det så många varelser på Jorden och de inre planen som hejar på dig, förstärker och förstorar vad du än vill skapa.

När du föreställer dig detta, vad är den känsla som dyker upp ur ditt väsen? Är det en känsla av framgång eller uppfyllelse, djup kärlek eller kanske avkoppling och frid? Låt denna vibration fylla hela din varelse, låt den flyta från din varelse, skicka den till alla varelser på Jorden och de inre planen. När du fortsätter att föreställa dig bjuder jag, Ärkeängel Mikael, dig att fråga dig själv:

VAD ÄR DET JAG BEHÖVER FOKUSERA PÅ NU?

Vad är det som jag behöver skapa i samskapande med Skaparen, min själ, alla på Jorden och alla på de inre planen? Vad är det som måste skapas och uttryckas genom mig nu?

Detta är mitt budskap till dig idag. Jag vill bjuda in dig att föreställa dig, föreställa dig allt jag har delat dagligen. Låt dig själv skifta över till den samskapande vibrationen eftersom den samskapande vibrationen är avgörande för att aktivera den Nya Jordens Uppstigningsritning som redan är förankrad i ditt väsen. Som låter dig skapa, läka, uppleva medskapande och enhet med Skaparen. Tänk dig detta dagligen, skifta dig själv till samskapelsens vibrationer där du helt och hållet stöds av Skaparens Universum eftersom det är sanningen, det är en viktig och integrerad aspekt av din uppstigning nu.

Oroa dig inte för att skapa fel sak eller försöka få din skapelse perfekt så att du skapar rätt sak. Det finns inget som är fel eller rätt, låt dig bara inspireras eftersom det underbara med dina skapelser är att du alltid skapar. Du har så mycket tid att öva, att uttrycka det som verkligen ligger inom ditt hjärta och din själ.

Jag älskar dig djupt och jag är här för att stödja dig för evigt,

I sanning och kärlek tackar jag dig,

 

Jag är Ärkeängel Mikael

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...