Aita Kanaliserar Sitt Högre Jag, 24 februari, 2021

Ytterligare en vacker dag i Paradiset kära vänner, kära bröder, om vi gör den sådan. För denna februari 2021, kan varje dag bli en underbar dag i Paradiset.

Det är det stora uppvaknandet, tiden för det stora avslöjandet av Mänsklighetens förslavning. Det är tiden för dess frigörelse från denna förslavning. Den tid då frekvenserna på jorden ökar exponentiellt för att stödja mänsklighetens uppstigning ur rädslans vibrationer. Det är dags för mänskligheten att återvända till kärleken.

I denna stora och underbara datormatris, som är planetens jordiska hologram, har mänskligheten hållits i de låga frekvenser som stöder negativa känslor. Jorden har inte varit en lycklig plats.

Den har varit en plats där Själarna gått in i fysiska dimensioner, gått in i människokroppar, för att växa i ljus och kärlek, genom att uppleva motsatsen till kärlek, det vill säga genom att uppleva rädsla. Rädsla, med alla dess negativa känslor av hat, svartsjuka, depression, apati, kritik, skam och skuld och många andra känslor på samma mörka tema.

Här på jorden luras vi, frestas och begränsas av det vi kan kalla djävulen, av ondskan, av våra korrupta narcissistiska bröder, för att bete oss på ovänliga och omänskliga sätt.

I själva verket kan vi säga att det humana och det vänliga har försvunnit från mänskligheten. Mänskligheten är till sin natur vänlig och human. Men här på jorden tränas man, hypnotiseras och begränsas för att bete sig kärlekslöst och inhumant.

Och, det mest utmanande av allt, är att man har lärt sig att inte älska sig själv. Och den som inte älskar sig själv kan inte älska någon annan. Den som tycker illa om sig själv kan inte se något gott i sina bröder. Vi kan bara se världen omkring oss genom våra tankars filter. Vi kan bara se hos våra bröder det vi ser hos oss själva.

Och vi, de Gudomliga Andarna, som är heliga och helt perfekta, kom till jorden för att uppleva negativa känslor, för att leva i mörker och i skuggorna av de mörka känslorna, som inte finns i det himmelska riket.

För skuggan och mörkret är väsentligt för att skapa en struktur, som kan definiera ljuset i oss själva. Hur skulle vi kunna känna igen djupet och undret i vår kärleksfulla natur, om vi inte utforskar djupet och mörkret i det imaginära fördärvet .

Och därför inrättades det jordiska skolrummet för Själarna. Mänskligheten representeras av Adam och Eva som kom till jorden. Och Eva åt av äpplet, Eva åt frukten från trädet med gott och ont. Äpplet representerar våra galaktiska reptilbröder. Eva blev lurad av djävulen, och sedan föddes hennes son Kain.

Men Eva blev också lurad av sin man, Adam, och då föddes Abel, Adams son och Kains tvillingbror. Detta är den liknelse som Bibeln använder för att beskriva mänsklighetens fall. Och med Kain föddes illuminati, vår skuggregering. Abel, Adam och Evas son, var mänsklighetens stamfader.

Och eftersom Kains barn tillhörde ett annat släkte, en annan resonans, så marscherade de till en annan trumslagare. De hade inget hjärta, ingen förmåga till agapekärlek eller medkänsla. De skulle spela djävulens roll, det onda som skulle ta mänsklighetens kropp och Själ i besittning.

Och så blev planeten jorden en spelplats för kriget mellan Kain och Abels ättlingar, mellan rädsla och kärlek.

Kains ättlingar var djävulskt listiga. De närde människans rädsla. Vår rädsla var deras glädje. De var som katter som lekte med möss, som laboratorietekniker som ledde råttor genom en labyrint. Och vi människor, avkommorna till Abel, födda av mänskligheten, vi människor är de råttorna, de manipulerade, manövrerade och programmerade människorna.

Och hur gjordes detta, hur manipulerade och manövrerade de mänskligheten till rädsla och nedbrytning, underdånighet och skam? De skilde vår intuition från vårt intellekt. De fick oss att avskärma oss från vår Gudomliga tillhörighet, och leva i världen av vetenskap och intellekt.

Intellekt är vår förmåga för konceptuell förståelse och bedömning. Intellektet är ett sätt att veta vad som kommer från att tänka. Intellektet använder vetenskap, funktionalitet och logik för att navigera i världen.

Vetenskap kan definieras som den intellektuella och systematiska studien om fysikens struktur och beteende. Och så blev mänskligheten dödlig. De kunde inte längre se bortom denna begränsade sfär, bortom strukturen för deras fysikaliska natur.

Och eftersom de inte kunde utöva vetenskap själva, så gjorde de som de blev tillsagda. Och då politikerna, monarkerna och aristokratin kom, som var hantlangare till Kains ättlingar, så blev de mer än glada att få höra berättelsen om den mörka verklighet, de ville att mänskligheten skulle ta till sig.

Vetenskap är i själva verket en typ av gissande. Oftast är det spekulationer som baserats på antaganden från de som experimenterar. Det har visat sig att det man vill få fram, påverkar resultatet av experimentet. Och vetenskapen har vridits och vänts för att tjäna det man vill ha. Ändå har människan fått lära sig att dyrka vetenskapen.

Och så kunde kontrollanterna vetenskapligt definiera vem mänskligheten var. Och mänskligheten accepterade det den fick höra, bortsåg från sig själva till förmån för de som visste bättre, de som verkade vara klokare.

En klok man sa, om ett ägg krossas av en yttre kraft, då slutar livet. Om ett ägg krossas av en inre kraft, då börjar livet. Människan bröts alltså ner av en yttre kraft, av vetenskap, av logik, genom att tro på det som sades om dem själva.

Intuition har definierats som något man känner, eller anser sannolikt genom en instinktiv känsla, snarare än medvetet resonemang. Intuition är ett sätt att veta vad som kommer från en känsla, istället för det intellektuella sättet av att veta vad som kommer från att tänka.

Intuition är vår Gudagivna förmåga att förstå vår värld omedelbart, och utan behov av medvetet resonemang. Och i vårt jordiska liv har vi avskurits från denna förmåga.

Vi behövde bli avskurna från vår Källa, annars hade vi aldrig agerat på vårt sätt, på den mänskliga scenen. Om vi vetat att vi var Gudomliga, med intakt koppling till Källan, så skulle vi ha skrattat åt utmaningarna, provokationerna som slängdes till oss.

Så förändrade Kains barn vår vetskap om vår verklighet. Gudomligheten definierade oss inte längre, vår dödlighet tog över och vi blev till något som vår fysikalitet kunde uppfatta som möjlig.

Vår intuition, den Gudomliga rösten, tystnade. Vi kunde inte få tillgång till den, eftersom utrymmet var fyllt med intellektuellt resonemang, motstridiga spekulationer, bekymmer och oro.

Och det var på grund av den låga frekvensen vi levde i. Därifrån kunde vi inte ansluta till vår Gudomlighet, vi kunde inte höra rösten av intuition, vi kunde inte längre använda vår magkänsla.

Både intellekt och intuition är grundformer för mänsklig intelligens. Balans är nyckeln. Med enbart intellektet och tänkande sinnen, blir vi beroende av de omkring oss och verkligen dödliga.

Det är vår Själs röst inombords, vår intuitions röst, vår Gudomliga natur som är vår frälsning. För med den rösten kommer som en integrerad del kärleken, och med kärleken kommer visdom, omdöme, medkänsla, glädje, frid och tacksamhet.

Och med detta stora uppvaknande, stiger vi till högre frekvenser. Frekvenser där rädsla och mörka känslor inte längre är möjliga.

Det är genom att släppa våra känslor, släppa vår berättelse om mänskligheten, tömma våra sinnen från antaganden och oroliga tankar, som vi kan få tillgång till den Gudomliga rösten. När våra sinnen är tysta, när våra intellekt stillas, då hör vi vår Ande och kanaliserar Guds ord.

Vi är alla kanaliserare. Vi har alla samma kapacitet, samma förmåga Det handlar om att avslöja vårt Sanna Jag för oss själva. Och för de som har avslutat sin resa på planeten jorden, som har lärt sig allt de kom hit för att lära sig, och har integrerat sitt intellekt och sin intuition, är det dags för underbara dagar i Paradiset.

För med intuition, med Guds agape, flödar den villkorslösa kärleken genom oss, och med all oro och alla bekymmer borta, balanserar vi vårt intellekt. Nu arbetar intellektet och intuitionen tillsammans. I själva verket ger vårt intellekt, vårt tänkande, vår intuition, information för att klokt och omdömesfullt fatta beslut.

Och då rör vi oss i en uppåtgående spiral av kärlek. Och vi ser vår fysiska, dödliga värld med vår intuition, som det perfekta skolrum det är.

Och att lämna detta skolrum bakom sig, och flytta in i Andens rike, flytta in i riket av frid, glädje och tacksamhet, fast det bästa har inte kommit ännu kära vänner. Ja, det bästa återstår ännu.

Aita kanaliserar sitt Högre Själv.

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...