Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson, 4 juli 2024

 

Ärkeängel Mikael via Natalie Glasson

4 juli 2024

Hälsningar och änglavälsignelser utsträcker jag, Ärkeängel Mikael, till er nu. Jag för fram en glädje så ren och av hög vibration från Änglariket. Jag låter detta flöda över och genom er varelse. Må ni ta emot det i djupet av er varelse – i områden som känns fastnade eller förvirrade.

Må det snabba upp er energivibration. Må det öka rörelsen av er energi och låta er få tillgång till en glädje inom er varelse, som är så fylld av kärlek, uppfyllnad och sanning, att det får er att uppleva belåtenhet och helhet inom er varelse och med Skaparen.

I denna tid delar Skaparen en hög vibration. Det är en mycket subtil men ändå effektfull vibration, som många kan missa.

De kanske inte känner igen den, ändå delar Skaparen denna hög-vibrationella energi för att skapa en boost i uppstigningen för dem som är redo och accepterar den.

Den höga vibrationen är ren glädje från Skaparens essens/kärna – den kreativa glädjen av glädje.

Denna rena vibration av glädje flödar genom hela Skaparens Universum. Den är tillgänglig för er … att ladda ned i er varelse … och stötta er i att upptäcka er egen inre glädje; den högsta, renaste vibrationen i er egen inre glädje.

Vibrationen av glädje kan förefalla lyxig. Den är något som er själ önskar sig. Den är också en energi som är mycket befriande och stöttar healing inom er varelse. Den får er att uppleva en djupare förbindelse till Skaparen och också till er själva. Den avlägsnar hinder, gränser och begränsningar som inte tjänar er, och den attraherar godheten hos Skaparen och universum till er varelse.

Med godhet menar vi, nästan som med mineraler och vitaminer, näringen för er själ och kropp, liksom stöd, trygghet, styrka, kärlek och djupare förståelse för sanningen och en starkare jordning.

När ni accepterar en glädje som är av hög och ren vibration, har den faktiskt en oerhört jordande känsla, eftersom ni upplever de höga vibrationerna; ni tillåter dem integreras och syntetiseras med hela er varelse. De jordar er i er fysiska varelse och i er fysiska verklighet, men de jordar också ert sanna själv/er essens i er fysiska kropp och verklighet, och låter därför er existera som en aspekt av Skaparen på den här jorden.

Detta är väsentligen uppstigning; att så mycket som möjligt existera som ett uttryck för Skaparen på jorden. Många människor kan känna att glädje/uppfyllnad/belåtenhet, till och med framgång, inte är en del av Skaparens uttryck, men när ni ansluter till en ren vibration av Skaparen är det ofta dessa kvaliteter som ni upplever.

Det är ert syfte, som uttryck för Skaparen, att uppleva glädje, kärlek, belåtenhet, framgång, jordande och överflöd i er fysiska verklighet, att låta den fysiska verkligheten spegla ert andliga gudomliga själv.

När ni tillgår er inre glädje eller er högre glädje, upplever ni glädje och lycka utan orsak. Ni upplever helt enkelt glädje/lycka/framgång/belåtenhet/kärlek … alla dessa gudomliga energier.

Ni upplever dem därför att ni är ett förkroppsligande av dem och ingenting annat. Denna energi är kontinuerlig; ni har alltid tillgång till den.

Det finns inte något behov av fysiska saker för att skänka er glädje, emellertid, när ni tillgår en glädje från inom er varelse eller från högre sfärer, kommer den att, inom er fysiska verklighet, skapa fysiska glädjeämnen som speglar er inre glädje, därför fyllande er fysiska verklighet med fysiska glädjeämnen av många sorter, situationer och scenarier.

Detta fungerar som en vacker förståelse och bekräftelse på att ni låter er inre glädje … er skönhet, er kärlek, er frid … att uttryckas genom er kropp, ert aurafält, era chakran, genom ert sinne, genom er röst och också genom era ögon.

Det är omöjligt att fortsätta i ett utrymme av glädje, eftersom det ofta är så att när glädje uppstår och uppfyller er varelse som en extatisk vibration och ett extatiskt flöde, så för det också upp till ytan gruset och smutsen, de saker ni hållit fast vid som inte längre behövs.

Dessa kräver er uppmärksamhet, och när ni ger dem det, och fortfarande har fokus på glädje … som om ni håller i glädjen lätt men tillåter er att uppleva det som framträder … så kommer de att lösas upp mycket snabbt och lätt.

För att hitta er högsta vibration av glädje kan ni be om att få bli anslutna till den glädjevibration av renaste natur som flödar från Skaparen nu.

Låt den flöda in i varje aspekt av er varelse; in i era celler, in i ert aurafält, in i era chakran. Andas in den, och andas ut glädje att fylla ert aurafält och er omgivning.

Sitt och bada i Skaparens vibration av glädje, som om ni simmar i en pool av glädje. Ni kan bada i denna pool så länge ni önskar, absorberande dess energier av glädje.

Det kan skapa oro i er varelse, aspekter av er som säger att de inte vill uppleva glädje. Acceptera dessa aspekter med kärleksfull glädje. Omfamna dem. Låt dem höras. De kommer snart att omvandlas.

Då ni badar i Skaparens glädje kan ni be er själ göra nedladdningar från den högsta vibration av glädje hos er heliga varelse, in i er själ och fysiska kropp.

Observera hur denna glädje laddas ned i er varelse; var den kommer ifrån, var ni ser att den vilar, vart ni känner att ni måste sprida den.

Vilka är kvaliteterna i glädje?

Hur påverkar den ert varande?

Kom ihåg att detta är er personliga glädje. Den kommer att ha en personlig påverkan på er – en meningsfull påverkan på er.

Tillåt er att ägna tid åt att lära känna er glädje … hitta den, utforska den, utstråla den … eftersom glädje är er gudomliga rättighet.

Vad ni än upplever och vilka utmaningar ni än går genom, kommer glädje att bringa er upplyftning och healing.

Jag är Ärkeängeln Mikael, jag tackar er.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *